Keresés

2020.08.16 Angelus 2020.08.16 Angelus 

Kérjük az Urat, hogy gyógyítson meg bennünket – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Kérjük az Urat, hogy gyógyítson meg bennünket – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Vertse Márta – Vatikán

Mindenkinek az életében vannak sérülések, tévedések, kudarcok, de legyen bátorságunk történetünket az Úr elé vinnünk. Ne rejtsük el bűneinket, hanem kopogtassunk Jézus részvéttel teli szívén, hogy megismerjük gyöngédségét így fohászkodva: „Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem!”- hangzott Ferenc pápa tanítása. Megismételte már gyakran elhangzott tanácsát: mindig legyen nálunk egy kis evangéliumos könyv és minden nap olvassunk el belőle egy-egy szakaszt. Így megtapasztaljuk, hogy Jézus mindig jelen van életünkben.

Jézus kiterjeszti küldetését Izrael határain túlra

A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Mt 15,21-28) Jézus és a kánaáni asszony találkozását írja le. Jézus idegen földre, Galilea északi részére vonul vissza, hogy  tanítványaival legyen, kissé távol a tömegektől, amelyek egyre nagyobb számban keresik a vele való találkozást. Egyszer csak megjelenik egy asszony, aki könyörögve kéri, hogy segítsen beteg lányának. „Könyörülj rajtam, Uram!” – hangzik kiáltása, amely egy szenvedéssel teli életből fakad, egy anyuka tehetetlenség érzéséből, aki látja, hogy lányát a gonosz gyötri és ő nem tudja meggyógyítani. Jézus kezdetben nem vesz róla tudomást, de az édesanya tovább erősködik akkor is, amikor a Mester azt mondja tanítványainak, hogy küldetése csak „Izrael házának elveszett juhaihoz szól” és nem a pogányoknak. Az asszony tovább könyörög és Jézus ekkor egy közmondással teszi próbára, ami kissé kegyetlennek tűnik – jegyezte meg Ferenc pápa: „Nem helyes, ha elveszik a gyerekek kenyerét s a kutyáknak dobják.” Az aggódó asszony talpraesetten azonnal  így válaszol: „De bizony Uram! Hiszen a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból”.

Isten jósága mindenki számára nyitott

Ezekkel a szavakkal ez az édesanya tanúsítja, hogy megérezte: a Magasságos Isten jósága, ami jelen van Jézusban, teremtményei minden szükségletére nyitott. Ez a bizalommal teli bölcsesség megérinti a Mester szívét és a csodálat szavait váltja ki belőle: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod” – mondta Ferenc pápa, majd feltette a kérdést: milyen a nagy hit?

Vigyük az Úr elé életünk történetét, sebeinkkel, bűneinkkel együtt

Válaszában leszögezte: a nagy hit az, amelyik saját, sebek nyomait is viselő történetét az Úr lába elé helyezi és megkéri Őt, hogy gyógyítsa meg és adjon neki értelmet. Mindnyájunknak van saját története, ami nem mindig tiszta, „nem exportálásra való”; sokszor nehéz történet, sok fájdalommal, bajjal és annyi bűnnel. Mit teszek én a történetemmel? Elrejtem? Nem! Az Úr elé kell vinnünk ezekkel a szavakkal: „Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem!”. Ezt tanítja nekünk ez az asszony, ez a jó anya: a bátorságot, hogy saját fájdalmas történetünket elvigyük Isten elé, Jézus elé; hogy megérintsük Isten gyöngédségét, Jézus gyöngédségét.

Kopogtassunk Jézus szívén, amely részvéttel teli szív

Tegyünk egy próbát ezzel a történettel, ezzel az imával: mindenki gondoljon saját történetére – javasolta a pápa, hangsúlyozva, hogy mindig minden történetben vannak csúnya dolgok, majd így buzdított: „menjünk Jézushoz, kopogtassunk Jézus szívén és ezekkel a szavakkal forduljunk hozzá: „Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem!”. És ezt megtehetjük, ha mindig magunk előtt látjuk Jézus arcát, ha megértjük, hogy milyen Krisztus szíve: egy részvéttel teli szív, amely magán viseli fájdalmainkat, bűneinket, tévedéseinket, kudarcainkat”.

Legyünk meghitt kapcsolatban Jézussal

De Jézus szíve egy olyan szív, amely így szeret minket, amilyenek vagyunk, kozmetikázás nélkül – mondta a pápa, megismételve az imát: “Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem!”. Szükséges, hogy megértsük Jézust, hogy meghitt kapcsolatban legyünk Jézussal. A pápa a következő szavakkal utalt már többször elhangzott tanácsára: „legyen mindig nálatok egy kis, zsebméretű evangélium és minden nap olvassatok el belőle egy szakaszt. Hordjatok magatoknál egy evangéliumos könyvet a táskátokban, zsebetekben és a mobil-telefonon is, hogy lássátok Jézust. És ott megtaláljátok Jézust, amilyen Ő, aki mindig jelen van; megtaláljátok Jézust, aki szeret minket, aki olyan nagyon szeret minket. Emlékezzünk az imára: „Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem!”. Ez egy szép ima. Az Úr segítsen minket, mindannyiunkat, hogy elimádkozzuk ezt a szép imát, amelyet egy pogány asszony tanít nekünk: nem keresztény, nem zsidó, hanem pogány”.

Szűz Mária eszközölje ki számunkra a bátorságot, hogy Jézushoz közelítsünk

Ferenc pápa végül a következő fohásszal zárta beszédét: „Szűz Mária járjon közbe imájával, hogy növekedjen minden megkereszteltben a hit öröme és a vágy, hogy ezt az örömet átadja másoknak egy következetes élet tanúságával; Mária adja meg nekünk a bátorságot, hogy Jézushoz közelítsünk és ezt mondjuk neki: „Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem!”.

17 augusztus 2020, 10:24