Keresés

2020.09.10-Papa-Francesco-e-partecipanti-Snapshots-from-the-Borders-4.jpg 2020.09.10-Papa-Francesco-e-partecipanti-Snapshots-from-the-Borders-4.jpg 

Ferenc pápa: A migráció kihívás Európának, mely új és közös válaszokat sürget

A pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban a “Snapshots from the Borders” (KÉPek a VÉGekről) európai projekt résztvevőit. A projekt célja, hogy egy új kultúrát alakítson ki a migránsokkal kapcsolatban, mely a találkozáson és a szolidaritáson alapul, befogadó és hatékonyabban integráló politikát sürget Európában. A pápa arra buzdított, hogy a határok legyenek a kölcsönös gazdagodás terei.

Gedő Ágnes / Adriana Masotti – Vatikán

Előrelátónak nevezte Ferenc pápa a KÉPek a VÉGekről projektet, amelynek képviselői Lampedusa és Linosa polgármesterével az élen érkeztek a Vatikánba. Salvatore Martello köszöntötte a Szentatyát a delegáció nevében. „A projekt a migráció mélyebb megértését kívánja előmozdítani, hogy ezáltal az európai társadalmak emberibb és összehangoltabb választ adjanak a jelenkori migrációs kihívásokra” – fordult a Kelemen-teremben összegyűlt résztvevőkhöz a pápa. Erre a válaszra pedig sürgető szükség van.

Kölcsönös egymásrautaltságban élünk

„A mai migráció összetett jelenség és gyakran drámai kimenetelű. Hogy jobban megértsük a migrációs folyamatokat, tanulmányoznunk kell a mögöttük húzódó globális, kölcsönös egymásrautaltságot. A kihívások sokrétűek és mindenkihez szólnak. Senki nem maradhat közönyös a világ számos térségében folyamatosan zajló emberi tragédiákkal szemben. Mi gyakran találkozunk a Földközi-tenger partvidékén bekövetkező drámákkal, mely tenger határt is jelent, de egyben kultúrák találkozási pontja.”

Közöny és elutasítás a migránsokkal szemben

Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy azok, akik átszelik a Földközi-tengert, vagy háborúk elől menekülnek, vagy egy méltóbb élet reményében hagyják el szülőföldjüket, azonban gyakran közönnyel vagy egyenesen visszautasítással találkoznak. Idézve február 23-án, Bariban mondott beszédéből, aláhúzta: A nemzetközi közösség a katonai beavatkozásokra korlátozta tevékenységét, holott olyan intézményeket kellene létrehoznia, amelyek egyenlő esélyeket és helyet biztosítanak, ahol az állampolgárok felvállalhatják a közjót.”

Közös felelősséget kell vállalni

A pápa így folytatta: „elfogadhatatlan, hogy az, aki a tengeren próbál szerencsét, segítségnyújtás nélkül haljon meg”. A KÉPek a VÉGekről európai projekt résztvevőinek kifejtette, hogy a befogadás és az integráció nem könnyű folyamat állomásai. Megvalósításukhoz elengedhetetlen a konkrét szolidaritás és a közös felelősség, mind az egyes államok szintjén, mind nemzetközileg. A kommunikációnak pedig kulcsszerepe van a migrációs folyamat kezelésében. „Alapvető, hogy a személyeket, az emberi arcokat és történeteket helyezzük a középpontba. Az olyan kezdeményezések, mint amilyen a KÉPek a VÉGekről projekt is, igyekeznek más hozzáállást javasolni, a találkozás kultúrája alapján, mely az új humanizmus felé vezető út”.

A történelem a határokon élő közösségekre ró feladatot

Elsősorban azokat érinti ez a szemléletváltás, akik a határmenti városokban és falvakban élnek, legyenek azok civil közösségek, vagy egyházak. „A határokat mindig választóvonalnak tekintették, ugyanakkor ablakok is lehetnének, ahol a kölcsönös megismerés, gazdagodás, a különbözőségben való egység lehetővé válik. Itt kipróbálhatnak olyan modelleket, amelyekkel leküzdhetők a helyi lakosság nehézségei, melyeket az újonnan érkezők okoznak” – mondta még beszédében a pápa.

A „Snapshots from the borders” projektről

A KÉPek a VÉGekről (Snapshots From The Borders) projekt egy 3 éves Európai Unió (EuropeAid DEAR költségvetési sor) által, 4,5 millió euró értékben társfinanszírozott projekt, 35 partner, önkormányzatok és civil szervezetek együttműködésében. 19 ország csatlakozott a kezdeményezéshez, köztük Magyarország is: Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, Svédország, Ausztria, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta és Bosznia-Hercegovina. Ezen túlmenően 15 ország vesz részt a projekt tevékenységében: Belgium, Lettország, Litvánia, Horvátország, Luxemburg, Csehország, Hollandia, Dánia, Lengyelország, Észtország, Portugália, Finnország, Szlovákia, Írország és az Egyesült Királyság.

Célkitűzései a migrációval kapcsolatban

A projekt célja, hogy a Fenntartható Fejlődési Célokkal összhangban az európai, nemzeti és helyi döntéshozók és közösségek kritikai gondolkodását és megértését erősítse a globális egymásrautaltság területén, mely az európai határokat elérő migrációs áramlatokat meghatározzák. A projekt egy az EU határain fekvő, migrációs áramlásoknak kitett települések aktív hálózatát kívánja létrehozni, az európai, nemzeti és helyi szintű hatékonyabb politikai összhang elősegítése érdekében.

Emberi jogok és fejlesztéspolitika

Egy olyan új európai narratívához kívánnak hozzájárulni, amely áthelyezi a globális fejlesztési diskurzust a mediterrán és más európai határokra. Célja egy koherensebb, emberi jogi alapú migráció és fejlesztéspolitika; új területi politikák, melyek a tisztességes munka és a fenntartható termelési és fogyasztási minták kialakítását célozzák; transznacionális és decentralizált együttműködés a közösségek közötti erős kapcsolatok előmozdítása érdekében; és a bevándorlók új aktív szerepvállalása a helyi közösségben a társadalmi, gazdasági és politikai élet területein.

Photogallery

Az audiencia képei
11 szeptember 2020, 14:12