Keresés

2020.06.10 Udienza Generale 2020.06.10 Udienza Generale 

A pápa felhívása a katekézis után: küzdjünk a kizsákmányoló gyermekmunka ellen

Az általános kihallgatást követően Ferenc pápa felhívással fordult a világhoz, hogy védelmezzék meg a kiskorúakat a kizsákmányoló munkától. Úrnapján figyeljünk az eucharisztikus életre, fogalmazott olaszul, a lengyel hívőket pedig arra emlékeztette, hogy Jézus Szíve ünnepén keressék az Úr szívének nyugalmát és békéjét.

P. Vértesaljai László SJ  - Vatikán        

Június 12-én pénteken tartják a gyermekmunka kizsákmányolás elleni világnapot, mely megfosztja a fiúkat és lányokat a gyermekkoruktól és komolyan veszélyezteti átfogó fejlődésüket. A jelenlegi egészségügyi szükséghelyzetben sok országban a gyerekeket korukkal összeegyezhetetlen munkára kényszerítik, hogy ők így segítsék a szélsőséges szegénységben élő családjaikat. Nem ritkán rabszolgaságról és szegregációról van szó, és az annak következtében fellépő fizikai és pszichikai szenvedésről. Mindnyájan felelősek vagyunk ezért a jelenségért - szögezte le a pápa, majd felhívással fordult az intézményekhez: mindenekelőtt pótolják azokat a gazdasági és társadalmi hiányosságokat, melyek a torz dinamika alapját adják. A gyermekek jelentik az emberi család jövőjét, mindnyájunk közös feladata, hogy elősegítsük növekedésüket, egészségüket és békés lelkiállapotukat.

Keressük Jézust a templomok tabernákulumaiban

A pápa az olasz híveket a csütörtöki Corpus Domini, Krisztus Teste és Vére ünnepére emlékeztette. Idén nem tarthatjuk meg az úrnapi körmeneteket, ám megvalósíthatunk egy „eucharisztikus életet”. A megszentelt Ostya magában foglalja Krisztus személyét, és hivatásunk arra szól, hogy keressük őt a templomok tabernákulumaiban. De ezentúl keressük őt az utolsók, a szenvedők és a szegények tabernákulumaiban is, hiszen ezt maga Jézus mondta.

Jézus Szent Szívének a hónapja, ami különösen is kedves a lengyelek szívének

A közvetítés során a pápa a lengyel hívekhez fordulva arra emlékeztette őket, hogy június Jézus Szent Szívének a hónapja, ami különösen is kedves a lengyelek szívének. Bízzuk a békével és szeretettel teli isteni Szívre saját szíveink nyugtalanságát és szeretetünk tökéletlenségét. Az Üdvözítő átvert szívéből fakad az egész emberiség számára az Isteni Irgalmasság minden vigasztalása és óceánja. A szelíd és alázatos szívű Jézus tegye a lengyel hívek szívét hasonlóvá saját szívéhez.    

10 június 2020, 13:40