Keresés

Ordo virginum: a felszentelés Ordo virginum: a felszentelés 

Ferenc pápa a Szüzek rendjéhez: vigyetek szeretetet a magányos embereknek

Legyetek irgalmasok, az emberség szakértői, szeretettel és gyengéden közelítsétek meg a fájdalommal küszködőket, szőjetek valódi kapcsolatokat a magányban és a névtelenségben. A pápa erre buzdítja üzenetében az ötven éve, VI. Pál által megújított felszentelési formájukat ünneplő Ordo virginum tagjait.

Gedő Ágnes – Vatikán

Tekintsenek Máriára, az élő evangélium Édesanyjára, hogy Magnificatjához hasonlóan az öröm hordozói legyenek, akik képesek tanítani az egyházat, szeretni a szegényeket, fölkarolni az elesetteket. A parrézia, az őszinte és nyílt beszéd jellemezze őket, tartsák távol magukat a pletykálkodástól. Bátran kezdeményezzenek, és a szeretet tekintélyével kerüljék el a hatalommal való visszaélést. Ezekkel a tanácsokkal látja el Ferenc pápa a Szüzek rendjét, akik felszentelési formájuk megújításának ötvenedik évfordulóját ünneplik.

Ötven éve újították meg felszentelési rítusukat

Amint arról már beszámoltunk, 1970. május 31-én VI. Pál pápa kérésére az Istentiszteleti Kongregáció közzétette a Szüzek felszentelésének új rítusát, amellyel életre keltette a Szüzek ősi rendjét és elindította virágzását. Ez a tanúságtétel-forma az apostolok idejétől kezdve létezett a keresztény közösségekben. Ez a hivatás az idők során egyre jobban növekedett és mára közel 5000 felszentelt szűz szolgál világszerte. A felszentelésben részesülő nők megmaradnak egyházmegyéjükben, ahol élnek és ahol megérlelődött ez a választásuk, illetve ahol elvégezték felkészülésüket.

Ősi, de mégis modern életforma: a remény jele

A jeles évforduló alkalmából május 28-31. között tartották volna Rómában a Szüzek rendje 4. Nemzetközi találkozóját, amelyet a Megszentelt Élet Kongregációja szervezett. A találkozó célkitűzései között szerepelt Isten dicsőítése és a hálaadás az Úrnak, a közös elmélkedés és gazdagodás a tapasztalatcserék által, valamint a tanúságtétel az egyháznak és a világnak saját hivatásukról, amelyet Péter utóda megerősít. A tanácskozáson 700 felszentelt szűz vett volna részt püspökökkel és más képviselőkkel együtt a világ 61 országából. Erre azonban a járvány miatt nem kerülhetett sor, ezért az ima és az internet segítségével kapcsolódtak össze szerte a világon.

Ferenc pápa a remény jelének nevezi üzenetében az Atyához való hűségre kapott hivatásokat, amit ma is sok nő szívében elültet az Úr, hogy a teljes szüzességet megtartva, saját társadalmi és kulturális környezetükben, az adott részegyházban élve éljék meg ezt az ősi, de egyben új és modern életformát. Hivatásuk, mely a Szentlélek ajándéka, és az egyház szívében virágzik ki, a női testvériség szeretetközössége.

Ragyogtassák fel az egyház arcát

A pápa ezért arra kéri a Szüzek rendjének tagjait, hogy ne hagyják kihunyni hivatásuk próféciáját. Nem érdemeik, hanem Isten irgalma által kaptak meghívást arra, hogy életükben felragyogtassák az egyház arcát. Krisztus jegyese szűz, mert bár tagjai bűnösök, épen őrzi a hitet, új emberiséget fogan és nevel. Ez a feladat szerepel a rítusban is: tanúskodjanak Isten szeretetéről mindenki iránt, mert az képes a bűnösöket szentekké alakítani. A felszentelt szüzek ne vonuljanak ki környezetükből, hanem evangéliumi közelséggel éljenek benne, mert az a hivatásuk, hogy irgalmasok legyenek, az emberség szakértői. Olyan nők, akik hisznek a gyengédség és a szeretet forradalmi erejében. Felszentelésük segítse az egyházat abban, hogy szeresse a szegényeket, hogy felismerje az anyagi és lelki szegénységet; hogy felkarolja azokat, akik sérülékenyebbek és védtelenebbek, akik testi vagy szellemi betegségben szenvednek; a kicsinyeket és az időseket, akiket félő, hogy félretolnak, mintha selejt volnának.

Szeretettel emeljék ki a magányból az embereket

Ma a koronavírus okozta világjárvány rányomja bélyegét életünkre, mi pedig nem maradhatunk közömbösek. Itt az idő, hogy felszámoljuk az igazságtalanságot, ami gyökereiben ássa alá az egész emberiség egészségét! – figyelmeztet üzenetében a pápa. Ne hunyjuk be a szemünket, ne meneküljünk, mert a házastársi szeretet jele vagyunk, ami összeköti Krisztus és az egyházat. A fájdalom és a szenvedés helyzeteit finoman közelítsék meg; kitartóan hirdessék a teljes élet evangéliumát mindenkinek! – buzdítja üzenetében a pápa az Ordo virginium tagjait. Szeretettel szőjenek valódi kapcsolatokat, melyek városnegyedeinket kiemelik a magányból és a névtelenségből. Legyenek erősek a parréziában, vagyis nyíltan és őszintén beszéljenek, kerülve a szóbeszédet és a pletykát. Legyenek bölcsek, kezdeményezők és a szeretet tekintélyével álljanak ellen az arroganciának, előzzék meg a hatalommal való visszaéléseket. Legyenek az egyház, Krisztus jegyesének jelei, örömteli nők, akik mindig Mária felé fordítják tekintetüket.

Mária legyen példaképük

Ferenc pápa Pünkösdvasárnap, a Lateráni Szent János székesegyházban kelt üzenetét áldással zárja: „Szeretnélek mindannyiótokat megáldani, mint ahogy minden nőt, aki erre a felszentelésre készül, vagy aki a jövőben ebben részesül majd. Az egyház megkapta a Vigasztaló Lélek ajándékát, mint a megdicsőült Krisztus örvendő jegyesének kiapadhatatlan alapját. Ti is Krisztus jegyese, az egyház jeleként örvendjetek mindig, éppúgy, ahogy a Názáreti Mária, a Boldogságos Szűz, aki hálaénekét zengi, az élő evangélium Édesanyjaként.”

02 június 2020, 12:26