Keresés

Vatican News
VATICAN-RELIGION-POPE-ANGELUS-HEALTH-VIRUS VATICAN-RELIGION-POPE-ANGELUS-HEALTH-VIRUS  (AFP or licensors)

Minden nap kérjük Istentől a megtérés kegyelmét – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Vasárnap délben, a szűnni nem akaró zuhogó esőben Ferenc pápa így köszöntötte a Szent Péter téren megjelent híveket: „Az én hazámban azt mondják: „a rossz időhöz mindig vágjunk jó arcot”. Ezzel a „jó arccal” kívánok nektek jó napot!”

Vertse Márta – Vatikán

Jézus azt kéri tőlünk, hogy ne szavakkal, hanem tettekkel tegyünk tanúságot hitünkről. Vallásosságunk ne külsőségekben nyilvánuljon meg, hanem hassa át egész életünket, magatartásunkat. Minden nap újítsuk meg választásunkat: döntsünk a jó, az igazság, a felebarát szeretete mellett, szemben a rosszal, a hazugsággal, az önzéssel – tanította a pápa az Úrangyala elimádkozása előtt mondott elmélkedésében.

Ne szavakkal, hanem tettekkel szeressük Istent

Az Isten országáról szóló prédikációjával Jézus szembeszáll egy olyan vallásossággal, amely nem ragadja magával az ember életét, nem szólítja meg lelkiismeretét és felelősségét a jóval és a rosszal szemben. Ezt mutatja a két testvérről szóló példabeszéd, amelyről a Máté evangéliumából vett szakasz szól az évközi  26. vasárnapon (vö. Mt 21,28-32) – kezdte beszédét Ferenc pápa. Az apának arra a felszólítására, hogy menjen ki a szőlőbe dolgozni, az első fiú hevesen nemmel válaszol. „Nem, nem megyek ki” – mondja, de később megbánja és kimegy. A második fiú, aki azonnal igent mond, valójában nem teszi meg az apa kérését, nem megy ki a szőlőbe – foglalta össze a példabeszéd történetét a pápa, majd megállapította: „Az engedelmesség nem abban áll, hogy igent, vagy nemet mondunk, hanem tetteinkben, a szőlő művelésében, Isten országának a megvalósításában, a jó cselekedetekben nyilvánul meg. Ezzel az egyszerű példával Jézus túl akar mutatni egy olyan valláson, amelyet csak külső gyakorlatként és szokásként értelmeznek, amely nem befolyásolja az emberek életét és magatartását, amely egy felszínes, pusztán „rituális” vallás, a szó rossz értelmében”.

Isten mindenkinek felkínálja kegyelmét

Ennek a Jézus által helytelenített, „színlelt” vallásosságnak a vezetői abban az időben a „főpapok és a nép vénei” voltak, akiket az Úr figyelmeztetése szerint Isten országában megelőznek majd a vámosok és az utcanők – folytatta a példabeszéd elemzését Ferenc pápa. Jézus ezt mondja nekik: „A vámosok – vagyis a bűnösök -  és utcanők megelőznek bennetek Isten országában”. A pápa arra figyelmeztetett, hogy Jézusnak ebből a kijelentéséből nem azt a következtetést kell levonnunk, hogy jól teszik azok, akik nem követik Isten parancsolatait és az erkölcsöt, és azt mondják, hogy „akik templomba járnak, rosszabbak nálunk”. Jézus a vámosokat és utcanőket nem példaként mutatja fel, hanem mint a „kegyelem kiváltságosait”. A pápa hangsúlyozta a „kegyelem” szót, mivel a megtérés mindig kegyelem. A kegyelmet Isten bárkinek felkínálja, aki megnyílik neki és megtér Őhozzá. És valóban, ezek a személyek, meghallgatva Jézus prédikációit, megbánták bűneiket és megváltoztatták életüket. A pápa itt utalt Szent Máté példájára, aki megtérése előtt vámos volt és elárulta hazáját.

Az Úr mindig vár ránk, de tiszteletben tartja szabadságunkat

A vasárnapi evangéliumi szakaszban a két testvér közül az első kelt jobb benyomást, nem azért, mert nemet mondott apjának, hanem azért, mert a „nem” után megtért az „igennek”. Isten türelmes mindannyiunkkal: nem fárad el, nem adja fel, miután mi „nemet” mondtunk. Meghagyja szabadságunkat, azt is megengedi, hogy eltávolodjunk tőle és hibát kövessünk el – fejtette ki a pápa, majd Isten türelméről szólt. „Csodálatos Isten türelmére gondolnunk, ahogy az Úr mindig vár ránk, mindig mellettünk áll, hogy segítsen, de tiszteletben tartja szabadságunkat”. És lelkesen várja „igenünket”, hogy ismét atyai karjaiba fogadjon és korlátlan irgalmasságával töltsön el minket. Az Istenbe vetett hit azt igényli, hogy minden nap válasszuk a jót a rosszal szemben, az igazságot a hazugsággal szemben, a felebarát szeretetét az önzéssel szemben. Aki megtér ennek a választásnak, miután megtapasztalta a bűnt, az első helyeket foglalhatja majd el a mennyek országában, ahol „nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen bűnös megtérésén, mint kilencvenkilenc igaz miatt” (vö. Lk 15,7) – idézte Lukács evangéliumának szavait Ferenc pápa.

A megtérés spirituális küzdelem, a megtisztulás folyamata

A megtérésről, a szív megváltoztatásáról szólva Ferenc pápa arra mutatott rá, hogy egy folyamatról van szó, ami az erkölcsi korróziótól való megtisztulás olykor fájdalmas folyamata. Ugyanis nincs életszentséghez vezető út lemondás és spirituális küzdelem nélkül. Küzdenünk kell a jóért, küzdenünk kell, hogy ne engedjünk a kísértésnek, meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy eljussunk a nyolc boldogság békéjéhez és öröméhez. A vasárnapi evangéliumi szakasz a keresztény életmódra vonatkozik, amely nem álmokból és szép vágyakból áll, hanem konkrét elkötelezettségekből, hogy egyre inkább megnyíljunk Isten akaratának és a testvérek iránti szeretetnek. De mindezt, még a legkisebb konkrét elkötelezettséget sem tehetjük meg kegyelem nélkül. A pápa arra buzdított, hogy mindig kérjük a megtérés kegyelmét, forduljunk az Úrhoz a következő szavakkal: „Uram, add meg a kegyelmet, hogy jobbá váljak. Add meg a kegyelmet, hogy jó keresztény legyek”.

Mária segítségével változtassuk meg szívünket

Szűz Mária segítsen minket, hogy engedelmesek legyünk a Szentlélek működésének. Ő az, aki feloldja a szívek keménységét és bűnbánatra késztet, hogy elnyerjük a Jézus által megígért életet és üdvösséget – fejezte be beszédét Máriához fohászkodva Ferenc pápa.

28 szeptember 2020, 10:29