Keresés

2020.08.21 Papa Francesco Visita Santuario di Jasna Gora - Czestochowa 2020.08.21 Papa Francesco Visita Santuario di Jasna Gora - Czestochowa 

Ferenc pápa levélben kéri: Szabadítsák meg Mária alakját a maffia befolyásától!

A Nemzetközi Pápai Mária Akadémiának küldött levelében Ferenc pápa megbecsülésének ad hangot az intézménynek a bűnözés és az alvilág körében végzett elemzései és felmérései miatt. A pápa kifejezetten kéri, hogy szabadítsák meg Mária alakját az alvilág intézményeinek befolyásától.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán   

„A Mária-tisztelet olyan vallási-kulturális örökség, melyet meg kell őrizni eredeti tisztaságában és meg kell szabadítani minden olyan rárakódott káros elemektől, melyek nem felelnek meg az evangéliumi alapelveknek” – olvassuk Ferenc pápa levelében, melyet augusztus 15-én, éppen Nagyboldogasszony napján küldött Stefano Cecchin ferences atyának, a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elnökének. A Szentatya levele emlékeztet arra, hogy ennek az intézménynek a keretén belül hozták létre azt a bizottságot, mely azokat a visszaéléseket elemzi, melyek Szűz Mária alakját használják eszközként saját bűnügyi tevékenységük céljaira. A kutatómunka kifejezett célja arra irányul, hogy felismeréseivel és útmutatásaival megszabadítsák a helyes Mária-tiszteletet ettől az alvilági, bűnöző befolyástól.

Hatékony válaszokat keresnek a torz jelenségekre

Az eltorzított Márai tisztelet egyik sajnálatos megnyilvánulása a hajlongások a bűnszövetkezetek vezetőinek házai elé kitett Mária szobrok előtt. Ferenc pápa levelében üdvözli a szeptember 18-ra tervezett tanulmányi nap előadóit és résztvevőit, amelyre a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia szervezésében kerül sor. A kezdeményezés nyílt célja, hogy „hatékony válaszokat keressen e torz jelenségekre, annak érdekében, hogy főként kulturális tevékenység keretében érzékennyé tegyék a lakosságot a helyes felismerésekre. Ferenc pápa levele azt is óhajtja, hogy „a Mária-kegyhelyek legyenek mindinkább az imádság, az evangéliumi cselekvés, a megtérés és a hiteles máriás-lelkiség fellegvárai”.

Interjú Stefano Cecchin ferences atyával, a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elnökével                                

Rádiónk munkatársa, Amedeo Lomonaco telefoninterjút készített Stefano Cecchin ferences atyával, a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elnökével, aki válaszában azt hangsúlyozta, hogy a bűnszövetkezetek megtévesztő Mária-tisztelete azt a célt szolgálja, hogy a Szűzanya tekintélyének örve alatt alávessék akaratuknak az egyszerű és hiszékeny embereket.

Az Akadémia feladata abban áll, hogy egészséges mariológiai tájékoztatást adjon a népies vallásosság Mária-tisztelete körében. Újból fel kell fedeznünk az eredeti vallási kulturális örökséget az egész világon, de különösen itt Olaszországban. Ehhez szükség van egy komoly újraértékelésre, hogy megőrizzük a Mária-tiszteletet a maga eredeti tisztaságában és gazdagságában.

Azoktól a szennyeződésektől kell megvédeni a máriás örökséget, melyek rátapadtak az idők során…?  

Létezik egy gyenge vallásosság, melyet manipulálhatnak azok az emberek, akik kihasználják a hívek érzéseit a maguk bűnügyi céljaira, vagy akár mágikus gyógyítás formájában hatnak. Mindezek kihasználják az emberek nehézségeit, miközben „mágikus válaszokat” adnak nekik a problémáikra, amelynek természetesen megvan a maga ára.

Súlyos visszaélések is kapcsolódhatnak Mária alakjához?      

