Keresés

Pope Francis Angelus Prayer Pope Francis Angelus Prayer 

Isten Szava az egyetlen, amely szabaddá tesz – a pápa Úrangyala imádsága

A magvetőről szól vasárnapi evangéliumi szakaszt elemezve Ferenc pápa rámutatott: Isten Szava nem egy elvont szó, hanem maga a megtestesült Krisztus. A világ dolgai gyakran elterelik figyelmünket Isten Szaváról, így azt kockáztathatjuk, hogy elveszítjük hitünket. Fohászkodjunk Máriához, hogy közbenjárására jó termőtalajként fogadjuk be Isten Szavát, hogy gyümölcsöző termést hozhassunk magunk és testvéreink számára.

Vertse Márta - Vatikán

Egy nagy tömeghez fordulva Jézus a magvetőről mond példabeszédet, aki négy különböző típusú földbe hinti el a magvakat – kezdte beszédét Ferenc pápa, elemezve az évközi tizenötödik vasárnap evangéliumi szakaszát (vö. Mt 13,1-23). Isten Szava, amit a vetőmagvak jelképeznek, nem egy elvont Szó, hanem maga Krisztus, az Atya Igéje, aki Mária ölében testesült meg. Ezért befogadni Isten Szavát azt jelenti, hogy Krisztus személyét fogadjuk be – hangsúlyozta a pápa.

Szórakozottságunkban elveszíthetjük hitünket

Ezután felsorolta azokat a különböző módokat, amelyek szerint befogadhatjuk Isten Szavát. Tehetjük úgy, mint ahogy erre a példabeszéd utal elsőnek, amikor egy útfélhez hasonlítja a termőföldet, ahol azonnal megjelennek a madarak és megeszik a magvakat. Ez a figyelmetlenség, korunk nagy veszélye – mondta Ferenc pápa. Szóbeszédek, ideológiák folytonos zaklatása, az otthoni és házon kívüli szórakozás szüntelen fennálló lehetősége odáig vezethet, hogy elveszítjük a csönd, a befelé fordulás, az Úrral való párbeszéd ízét, olyannyira, hogy kockáztathatjuk még hitünk elvesztését is, azt, hogy nem fogadjuk be Isten Szavát. A világ dolgai elterelik figyelmünket – állapította meg a pápa.   

A felületes hit hamar szertefoszlik

Folytatva az evangéliumi szakasz elemzését, rámutatott egy másik lehetőségre, amikor úgy fogadjuk be Isten Szavát, mint a köves talaj, amelyen kevés a föld. Ott hamar kicsírázik a vetőmag, de hamar ki is szárad, mert nem tud mély gyökeret ereszteni. Ez a pillanatnyi lelkesedés képe, ami azonban felszínes marad, nem asszimilálja Isten Szavát. És így, az első nehézséggel szembesülve, mint a szenvedés, az élet megrázkódtatásai, a gyenge hit szertefoszlik, mint ahogy elszárad a mag, amely a kövek közé esik.

A tövisek a világ megtévesztő gazdagságát jelképezik

A harmadik lehetőség szerint, amelyről Jézus szól a példabeszédben, úgy fogadjuk be Isten Szavát, mint az a talaj, amelyen tövises bokrok nőnek. A pápa elmagyarázta, hogy a tövisek a megtévesztő gazdagság, a csalóka siker, a világi gondok képmásai. Elfojtják Isten Szavát, a tövisek között nem hoz termést a mag.

A mag csak akkor hoz termést, ha jó talajra hull

Végül a negyedik lehetőség szerint a jó földhöz hasonlóan fogadhatjuk be Isten Szavát. A mag itt, és csak itt ereszt gyökeret és hoz termést – mondta nyomatékkal Ferenc pápa. A termékeny talajba hulló vetőmag jelképezi azokat, akik meghallgatják Isten Szavát, azt befogadják, megőrzik szívükben és minden nap megvalósítják a gyakorlatban.

Isten Szava mindenkihez szól, senki sincs kizárva

A magvetőről szóló példabeszédet a pápa minden példabeszéd „anyjának” nevezte, mert Isten Szavának meghallgatásáról szól. Arra emlékeztet, hogy Isten Szava egy vetőmag, amely önmagában termékeny és hatékony; és Isten mindenhol nagylelkűen elhinti, nem törődve a pazarlással. Isten az Isten szíve! Mindannyian termőföld vagyunk, amelyre lehull Isten Szavának a magva, senki sincs kizárva! Tegyük fel magunknak a kérdést – buzdította a híveket Ferenc pápa: milyen típusú talaj vagyok? Az utcára hasonlítok, a köves talajra, vagy a tövisbokrokra? Ha akarjuk, akkor jó termőfölddé, gondosan megművelt talajjá válhatunk, hogy megérleljük Isten Szavát. Már jelen van szívünkben, de tőlünk függ, hogy hogyan gyümölcsöztetjük, hogy szívesen befogadjuk-e ezt a vetőmagot. Gyakran túl sok egyéb érdekeltség, túl sok hívó szó eltereli a figyelmünket és nehéz olyan sok hang és szó között megkülönböztetni az Úr Szavát, az egyedülit, amely szabaddá tesz bennünket.

A pápa buzdítása: mindig legyen nálunk egy zsebméretű evangélium

Ezért fontos, hogy hozzászokjunk Isten Szavának a meghallgatásához, elolvasásához – mondta a pápa, majd megismételte már többször hangoztatott tanácsát: „hordjatok mindig magatokkal egy kis evangéliumos könyvet, az evangélium zsebkönyv formátumú kiadását, zsebben, táskában.. És így minden nap olvassatok belőle egy kis részt, hogy hozzászokjatok Isten Szavának az olvasásához, és így jól megértitek, melyik az a vetőmag, amelyet Isten felkínál számodra és gondolj rá, hogy melyik típusú föld vagy, ami befogadja Isten Szavát.

Mária járjon közben értünk, hogy befogadjuk Isten Szavát

Az Úrangyala elimádkozásakor mondott beszéde végén Ferenc pápa Szűz Máriához fohászkodott, aki a jó és termékeny talaj tökéletes példaképe. Ő segítsen nekünk imájával, hogy olyan talajjá váljunk, amely készen áll Isten Szavának a befogadására tövisek és kövek nélkül, hogy gyümölcsöző termést hozhassunk magunk és testvéreink számára.

 

 

13 július 2020, 09:43