Keresés

2020.06.04 Studio foto di John Tierney di Fr. Michael McGivney credit: Knights of Columbus 2020.06.04 Studio foto di John Tierney di Fr. Michael McGivney credit: Knights of Columbus 

Ferenc pápa köszönete a Kolumbusz Lovagoknak „kreatív jótékonyságukért”

Október 31-én iktatják a boldogok sorába Michael McGivney atyát, a katolikus férfiak jótékonysági szervezete, a Kolumbusz Lovagok alapítóját. A szervezet tagjai augusztus 4-én és 5-én tartották meg 138. évi összejövetelüket, „nagy konvenciójukat”, amelyre idén az egészségügyi vészhelyzet miatt virtuális összeköttetés révén került sor. Az összejövetel alkalmából Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár aláírásával intézett angol nyelvű levelet a szervezet vezetőjének, Carl A. Anderson főlovagnak – írja az Osservatore Romano c. vatikáni napilap augusztus 11-i száma.

Vertse Márta – Vatikán

Parolin bíboros a levélben tolmácsolta a Kolumbusz Lovagoknak Ferenc pápa szívből jövő köszönetét, amiért rendületlenül támogatják „keresztény fivéreinket és nővéreinket”, akiket az evangélium miatt üldöznek.

Kövessék alapítójuk példáját

A boldoggá avatás legyen a Kolumbusz Lovagok számára jó alkalom, hogy elmélyítsék elkötelezettségüket és mint misszionárius tanítványok éljenek szeretetben, egységben és testvériségben. Táplálják azt a karitatív, jótékony segítséget, amelyet világi rendjük a keresztény szolidaritás lelkületével nyújt mindazoknak, akik a jelenlegi pandémia miatt szenvednek, és a kezdetektől fogva a mindenki által elfeledett, kirekesztett személyeknek – olvassuk a levélben.

Minden emberben fedezzék fel Istent

A pápa levelében hangsúlyozta, hogy éppen a keresztény szolidaritás lelkülete volt az, amely különösen jellemezte McGivney atya életét és tevékenységét. Mint plébános konkrétan az emberek mellett állt mindennapi életükben. Jól ismerte és  nyája körében meg kívánta valósítani a sürgető evangéliumi küldetést: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). Az amerikai pap hősies erényei és példás hite ösztönözzék a  Kolumbusz Lovagokat, hogy minden nap az imában keressék a bölcsességet és az erőt egy olyan testvériség [...] gyakorlásához, amely  „képes felnézni a felebarát szent nagyságára, képes minden emberi lényben felfedezni Istent” – idézett a pápa Evangelii gaudium k. apostoli buzdításából.

Testvériség és a jótékonyság kreativitása

Ezt a látásmódot idézte fel a maga teljességében a konvenció témája is, amely a következő volt: „A Kolumbusz Lovagok: a testvériség lovagjai”. Ez az alapelv, amely a kezdetektől fogva ösztönözte McGivney atyát, a „jótékonyság kreativitásával” jellemezte a rend tevékenységét ezekben a hónapokban is, amelyekben a világnak  szembe kell néznie a világjárvány kihívásaival, a pandémia gazdasági és társadalmi életre gyakorolt széleskörű hatásaival.

A pápa hálás a Kolumbusz Lovagok prófétai tanúságtételéért

Parolin bíboros levelében arról biztosította a Kolumbusz Lovagokat, hogy a pápa hálás mindezért és azért a számtalan módért, ahogy a lovagok továbbra is prófétai tanúságot tesznek Isten álmáról egy testvéribb, igazságosabb és egyenlőbb világról, amelyben mindenkit felebarátként ismernek el és senkit sem hagynak hátra.

Az alapító célkitűzése: a hit megvalósítása a mindennapokban

A Carl. A. Andersen főlovagnak küldött üzenet emlékeztet rá, hogy a rend egész történetét ezek az értékek hatják át. A lovagok tevékenysége valóságos életnedv az egyház evangelizáló küldetésének támogatásában. McGivney atya 1882-ben alapította meg a rendet katolikus világi hívek egy csoportjával. A társulat a társadalom kirekesztettjei között kezdte el működését, különös tekintettel az özvegyasszonyokra és árvákra. Az atya ír bevándorlók fia volt, aki lelkipásztori szolgálatát plébánoshelyettesként végezte Connecticut állam New Haven kikötővárosában, majd mint plébános Thomastonban. Tiszteletreméltó McGivney atya boldoggá avatásának bejelentésekor Anderson főlovag, a szervezet vezetője a következő szavakkal foglalta össze a leendő boldog spirituális örökségét: „Katolikusok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy munkához lássanak és a gyakorlatban megvalósítsák hitüket”.

A család ma is a Kolumbusz Lovagok prioritása

Az alapító McGivney atya egyik első fő célkitűzése volt, hogy előmozdítsa a dolgozók és családtagjaik anyagi és spirituális jólétét, ezért a kezdetektől fogva a család gondozása volt a Kolumbusz Lovagok prioritása – olvassuk a Parolin bíboros államtitkár által aláírt levélben. Ez ma is tovább folytatódik. Különös figyelmet fordítanak az emberi élet - fogantatásától kezdve - sérthetetlen méltóságának erőteljes és bátor védelmére egy sor olyan kezdeményezéssel, amely megszilárdítja a családi életet, mivel éppen a családi élet támogatásában, megerősítésében növekednek az egyének és a társadalmak a szolidaritásban, a kölcsönös tiszteletadásban, az igazságban, irgalmasságban és szeretetben. A társadalmi bizonytalanság idején ezek az erények még szükségesebbek a béke, a kiengesztelődés és az igazságosság előmozdításához.

Új zarándokközpont Boldog Michael McGivney tiszteletére

Ez a Kolumbusz Lovagok által vállalt küldetés, akik történelmüknek ezen a fontos állomásán megújult büszkeséggel tekintenek gyökereikre. Ebben az értelemben született meg a döntésük, amelyet az évi gyűlés alkalmából jelentettek be, hogy alapítójuk tiszteletére életre keltenek egy új zarándokközpontot New Haven városban. A Boldog Michael McGivney Zarándokközpont abban az épületben kezdi meg majd működését, amely jelenleg a közelgő boldoggá avatásra készülve a rend történelmét bemutató múzeumként szolgál, elősegítve a leendő boldog és műve jobb megismerését.

„Senkit se hagyjunk hátra” -  jelszó a pandémia idején

A konvenció során többek között ismertették az évi Jelentést, amely tanúsítja, hogy a kezdetek gyökerei napjainkban is teremnek gyümölcsöket. A Kolumbusz Lovagok ma tizenkét országban vannak jelen. Kétmillió tagot számlálnak, akik elkötelezték magukat, hogy felebarátaik „testvéreivé válnak” és figyelmet fordítanak minden szükséget szenvedőre, nélkülözőre. A Jelentés arról számol be, hogy tavaly több mint 187 millió dollár értékben fejtettek ki karitatív tevékenységet, de ennél még fontosabb a lovagok személyes elkötelezettsége. A szervezet tagjai az elmúlt évben több mint hetvenhét millió órát fordítottak mások szolgálatára. Különösen aktívak voltak a Covid-19 járvány által okozott egészségügyi vészhelyzet időszakában, amikor megvalósították a „Senkit se hagyjunk hátra” tervet: több mint egy millió személy vett rész a családoknak és plébániáknak nyújtott gazdasági segítségben, az élelmiszeradomány-gyűjtésben, a rászorulók személyes ellátásában.

15 augusztus 2020, 10:21