Keresés

Ferenc pápa az Apostoli Palota ablakából imádkozza az Úrangyalát Ferenc pápa az Apostoli Palota ablakából imádkozza az Úrangyalát 

Jézus a rejtett kincs és az igazgyöngy – a pápa Úrangyala imádsága

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa Máté evangéliumának két példabeszédét elemezte, amelyek a szántóföldön elásott kincsről és az igazgyöngyről szólnak. Emlékeztetett rá, hogy Isten országa ellentéte a világ által felkínált felesleges dolgoknak. Csak akkor tudunk maradéktalanul Isten országához csatlakozni, ha lemondunk világi bizonyosságainkról és bátran merünk kockáztatni.

Vertse Márta – Vatikán

A példabeszédek főszereplőihez hasonlóan mi is minden nap keressük a mennyek országát, lépjünk új utakra, amelyek elvezetnek bennünket Isten és a többiek szeretetéhez – hangzott a pápa buzdítása

Akik Isten országát keresik, mindent bátran kockára tesznek

A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Mt 13,44-52) annak a fejezetnek az utolsó soraiból áll, amelyet Máté a mennyek országáról szóló példabeszédeknek szentel – kezdte beszédét Ferenc pápa, megállapítva, hogy a szakasz három vázlatos, nagyon rövid példabeszédet tartalmaz: az elásott kincsről, az igazgyöngyről és a tengerbe vetett hálóról szól. A pápa az első két példabeszédet elemezte, amelyek a mennyek országát két különböző „értékes” valósághoz hasonlítják a szántóföldön elásott kincs és a nagy értékű igazgyöngy jelképével. Az elrejtett értékeket megtaláló két személy reakciója lényegében egyforma – mutatott rá Ferenc pápa. Az elásott kincsre bukkanó ember és az igazgyöngyöt megtaláló kereskedő mindent eladnak, hogy megvásárolják azt, ami most már a legfontosabb számukra. Ezzel a két hasonlósággal Jézusnak az a célja, hogy bevonjon bennünket a mennyek országának építésébe. Bemutatja a keresztény élet, a mennyek országa életének alapvető jellemzőjét: azok csatlakoznak teljes egészében Isten országához, akik készen állnak arra, hogy ezért bátran mindent kockára tegyenek.

Készségesen fogadjuk be az isteni kegyelmet

A két példabeszéd főszereplői eladják mindenüket, lemondanak anyagi biztonságukról. Ebből megértjük, hogy Isten országának építése Isten kegyelmén túl megkívánja az emberek aktív készséges hozzáállását is. A kegyelem mindent megtesz, részünkről elég, ha készségesen befogadjuk, nem állunk ellen a kegyelemnek, szükség van az „én” felelősségemre, az „én” készségemre – magyarázta Ferenc pápa.

A szántóföldön kincsre bukkanó ember és a kereskedő megfosztják magukat minden javuktól, hogy értékesebb valóságokat vásároljanak. A pápa határozottnak és radikálisnak nevezte gesztusaikat, majd hozzátette: „Gesztusaik mondhatnánk egyirányúak, nem oda-vissza gesztusok, hanem egyirányúak”. És ráadásul örömmel hajtják ezeket végre, mivel mindketten kincsre bukkantak.

A világi bizonyosságok akadályozzák Isten országának építését

Mi is arra kaptunk meghívást, hogy ennek a két evangéliumi személynek a magatartását vegyük magunkra és mi is egészséges aggodalommal keressük a mennyek országát – buzdította a híveket Ferenc pápa. Arról van szó, hogy meg kell válnunk a világi bizonyosságok nehéz terhétől, amely megakadályozza, hogy keressük és építsük Isten országát. Ezek közé tartozik a birtoklási vágy, a nyereségvágy és a hatalmi szomj, vagy az, hogy mindig csak önmagunkra gondolunk.

Isten országa nem pillanatnyi tűzijáték, hanem örök világosság  

Napjaink jelenségeiről szólva a pápa megállapította: mindannyian tudjuk, hogy egyesek élete középszerű és unalmas lehet, mert valószínűleg nem igazi kincset kerestek: megelégedtek vonzó, de múlandó dolgokkal, csillogó-villogó káprázattal, amelyek azonban megtévesztők, mert sötétséget hagynak maguk után. Isten országa nem tűzijáték, hanem világosság: a tűzijáték csak egy pillanatig tart, Isten országának világossága elkísér bennünket egész életünkön át.

A kreativitás szüntelenül életet ad

A mennyek országa ellentéte a világ által felkínált felesleges dolgoknak, ellentéte a banális életnek: a mennyek országa kincs, amely minden nap megújítja életünket és kitágítja azt szélesebb látóhatárok felé. Valóban, aki megtalálta ezt a kincset, kreatív és újat kereső szívvel rendelkezik, nem ismétel, hanem feltalál, új utakat jelöl ki és jár végig, amelyek arra vezetnek el minket, hogy szeretjük Istent, szeretjük a többieket, és valóban szeretjük saját magunkat. Azoknak, akik Isten országa útján járnak, ismertetőjelük a kreativitás, mindig egyre több újdonságot keresnek. A kreativitás életet vesz és életet ad, mindig sokféle, különböző módon ad életet – hangsúlyozta Ferenc pápa.  

Örömmel törekedjünk az életszentségre

Jézus, aki ő maga a rejtett kincs és az igazgyöngy, csak örömet ébreszthet, a világ minden örömét: annak az örömét, hogy felfedezzük életünk értelmét, annak az örömét, hogy elkötelezzük életünket az életszentség merész vállalkozásában.

Mária segítségével keressük a mennyek országának kincsét

A pápa végül Szűz Máriához fohászkodott. Mária segítsen, hogy minden nap keressük a mennyek országának kincsét, hogy szavainkban és tetteinkben megnyilvánuljon a szeretet, amelyet Isten Jézus által adott nekünk.

26 július 2020, 18:53