Keresés

2020.09.25 Circolo San Pietro 2020.09.25 Circolo San Pietro 

Ferenc pápa a Szent Péter Kör tagjaihoz: Tevékenységeteket a szív irgalmával végezzétek!

Ferenc pápa pénteken délben a Kelemen-teremben fogadta a római Szent Péter Kör mintegy 100 tagját, akik családtagjaikkal és sok kisgyermekkel együtt vettek részt a kihallgatáson. Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében a karitász-társulat tevékenységét elemezte és az elesettek iránti nyitott és irgalmas szív szükségességére emlékeztette őket.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán 

Ferenc pápa szeretettel köszöntötte Niccolò Sacchetti grófot, a Szent Péter Kör új elnökét, aki a társulat nevében üdvözölte a Szentatyát. A kör jelszava: „Imádság, cselekvés, áldozat”, melyek elkötelezettségük alapelvét testesítik meg – kezdte beszédét a pápa és utalt az előző évi találkozóra, amikor 2019. február 19-én mottójuk első kulcsszaváról elmélkedett. Ebben az évben a cselevésről szeretnék eltöprengeni – mondta a pápa.

A járvány miatt most szükség van egy új, megkülönböztetett cselekvésre

A világjárvány a személyek közötti távolságtartás követelményével a szeretetcselekedetek konkrét módjainak újragondolását kérte tőletek, amit normális körülmények között tesztek Róma szegényei javára. A rászoruló személyek szükségleteihez, akiket rendszeresen támogatásban részesítetek, most egy új feladat is társult, hogy sok római család igényeire is válaszoljatok, akiknek szűkös anyagi lehetőségei csak a máról holnapra elegendő megélhetésre terjednek ki. De ne ijedjetek meg, a számuk mindinkább nő, mert a pandémia hatásai szörnyűségesek lesznek! Erre a rendkívüli helyzetre nem lehet csak szokványos választ adni, hanem szükség van egy új, megkülönböztetett cselekvésre – állapította meg a pápa. Ehhez olyan szív szükséges, mely képes meglátni a társadalom sebeit és a teremtő kezeket a tevékeny szeretetben. Ez a két elem fontos azért, hogy a szeretetcselekedet mindig hatékony legyen.

Nem segítségre szoruló idegenek, hanem mindenekelőtt szeretet kolduló testvérek                     

Elsőként a pápa azt ajánlotta, hogy a város gyorsan változó körülményei között ismerjék fel és határozzák meg a szegénység új formáit. Tudjátok jól – folytatta –, hogy milyen sok van belőle, anyagi, emberi és társadalmi szegénység. A mi feladatunk az, hogy nyitott szívvel észrevegyük ezeket. Ehhez az kell, hogy szívvel tekintsünk az emberi sebekre és hogy a szívünkre vegyük mások életét. Ekkor nem maradnak segítségre szoruló idegenek, hanem mindenekelőtt szeretetet kolduló testvérek. Csak ha a szívünkre vesszük őket, tudunk válaszolni az elvárásaikra. Az irgalmasság tapasztalata, utalt a pápa a latin szó etimológiájára, a miseri-cor-dare tagolással annyit jelent, mint szívet adni a szűkölködőnek.

Először szerezzünk személyes tapasztalatot az Úr irgalmáról, majd adjuk tovább

Negyven évvel ezelőtt Szent II János Pál pápa megjegyezte a korunkról, hogy „látszólag nem hagy helyet az irgalmasságnak”. Ám mindnyájunk közös hivatása, hogy megváltoztassuk ezt az irányt – ajánlotta Ferenc pápa. Ez akkor lehetséges, ha hagyjuk, hogy Isten irgalmasságának a hatalma első személyben megérintsen bennünket. Ennek a tapasztalatnak kiváltságos helye a kiengesztelődés szentsége. Amikor az Úrnak megmutatjuk a nyomorúságunkat, ő beburkol minket Atyja irgalmasságába. Erre az irgalmasságra kaptunk meghívást mi és nekünk ezt kell továbbadnunk.

Az irgalmasság arra indít bennünket, hogy legyen fantázia a kezünkben

Miután szemügyre vettük a város sebeit, melyben élünk, az irgalmasság arra indít bennünket, hogy legyen fantázia a kezünkben . És ti ezt tettétek a világjárvány idején, hiszen elfogadtátok a kihívást, hogy válaszoljatok a konkrét helyzetre, miután a szolgálatotokat a vírus adta új szükségletekhez igazítottátok. Ferenc pápa örömmel emlékeztette őket arra a kicsi, de mégis nagy gesztusra, melyet a Szent Péter Kör fiatal csoportja a társulat idősebb tagjainak adtak, amikor személyesen felhívták őket és megkérdezték, hogy minden rendben van-e náluk és felajánlották nekik a társaságukat. Ez az irgalmasság fantáziája!

A Szent Péter Kör a pápa karitászának konkrét kifejezése

A pápa arra bátorította őket, hogy tovább folytassák örömmel és elkötelezettséggel a szeretet szolgálatukat, legyenek mindig figyelmesek és készek arra, hogy bátorsággal válaszoljanak a szegények szükségeire. Ne fáradjatok bele a Szentlélek kegyelmét kérni a személyes és közösségi imádságban. Megköszönte nekik, hogy ők a pápa karitászának konkrét kifejezései, mely gondjába veszi Róma szegényeit. És hálás vagyok a Péter fillérekért, melyeket minden évben összegyűjtetek a Város templomaiban és azt nekem ajánljátok. Végül a Szűzanya, a Salus Populi Romani, a Római Nép üdvössége oltalmába ajánlotta őket és családtagjaikat, együtt a Város védőszentjeinek, Péter és Pál apostoloknak a közbenjárásával.

A Szent Péter Kör története

A XIX század derekán Itáliában erős egyházellenes kampány folyt, aminek nem utolsósorban az egyházi javak és a Pápai Állam területeinek megszerzése volt a célja. A támadások az egyház melletti kiállásra sarkalltak sokakat, így egymás után alakultak meg a különféle katolikus egyesületek. Rómában a nemesség és a felső középosztály fiatal tagjai 1869-ben alakították meg a Szent Péter Kört, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy a pápát segítsék.

Ezen szolgálat fő terepe kezdettől fogva a karitatív tevékenység volt. A Kör ma a római szegények számára ingyen-konyhát, éjjeli melegedőt működtet, továbbá ruhaosztást, ingyenes tanácsadást szervez. Tagjai részt vesznek a pápai szertartások lebonyolításában: ilyenkor fekete frakkban szolgálnak, hajtókájukon a Kör jelvényeként a Krisztus monogram és a Péter apostol vértanúságát jelző fordított kereszt látható.

        

 

25 szeptember 2020, 16:20