Keresés

2020.08.06 padre Giorgio Marengo, Mongolia 2020.08.06 padre Giorgio Marengo, Mongolia 

A pápa kinevezte Mongólia új apostoli prefektusát: közelség és vallásközi párbeszéd

Ferenc pápa augusztus 12-én délelőtt kihallgatáson fogadta Giorgio Marengo fiatal piemonti püspököt, aki hamarosan Mongóliába visszatérve folytatja szolgálatát, miután a pápa az ázsiai ország apostoli prefektusává nevezte ki. A Vatikáni Rádiónak adott interjújában Marengo püspök beszámolt az audienciáról, amelyből erőt merített missziójához.

Gabriella Ceraso / Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápával való találkozása hálával és örömmel töltötte el Giorgio Marengo atya szívét, aki augusztus 8-i püspökké szentelés után is az „atya” megszólítást kéri híveitől. Cuneóban született, papi képzését Piemont tartományban és Rómában végezte. 17 éve él Mongóliában. Áprilisban nevezte ki Ferenc pápa Ulánbátor apostoli prefektusává. Szeptemberben tervezi, hogy visszatér a távolkeleti országba, amelyhez mélyen kötődik. A misszionáriusokból és szerzetesekből, valamint a mongóliai hívekből álló kis helyi katolikus közösség lelkipásztora. Mindenkinek átadja majd Ferenc pápa szavait, akivel ezen a napon személyesen is találkozhatott régi álma megvalósulásaként. Küldetése, hogy hívei körében megvalósítsa a pápa szívéhez közelálló lelkipásztori feladatokat és tovább szője testvéri szeretettel a már megkezdett spirituális, polgári és kulturális kapcsolatok hálózatát.

Az új püspök 17 éve él Mongóliában

Giorgio Marengo püspök a pápai audienciát követően nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. Háláját fejezte ki a pápának, hogy lehetősége volt személyesen is találkozni vele és új küldetéséhez buzdító szavait meghallgatni. Az olasz pap 17 éve él Mongóliában, tehát ismeri a helyi valóságot. Most azonban új fordulatot jelent számára, hogy apostoli prefektusként és e nép püspökeként folytatja szolgálatát. A pápától buzdítást kért missziójához. Elmondta, hogy Ferenc pápa nagy figyelemmel fordul a mongóliai egyház és nép felé, mint ahogy minden olyan hely felé, ahol az egyház kisebbségben él. A pápa áldását kiterjeszti majd Mongólia egész katolikus közösségére.

Közelség a hívekhez

Mongóliába visszatérve Ferenc pápa tanításából elsősorban a katolikus közösséghez való közelséget kívánja megvalósítani Giorgio Marengo püspök. A helyi egyház abszolút kisebbséget képvisel a mongol társadalomban. Ezért is fontos, hogy vezetője közel álljon híveihez. Ez a közösségek meglátogatásában, a közös szertartásokban, a személyek történetének, helyzetének meghallgatására szánt időben nyilvánul meg, amelyet a misszionáriusokkal együtt végez, akik a közösségeket szolgálják. Mivel nagyon kicsi a katolikus közösség, fontos a kapcsolatokat ápolni a polgári hatóságokkal, hogy azok pozitívan alakuljanak. Ez az együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás jegyében történik, amelyre elődje nagy figyelmet szentelt.

Vallásközi párbeszéd

Az új püspök az interjúban kiemelte továbbá, hogy különleges figyelmet kell fordítani a vallásközi párbeszédre, mert Mongóliában vallási viszonylatban a buddhizmus és a sámánizmus a meghatározó. Tovább kívánja tehát folytatni a kapcsolati hidak építését a testvériség jegyében a más vallásokhoz tartozó emberekkel. A vallási párbeszédet, a szegényekhez és a kicsinyekhez, valamint a szenvedőkhöz való közelséget emelte ki a legfontosabb feladatoknak egy olyan gyorsan változó társadalomban, mint Mongólia. Figyelmet kell fordítani a kulturális kapcsolatokra is: a mongolok történelmére, hagyományaira és identitására, mert nagyon sokat adhatnak az emberiség többi részének spirituális szinten is. Fontosnak nevezte az új püspök a lelki gondozást is: a mongolok nagy érzékenységgel rendelkeznek és azoknak, akik már kereszténnyé lettek, szükségük van hitük elmélyítésére és arra, hogy hitelesen járjanak előre a hitben. A folyamatos ima megtanítása is fontos, hogy ez segítse az embereket útjukat könnyen és derűsen járni – zárta interjúját Giorgio Marengo püspök, Mongólia új apostoli prefektusa.

18 augusztus 2020, 13:42