Keresés

Az Assisi bazilika, ahol a pápa aláírja majd új encikikáját Az Assisi bazilika, ahol a pápa aláírja majd új encikikáját 

„Mind testvérek vagyunk” - Ferenc pápa október 3-án, Assisiben írja alá új enciklikáját

A dokumentum alcíme: „A testvériségről és a társadalmi barátságról”, melyet a pápa azt követően ír alá, hogy szentmisét mutat be a ferences bazilikában. A szertartást hívek részvétele nélkül tartják az egészségügyi helyzetre való tekintettel.

Gedő Ágnes / Alessandro De Carolis – Vatikán

Assisi Szent Ferenc sírjánál látja el kézjegyével az enciklikát a pápa, aki éppen az ő nevét vette föl, ezzel hangsúlyozva a párhuzamot a ferences szent testvériségről szóló üzenete és pápasága tanítása között. A Lumen fidei (2013) és a Laudato si’ (2015) –kezdetű enciklikák után – mely utóbbi Szent Ferenc Naphimnuszának kezdő szavait idézi - érkezik meg pápasága harmadik körlevele: a Fratelli tutti (Mind testvérek vagyunk). Témája a testvériség és a társadalmi barátság, utalással Szent Ferenc egyik írására: „Tekintsünk, testvéreim, mindnyájan a jó pásztorra, aki, hogy megmentse juhait, vállalta a kereszt szenvedését”.

Szentmise az Assisi bazilikában

Ferenc pápa október 3-án, délután Assisiben fogja aláírni új enciklikáját, miután 3 órakor szentmisét mutat be az alsó bazilikában. A szertartás menetét egyelőre a járványhelyzet befolyásolja, ezért a vatikáni sajtóterem igazgatója, Matteo Bruni a Pápai Ház Prefektúrájának információira hivatkozva úgy tájékoztatott: Ferenc pápa kérése, hogy magánlátogatás keretében történjék az esemény, a hívek részvétele nélkül, az egészségügyi helyzetre való tekintettel. A szentmise végén a pápa azonnal visszatér a Vatikánba.

A pápai tanítás központi gondolata

A legújabb pápai dokumentum címe fölidézi Ferenc pápa tanításának központi gondolatát, aki megválasztása estéjén, 2013. március 13-án a „testvérek” szóval mutatkozott be a világnak. Testvérei a láthatatlanok, akiket Lampedusa szigetén ölelt át, a bevándorlók, akikhez pápaként első útja vezetett. Simon Peresz és Abu Mazen is testvérei, akik kezet fogtak a pápával 2014-ben, példát adva a testvériségről, melynek célja a béke. Innen eljutunk az Abu Dzabi-nyilatkozathoz, mely az emberi testvériségről szól, ami Ferenc pápa szavaival élve az Istenbe vetett hitből születik, aki mindenki Atyja és a béke Atyja.

Assisi püspöke: a pápa gesztusa erőt ad az újrainduláshoz

Ferenc pápa október 3-án esedékes assisi utazását megelőzte 2013. október 4-én, majd 2016 folyamán kétszer is: augusztus 4-én és szeptember 20-án tett látogatása. Assisi püspöke, Domenico Sorrentino a pápa visszatérését meghatottan és hálával várja – olvasható egy nyilatkozatában. „Mialatt a világ a pandémiától szenved, mely sok népet hozott nehéz helyzetbe, és a fájdalomban egymás testvéreinek érezzük magunkat, nem lehet nem éreznünk szükségét annak, hogy testvérek legyünk elsősorban a szeretetben”. Sorrentino püspök Szent Ferenc „kozmikus testvériségéről” beszél. „Ferenc pápának ez a gesztusa új bátorságot önt belénk, erőt ad, hogy a testvériség nevében kezdjük újra, mely valamennyiünket egyesít” – nyilatkozta még Assisi főpásztora.

05 szeptember 2020, 16:54