Mária alakját éppen azért használják, hogy ezáltal tartsák őket függő, azaz „rabszolga helyzetben”. Mária eltorzított alakját, mint „Istennek alávetett rabszolgát” mutatják fel, aki beletörődik a hatalom előtt kiszenvedő Fia végzetébe. Ebből ered az egész rabszolgatartó mozgás, hiszen nem engedik meg a híveknek, hogy igazi vallásosságot éljenek. Ezt a „vallásosságot” pedig át- és átszövi a babonaság, a mágia és a megfélemlítő hatalom.

Ferenc pápa levele emlékeztet arra, hogy egy ad hoc jellegű bizottság született a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia szervezetén belül, mely tanulmányozza az alvilági bűnszövetkezetek és a Mária-tisztelet összefonódását, hogy aztán megszabadítsa azt az alvilági szervezetektől.

Ferenc pápa éppen ezért mondott köszönetet, hogy folytassuk ezt a kezdeményezést a „Mária a béka útja a kultúrák között” tanítás jegyében. Szeretnénk tovább mélyíteni ezt a témát olyan szakemberek belevonásával, mint ügyészek, kriminológusok, a rendőrség és a katonaság szakemberei, az állami és egyházi vezetés képviselői. Reméljük, hogy ez az együttműködés hasznos lesz a társadalom és a közös otthon számára, ahogy azt Ferenc pápa is várja tőlünk.

A bűnügyi szervezetek, főként a ’ndrangheta rituális formákon keresztül jelenítik meg önmagukat. Ebből ered aztán egy eltorzult tisztelet, mely olyan, mint egy rákos betegség. Ki lehet ezt irtani?  

Mi ezt az emberek, a családok formálásán keresztül akarjuk kiirtani. Egy valódi keresztény formálás keretében. Ferenc pápa ezt az „emberi személy átfogó nevelésének” hívja. Az első alapelv abban áll, hogy segítsük az emberiséget és a közös otthont, a társadalmat, benne a férfit és a nőt, mégpedig egy egészséges képzésen keresztül.

Másik nyugtalanító jelenség a hajlongások a körmenetek során, a bűnszövetkezetek vezetőinek házai előtt álló kegyképek és kegyszobrok előtt…

Ez nem vallás! Ez babonaság! Hogyan is értelmezhetjük az alvilág vallásosságát: Mint egy olyan valóság, amelynek az Isten is alárendeli magát? És a Szűzanya is megtiszteli az ő védelmezőiket? Ezek azt akarják tanítani az embereknek, hogy az Isten is velük van. Tehát kihasználják az emberek vallási érzékenységét, hogy aztán megfosszák őket a szabadságuktól és rabszolgává tegyék őket.

Szeptember 18-án új szabályokat állítanak fel…

Igen, szeptember 18-án új utakat nyitunk és új terveket készítünk. Már októberben ennek jegyében indítunk új kurzusokat. Azt szeretnénk, hogy jövőre, május 13-án a nemzeti találkozó alkalmával már ennek az új útnak gyümölcsei teremjenek – nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Stefano Cecchin ferences atya, a Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elnöke.

A Nemzetközi Pápai Mária Akadémia alapítása

A Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elődjét (olaszul Pontificia Accademia Mariana Internazionale) Carlo Balic ferences atya alapította 1946-ban a Boldogságos Szűz Máriával kapcsolatos kutatás és ismeretterjesztés szolgálatára. A szervezet összefogja a világ Mária- egyesületeit főleg nemzetközi Mariológiai-, Mária-kongreszusokkal. Szent XXIII. János pápa adta meg neki 1959. december 8-án a pápai rangot. 1972-ben kapcsolódott az Antonianum Pápai egyetemhez. Tagjai különböző keresztény felekezetekből valók, férfiak és nők. Létszáma maximun 80 személy, közülük 10-nek Rómában kell élnie. Szabályzatát Szent II. János Pál pápa 1997 január 9-én újította meg.

22 augusztus 2020, 14:36