Keresés

2020.08.08 Beata Maria Margherita Caiani 2020.08.08 Beata Maria Margherita Caiani 

Pápai üzenet a Szent Szív legkisebb ferences nővérek rendalapítójának centenáriumára

„A ferences nagycsaládba illeszkedve, a kicsinység evangéliumi tudatával, a Szeretet forrásából merítve őrizzétek és újítsátok meg karizmátokat!” – szól Ferenc pápa üzenete, melyet szombaton tettek közzé, a rendalapító Boldog Maria Margherita Caiani mennyei születése centenáriumi ünnepségsorozatának kezdetén.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán   

A Szent Szív legkisebb ferences nővérek kongregációja 1902-ben született és az alapító Maria  Margherita Caiani anya 1921. augusztus 8-án hunyt el. Az Olaszországban, Brazíliában, Izraelben, Egyiptomban és Srí Lankán szolgáló nővérek a Firenze melletti Caiano-beli anyaházukban gyűltek össze, hogy egy nagy közös ünneppel indítsák egyéves centenáriumi jubileumukat.

A Szentlélek erőt ad az eredeti frissesség újrafelfedezéséhez   

Ferenc pápa hozzájuk intézett üzenetében óva intette őket attól, hogy a múltjukba meneküljenek. Az évforduló ugyanis arra hív, hogy a jelen körülmények közt testesítsék meg eredeti karizmájukat. A Szentlélek, aki a múlt század elején elindította őket, erőt ad az eredeti frissesség újrafelfedezéséhez, hogy tovább folytathassák a megkezdett művet.

Kövessék az Urat, aki elsőként lett kicsinnyé

A pápa üzenetében a szerzetesközösség nevéből kiindulva adott szempontokat a nővérek eljövendő szolgálatához. A „minima”, a legkisebb, legcsekélyebb névvel illette az alapító anya a rendtársait, mely elsősorban egy életstílusra utal. Később ez kapott megerősítést, amikor a közösség beleojtódott a nagy ferences család évszázados fájába. A nővérek így Szent Ferenc iskolájához tartoznak, hogy így kövessék az Urat, aki elsőként lett kicsinnyé, amikor megalázkodott, egészen a kereszthalálig menően. Ezen az úton kell tovább haladniuk napról-napra. Ez az út keskeny és fáradságos, de aki teljesen megjárja, annak az élete termékennyé válik. Ez történt Szűz Máriával is, aki a Magasságbelire tekintett alázatos, kicsiny szolgálólányként, ezért lett végül az Isten Anyja.

Szeressetek Jézus szívével, a gyengédség gazdag gesztusaival     

A ferencesség és a kicsinység mellé harmadik minősítő jelzőként társul a Szent Szív, mely arra inti őket, hogy a Karitász, a Szeretet forrása mellett gyökerezzenek meg. Jézus szeretete nem kápráztat el gyorsan tovatűnő különleges hatásokkal, hanem konkrét, hűséges és közeli ez a szeretet, mely méltóságot és bizalmat ad. A pápa üzenete az emmauszi tanítványokra hivatkozik, akikhez Jézus nem hősként, hanem egyszerű útitársként szegődött. Szeressetek Jézus szívével, a gyengédség gazdag gesztusaival és az a hely, ahol mindezt elsőként megélitek, legyen a ti szerzetes közösségetek – kérte őket a pápa.

A megszentelt életben az Úr saját Szent Szívéhez hív benneteket

A „Jézus Szíve” jelző nemcsak egy kiegészítés, hanem hozzátartozásról szól. Az Úr életet adott nektek, hitet teremtett belétek és most a megszentelt életben a Szívéhez hív benneteket. Ez a hozzátartozás a legjelentősebb módon az imádságban nyilvánul meg, hiszen egész életetek a Szentlélek irányításával erre nyert meghívást. Így maga az Úr lesz az, aki napról-napra átalakít benneteket, miközben szíveteket hasonlóvá teszi saját szent szívéhez.

Az Istennel való egyesülés hétköznapi mozzanatai adják meg számukra a gyermekek örömét

Ferenc pápa üzenetében felsorolta az Istennel való egyesülés hétköznapi mozzanatait, melyek a szentmise, a zsolozsma imádság, az elmélkedés Isten Szaváról, a rózsafüzér és a lelki olvasmányok. Azt kívánta, hogy mindez szerezze meg számukra a gyermekek örömét, akik lelkesen futnak a szüleikhez, hogy átkarolják és megcsókolják őket. Sokszor látszólag ezer más dolog fontosabbnak tűnik, vagy éppen fárasztó együtt lenni az Úrral, de ahogy Jézus a Getszemáni kertben tanítványaitól kérte, most is arra hív, hogy maradjunk együtt vele és legyünk közel hozzá.

A bűn okozta károk „helyreállító, rendbetevő” művük nagy szolgálat a világ javára

A pápa idézte a rendalapító Maria Margherita Caiani mondását: „Jézus Szent Szíve ösztönzésére anyák lesztek mindazok számára, akikkel a bölcsőtől a koporsóig találkoztok”. Így örömmel hirdetitek, hogy az Úr irgalmasan rátok tekintett. Befejezésül a pápai üzenet a nővéreket szolgálatuk „helyreállító, rendbetevő” jellegére emlékeztette. Ez nagy szolgálat a világ javára, mert a bűn által a világba hozott rontást az imádsággal és a szeretet apró gesztusaival helyrehozza. Ez egy csöndes magvetés, mint ahogy a búzaszem sem kelt zajt, amikor a földbe hull. Ezt a magvető munkát folytassátok továbbra is Olaszországban, Brazíliában, Izraelben, Egyiptomban és Srí Lankán – zárta Ferenc pápa a Szent Szív legkisebb ferences nővérek centenáriumi ünnepségére küldött üzenetét, majd apostoli áldását adta rájuk.         

     

         

      

08 augusztus 2020, 12:48