Keresés

2020.09.18 Redazione del Settimanale Tertio Belgio 2020.09.18 Redazione del Settimanale Tertio Belgio 

Ferenc pápa: A jó keresztény újságíró a remény magvetője

Lassanként újraindul az élet a Vatikánban, s ennek egyik jele, hogy egy európai kisebb keresztény újság szerkesztői Rómába zarándokolva, szeptember 18-án pénteken délelőtt kihallgatáson találkozhattak Ferenc pápával, aki beszédében röviden összefoglalta a keresztény kommunikáció lényeges pontjait. A keresztény médiumok előítélet és kirekesztés nélkül tájékoztatnak, új tanúságot tesznek a világban, melynek eseményeit gyengéd szeretettel szemlélik. Az információ keresztény szakembere a jövőbe vetett bizalom és reménység hordozója. A Tertio, „hebdo chrétien flamand”, saját értelmezésük szerint „flamand keresztény hetilap” (www.tertio.be).

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán       

Ferenc pápa örömmel köszöntötte a Tertio keresztény hetilap munkatársait, amely most ünnepli alapítása huszadik évfordulóját. Korunkban az információ a mindennapok alkotó része, mely ha minőségi, akkor segít jobban megérteni azokat a problémákat és kihívásokat, amivel a világban szembesülnünk kell, továbbá egyéni, családi és társadalmi magatartásformákat ösztönöz. Különösen fontos a keresztény médiumok jelenléte az egyháznak a világban való életéről szóló minőségi információban, mely hozzá tud járulni a tudatformáláshoz – állapította meg a pápa.    

A lap Szent II. János Pál pápa harmadik évezredet megnyitó apostoli leveléből született  

Utalt a lap nevére, mely kifejezetten Szent II. János Pál pápának a harmadik évezredet megnyitó Tertio millennio adveniente kezdetű apostoli leveléből született, a 2000-es Nagy Jubileumra való készület jegyében. Ez a hivatkozás nemcsak reményre szólít, hanem arra is, hogy hallassák az egyház és a keresztény értelmiségiek hangját egy mindjobban szekularizált médiakörnyezetben, hogy építő módon gazdagítsák azt. Törekedjenek az emberek és a tények keresztény szemléletére, utasítsák el az előítéleteket, támogassák a találkozás kultúráját, ami által a valóságot meg lehet ismerni egy bizalommal teli tekintettel. 

A fecsegés ördögi műve bezárja a szívet a közösség, az egyház egysége előtt

Jelentős módon járulhatnak hozzá a keresztény médiumok a keresztény közösségek előítélet- és kirekesztés-mentes új életstílusának a növekedéséhez. A fecsegés bezárja a szívet a közösség, az egyház egysége előtt. A nagy fecsegő az ördög – szögezte le pápa a múlt vasárnapi Úrangyala imádság során mondott szavaival, – aki mindig rosszat mond másokról, mert hazudozó és mert bomlasztani akarja az egyházat és eltávolítja a testvéreket.

Hiteles emberi történeteken keresztül üzenjetek

A kommunikáció alapvetően fontos az egyház küldetése számára, hiszen a keresztényeknek Krisztus rendelte el az evangélium hirdetésének a feladatát. A szakember újságíró ezért új tanúságot tesz a világban, anélkül, hogy elkendőzné vagy manipulálná az igazságot. Ferenc pápa idézett a Tömegtájékoztatás 54. Világnapjára írt idei üzenetéből: „A minket körülvevő hangok és üzenetek zűrzavarában szükségünk van egy emberi történetre, amely nekünk és rólunk szól és a bennünk lakozó szépségről beszél. Egy történetre, amely képes gyengédséggel szemlélni a világot és az eseményeket, ami elbeszéli, hogy mindnyájan egy élő szövet részei vagyunk, és ami feltárja, hogy a minket összekötő szálak milyen szorosan összefonódnak egymással”.                       

Ti vagytok a jobb jövőbe vetett reménységnek a magvetői

Az információ keresztény szakembere a jövőbe vetett bizalom és reménység hordozója. A jelen csakis akkor válik élhetővé, ha a jövőt pozitív és lehetséges valóságként fogadjuk el. Ezek a megfontolások különösen segíthetnek ma, a világjárvány idején, hogy táplálják bennünk a reménységet. Ti vagytok ennek a jobb jövőbe vetett reménységnek a magvetői. A válság időszakában fontos, hogy a kommunikáció szakemberei úgy járjanak el, hogy az emberek ne betegedjenek meg a magánytól és kapjanak bátorító szavakat. A pápa ismételten elkötelezettségükre bátorította őket és hálát adott az Istennek a húsz év tanúságtételéért, ami jó hírnevet szerzett az újságnak. Ahogy Szent II. János Pál pápa mondta 2002-ben: „Rátok, a kultúra és kommunikáció mezején dolgozókra bizalommal és várakozással tekint az Egyház, mert hivatásotok, hogy olvassátok és megértsétek az evangélium közvetítésének útjait, a mai ember nyelvezete és fogékonysága szerint”. Végül Ferenc pápa a Szent Szűz oltalmába ajánlotta őket és szolgálatukat, majd apostoli áldását adta a „Tertio” flamand keresztény hetilap munkatársainak.

18 szeptember 2020, 16:28