Keresés

1979.12.13 Madre Teresa di Calcutta e Papa Giovanni Paolo II 1979.12.13 Madre Teresa di Calcutta e Papa Giovanni Paolo II 

Egy mondat az élet védelmében – P. Vértesaljai László SJ jegyzete

Ez a mondat az Isten Szava, Bibliából leszűrt Igazság. Ez a mondat a Krisztus-Test, az Egyház Szava, mely meg nem szűnően hirdeti, „akár alkalmas, akár alkalmatlan”, hogy „az emberi élet szent és sérthetetlen, fogantatása pillanatától kezdve, egészen annak természetes végéig”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán     

E sorok írója megszámolta a Hittani Kongregáció „Irgalmas Szamaritánus” kezdetű, kedden közzétett dokumentumának a hivatkozásait. A „Samaritanus Bonus” kezdetű levél 99 lábjegyzetéből 26 idéz Szent II. János Pál pápa tanításából, mintha pápasága minden évét egy-egy hangja képviselné. A lengyel pápa ugyanis közel 27 éves péteri szolgálata egyik legfontosabb feladatának tekintette az élet védelmét, főként annak kiszolgáltatott helyzeteiben, az indulás magzati állapotában és a sokszor a betegségtől is sújtott, egyre jobban ellehetetlenülő időskorában. Világot járó apostoli útjai során fáradhatatlanul hirdette az emberi élet szentségét és sérthetetlenségét, a „fogantatás pillanatától kezdve egészen annak természetes végéig”.

Amikor már idős és beteg volt, puszta létével tanított az Életről

Hiába is támadta az öntörvényű, abortusz- és eutanáziapárti liberális sajtó, II. János Pál pápa egyre csak ismételte az egyház Istentől kinyilatkoztatott, megváltozhatatlan tanítását, amit a mostani dokumentum is „definitív”, végleges jelzővel illet. Amikor pedig már idős és beteg volt, akkor is vállalta a péteri szolgálat tovább-folytatását, immár nem annyira szavainak meggyőző erejével, hanem puszta létével. Elfogyott a jártányi ereje, elakadt a szava is, de amíg a puszta léte itt köztünk az ő dobogó szívét jelentette, addig volt pápánk. Mint előtte kétezer éven át az életfogytiglan megválasztott pápákkal.            

Ferenc pápa és az Egészségügyi Dolgozók Pápai Tanácsa

Tovább folytatva az elemzést, a kongregáció levele 18-szor idéz Ferenc pápa tanításából, akitől legtöbbet éppen az orvosi és egészségügyi dolgozók különféle csoportjai fogadásakor elhangzó beszédeiből merít. Ferenc pápa a Hittani Kongregáció éves közgyűlésein rendszeresen kitért az éle védelemére, mint ahogy az Amoris Laetitia, az Evangelii Gaudium és a Laudato si megnyilatkozásainak is vissza-visszatérő eleme az éle védelme.

A Hittani Kongregáció „Irgalmas Szamaritánus” kezdetű levelének közvetlen szakmai forrása 14 idézettel az Egészségügyi Dolgozók Pápai Tanácsának egy dokumentuma, mely az Egészségügyi Dolgozók Új Alapszabálya címmel 2016-ban jelent meg. Az Egészségügyi Dolgozók Pápai Tanácsát Szent János Pál pápa alapította 1985. február 11-én, a Lourdes-i Boldogasszony emléknapján. A Tanács feladata a Szentszék, illetve a helyi egyházak és az egészségügy kapcsolatának ápolása. Tagjai és tanácsosai püspökök, a betegápoló rendek képviselői, orvosok és ápolók.

XVI. Benedek és Aquinói Szent Tamás szava

A Hittani Kongregáció „Irgalmas Szamaritánus” kezdetű dokumentuma kilencszer idéz XVI. Benedek és egyszer Szent VI. Pál pápa tanításából. Jelentős forrásai még az életvédő dokumentumnak a Hittani Kongregáció és a Katolikus Egyház Katekizmusának a megnyilatkozásai. Egyéb források még a II. Vatikáni Zsinat, a Tridenti Zsinat és a Kánonjogi kódex. Egyetlen teológustól vesz közvetlen tanítást a levél, mégpedig Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae művéből: „Nem elég ugyanis a fájdalomban osztozni, hanem bele kell merülni Krisztus Húsvétja Titkának a gyümölcseibe, hogy legyőzzük a bűnt és a rosszat, soha el nem feledve, hogy magában Istenben van annak az akarata, hogy úgy gyógyítsuk meg mások nyomorúságát, mintha az a sajátunk lenne” – tanítja a Doctor Angelicus (Summa Theologiae, I, q. 21, a. 3.). A dokumentum végül egy XVI. Benedektől vett idézettel zárul, melyet a Spe salvi kezdetű enciklikájában olvasunk: „A másik emberrel együtt szenvedni, másokért szenvedni; szenvedni az igazságért és az igazságosságért; szenvedni szeretetből, s azért, hogy igazán szerető ember lehessek – ezek az emberiesség alapvető elemei, melyeknek eltüntetése magát az embert semmisítené meg” (Spe Salvi 39).

Jézus döntő Szava

A Hittani Kongregáció kedden megjelent életvédő dokumentuma valójában az egyház kétezer éves tanításának egybecsengő foglalata, melyben ott visszhangzik Urunk Jézus szép szava a János evangéliumból, amikor Jó Pásztorként így szól: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10).     

24 szeptember 2020, 13:00