Keresés

Catholic Charity Distributes Food In Maryland Amid Coronavirus Pandemic Catholic Charity Distributes Food In Maryland Amid Coronavirus Pandemic 

Ferenc pápa missziós világnapi üzenete: a mostani időszak felhívást intéz az egyházhoz

„Íme itt vagyok, küldj engem!” - hangzik Ferenc pápa 2020-ra írt missziós világnapi üzenetének a címe, melyet Pünkösd napján tettek közzé. Az üzenetben a pápa a Szentlélek és az Egyház működése közötti kapcsolatot elemzi, egyúttal a pandémia jelenlegi helyzetében ad szempontokat a közös missziós hivatás betöltéséhez.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A missziós üzenet címe Izajás próféta meghívásának bibliai történetéből származik. Az Úr kérdésére „Kit küldjek?”, a próféta készségesen válaszol: „Íme itt vagyok, küldj engem!”. Ez a meghívás az Úr szívének irgalmasságából ered, mely felhívást intéz az egyházhoz és az egész emberiséghez a jelenlegi világjárványban.

Közös hivatásunk, hogy együtt járjunk

Az október 18-án esedékes missziós világnapra írt üzenet elején Ferenc pápa felidézi a március 27-én pénteken, az üres Szent Péter téren tartott imaórájának elmélkedését, melyben leírta a koronavírustól sújtott emberiség irányvesztettségét, mely hasonló ahhoz a helyzethez, amit „az apostolok váratlan és dühöngő viharként” éltek meg és amelyben mégis tudatosult bennük, hogy egy „törékeny bárkában mindnyájan együtt eveznek és közös hivatásuk, hogy egymást erősítsék”.

„Valóban, félelemmel teltünk el, megzavarodtunk és irányvesztettekké lettünk. A fájdalom és halál révén megtapasztaltunk emberi törékenységünket, de egyidejűleg az élet iránti erős vágyat ismerjük fel magunkban, és hogy szabadulni akarunk a rossztól. Ebben a helyzetben a missziós hivatás arra indít, hogy az Isten és a felebarát iránti szeretet révén kilépjünk magunkból, ami a megosztás, a szolgálat és közbenjárás lehetőségét kínálja fel. Az Isten által ránk bízott misszió a félelemmel teli és zárt énünkből kivezet bennünket egy megújult önátadásra.

Krisztus indít bennünket arra, hogy legyünk kilépő egyház               

A keresztrefeszített Jézusban Isten feltárja az emberiség iránti szeretetét és tőlünk a mi személyes készségünket kéri a küldetés terén, mert Ő maga a Szeretet, a mindig kilépő szeretet, mely életet ad. Ezért küldte el a mindig engedelmes Fiát, aki nekünk adta a Szentlelkét és bennünket is a világba küld. A kilépő egyház nem emberi akarat erőfeszítésének az eredménye, hanem Krisztus maga indítja erre az egyházat. A Szentlélek pedig arra ösztönzi a keresztényt, hogy a misszióban tegyen tanúságot az evangéliumról. Már az ingyen kapott élet közvetve arra indít, hogy lépjünk bele az önátadás dinamikájába. Ez a mag bennünk keresztényekben érett formát ölt a házastársi szeretetben és az Isten Országáért vállalt szüzességben. Az emberi élet Isten szeretetéből születik, növekszik a szeretetben és a szeretet felé tart – szól a pápa üzenete.         

Isten irgalma kiárad az egész univerzumra 

Ez érvényes mindenkire, senki nincs kizárva belőle, Isten irgalma kiárad az egész univerzumra. Krisztus a kereszten legyőzte a bűnt és a halált, az egyház pedig tovább folytatja Krisztus misszióját a történelemben. Így az Isten éppen rajtunk keresztül tárja fel a világ számára a szeretetét és képes megérinteni a szívet, az elmét, a testet, a társadalmat és a kultúrát, mindenhol és minden időben.

Isten akarat betölteni ma az egyházban és a történelemben 

Ezt a missziós küldetést csak akkor tudjuk megérteni – írja a pápa az üzenetében –, ha személyes kapcsolatban vagyunk Jézussal. Éppen ezért kell magunkat kérdőre vonni, hogy készek vagyunk-e befogadni a Szentlélek jelenlétét az életünkbe, készek vagyunk-e elfogadni a missziót, bárhová is szóljon az. És végül készek vagyunk-e arra, hogy Máriához hasonlóan megtegyük az Isten akaratát?

Nyíljunk meg a szeretetben a rászorulók iránt   

A világjárvány fizikai távolságtartásra kötelez bennünket, de éppen ez szólít fel arra, hogy újra felfedezzük a társadalmi kapcsolatok és az Istennel való közösségi viszonyunk fontosságát. Most jobban meg kell nyílnunk a szeretetben a rászorulók iránt. Nem mehetünk együtt a szentmisére, de mégis, ebben a mostani helyzetben kell nekünk választ adni az Úr kérdésére: Kit küldjek? Legyen a miénk a próféta nagylelkű válasza: „Íme itt vagyok, Uram, küldj engem!” – zárul Ferenc pápa missziós világnapi üzenete.                        

     

01 június 2020, 14:46