Keresés

2020.05.31 Regina Coeli 2020.05.31 Regina Coeli 

Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe – Ferenc pápa Regina Coeli imája

Pünkösdvasárnap, megtartva a személyek közötti biztonsági távolságot, ismét összegyűltek a hívek a Szent Péter téren, hogy együtt imádkozzanak a pápával, aki dolgozószobája ablakából intézte hozzájuk beszédét a Regina Coeli elimádkozása előtt.

Vertse Márta – Vatikán

Pünkösd nagy ünnepe arra emlékezik, hogy a Szentlélek kiáradt az első keresztény közösségre. Ez az ünnep megújítja bennünk annak a tudatát, hogy a keresztség és a bérmálás szentségében megkaptuk a Szentlélek ajándékát. Éltető jelenléte továbbra is bennünk lakik, bátorságot ad, hogy kilépjünk önmagunkból és átadjuk másoknak is a feltámadás örömét – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

Jézus soha nem fárad bele, hogy megbocsásson

„Ma, ismét nyitva van a tér, visszajöhetünk. Milyen öröm!” – ezekkel a szavakkal köszöntötte a híveket a pápa, majd az evangéliumi szakaszt (vö. Jn 20,19-23) elemezte, amely Húsvét estéjére vezet vissza bennünket. A feltámadt Jézus megjelenik a Cenákulumban, ahová a tanítványok bemenekültek, mivel féltek. „Közéjük lépett és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!”. A Feltámadt Jézusnak ezek az első szavai, „Békesség nektek!”, többet jelentenek egy köszöntésnél. Kifejezik, hogy megbocsátott a tanítványoknak, akik az igazságot megvallva, elhagyták őt. Ezek a kiengesztelődés és a megbocsátás szavai – hangsúlyozta a pápa. Mi is, amikor békességet kívánunk másoknak, megbocsátást kínálunk fel és egyben bocsánatot kérünk. Jézus éppen ezeknek a tanítványoknak kínálja fel békéjét, akik félnek és akik nehezen tudják elhinni, amit láttak, vagyis az üres sírt. Alábecsülik Mária Magdolna és a többi asszony vallomását. Jézus mindig megbocsát és felkínálja békéjét barátainak. Ne feledjétek, mondta nyomatékosan a pápa: Jézus soha nem fárad bele, hogy megbocsásson. Mi vagyunk azok, akik belefáradunk, hogy bocsánatot kérjünk.

Az egyház kiengesztelődött közösség, amely kész a küldetésre

Jézus megbocsát tanítványainak és összegyűjti őket, egyházat alakít belőlük, az ő egyházát, vagyis egy kiengesztelődött közösséget, amely készen áll a küldetésre. Kiengesztelődött és kész a küldetésre – ismételte a pápa a Jézus által alapított egyház lényeges vonásait. Amikor egy közösség nem kiengesztelődött közösség, nem áll készen a küldetésre: arra áll készen, hogy a közösségen belül vitatkozzon, a belső vitákra áll készen. A Feltámadt Úrral való találkozás teljes fordulatot eredményez az apostolok életében és bátor tanúságtevőkké alakítja őket át. Jézus így folytatja hozzájuk intézett szavait: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket”. Ez azt jelenti, hogy elküldi az apostolokat, folytassák ugyanazt a küldetést, amelyet az Atya bízott Őrá. „Küldelek én is titeket” – vagyis nincs rá idő, hogy bezárva maradjanak vagy visszasírják a „szép időket”, amelyeket a Mesterrel töltöttek el. A feltámadás öröme nagy, de olyan öröm, amelyet ki kell terjesztenünk, nem magunknak kell megtartanunk, hanem át kell adnunk másoknak – mondta a pápa, majd felidézte, hogy a húsvéti időszak vasárnapjain meghallgattuk először ugyanezt az epizódot, majd a találkozást az emmauszi tanítványokkal, azután a Jó Pásztor evangéliumi szakaszát, a búcsúbeszédeket és a Szentlélek ígéretét: mindez arra irányul, hogy megerősítse a tanítványok hitét – és a miénket is – a küldetés távlatában.

A Szentlélek tüze megújítja a világot

És pontosan azért, hogy áthassa a küldetést, Jézus az apostoloknak ajándékozza Lelkét. Az evangéliumban olvassuk: „E szavak után rájuk lehelt és folytatta: „Vegyétek a Szentlelket. A Szentlélek tűz, ami elégeti a bűnöket, új férfiakat és nőket teremt; a szeretet tüze, amellyel a tanítványok „lángra lobbanthatják” a világot. Annak a gyöngédségnek a szeretete, amely előnyben részesíti a kicsiket, a szegényeket, a kirekesztetteket. A keresztség és a bérmálás szentségében megkaptuk a Szentlelket ajándékaival együtt, amelyek a következők: bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, Istenfélelem. Ez utóbbi, az Istenfélelem  pontosan az ellentéte annak a félelemnek, amely azelőtt megbénította a tanítványokat: ez az Úr iránti szeretet, irgalmasságának és jóságának bizonyossága, az a bizalom, hogy képesek vagyunk az Általa megjelölt irányban haladni, anélkül, hogy bármikor hiányozna jelenléte és támasza.

A Szentlélek segítségével lépjünk ki védőfalaink mögül

Pünkösd ünnepe megújítja annak a tudatát, hogy bennünk lakik a Szentlélek éltető jelenléte. Nekünk is megadja a bátorságot, hogy kilépjünk „Cenákulumaink”, kis csoportjaink védőfalai mögül, anélkül, hogy kényelmesen éldegélnénk vagy bezárkóznánk meddő szokásainkba – mondta végül a pápa, majd így buzdította a híveket: „Emeljük fel most imánkat Máriához. Ő ott volt az apostolokkal, amikor eljött a Szentlélek, az első közösség főszereplője Pünkösd csodálatos tapasztalatának és fohászkodjunk hozzá, hogy eszközölje ki az egyház számára a lángoló missziós lelkületet”.

01 június 2020, 10:01