Keresés

Demonstrators protest against racial inequality in Washington Demonstrators protest against racial inequality in Washington 

Ferenc pápa az audiencián: mondjunk nemet a rasszizmusra és az erőszakra

A szerdai általános kihallgatás végén Ferenc pápa köszöntötte a különböző nyelvű híveket. Az angol nyelvű katolikusokhoz fordulva az amerikai George Floyd tragikus halála kapcsán elutasította a rasszizmus és a kirekesztés minden formáját. Floydot május 25-én este Minneapolisban igazoltatta egy rendőrjárőr, majd megbilincselték, a földre esett, és lefogták, az egyik rendőrtiszt több mint nyolc percig térdelt a nyakán. A férfi a helyszínen meghalt. Az esetet követően országos zavargások kezdődtek az Egyesült Államokban.

Somogyi Viktória – Vatikán

A pápa reagálva az Egyesült Államokban kialakult helyzetre hangsúlyozta: „Nagy aggodalommal követem a fájdalmas társadalmi szintű zavargásokat, amelyek ezekben a napokban zajlanak George Floyd tragikus halálát követően. Nem tolerálhatjuk a rasszizmus és a kirekesztés egyetlen formáját sem, nem hunyhatunk szemet felettük, miközben úgy teszünk, mintha minden emberi élet szentségét védelmeznénk. Ugyanakkor fel kell ismernünk, hogy az utóbbi éjszakákon történt erőszak önpusztító és öncsonkító. Az erőszakkal nem érünk el semmit, de sok mindent elvesztünk”.

Ima a rasszizmus áldozataiért

„Lélekben csatlakozom Saint Paul és Minneapolis egyházához az Egyesült Államokban és velük imádkozom George Floyd és mindazok lelki üdvéért, akik a rasszizmus bűne miatt életüket vesztették. Imádkozzunk a lesújtott családok és a barátok vigaszáért, valamint a nemzeti megbékélésért és a vágyott békéért. A Guadalupei Miasszonyunk, Amerika édesanyja járjon közbe mindazokért, akik a békéért és az igazságosságért küzdenek földeteken és a világon.”

XXIV. Lednicai ifjúsági találkozó

A lengyel hívek köszöntésekor Ferenc pápa lelki közelségét fejezte ki a fiataloknak, akik imavirrasztásra és Isten dicsőítésére gyűltek össze a XXIV. Lednicai ifjúsági találkozón. „Ez alkalommal csak kevesen tudnak fizikálisan is egybegyűlni Lengyelország keresztelőkútjánál, de sokan bekapcsolódhatnak a kommunikációs eszközök által. Adjatok hálát Istennek a Szentlélek ajándékáért, amely áthatja a hit iránti lelkesedést és az öröm tanúságtevőivé teszi azokat, akik a feltámadt Krisztus világosságában akarnak élni. Szent II. János Pál pápa, e találkozók védőszentje kísérjen benneteket, akinek idén ünnepeljük születése centenáriumát. Vállaljátok fel az ő mottóját: „Totus tuus”. Fiatalságotokat úgy éljétek meg, hogy Krisztusra és Édesanyjára bízzátok magatokat, mint ő, hogy merészen tudjatok a jövő távlatai felé haladni. Bátor gesztust tesztek a találkozó során: megáldjátok szüleiteket. Tegyétek ezt a szeretet alázatos gesztusával és gyermeki hálával, amiért megajándékoztak benneteket az élet és a hit ajándékával. Csatlakozom imátokhoz” – fogalmazott Ferenc pápa a lengyel hívekhez fordulva az általános kihallgatáson.

Közeledik a Szentháromság ünnepe

Végül az olasz hívek köszöntésében emlékeztetett, hogy közeledik a Szentháromság ünnepe, amely újra elvezet bennünket az egy és háromságos Isten belső életének misztériumához, amely a keresztény élet középpontja és arra ösztönöz bennünket, hogy Isten szeretetében találjuk meg vigaszunkat és a belső békénket.

Bízzátok magatokat a Szentlélekre

Az idősekhez, a fiatalokhoz, a betegekhez és az új házasokhoz fordulva Ferenc pápa azt kérte, hogy bízzák magukat a Szentlélekre, aki az Úr és aki életet ad. Legyetek nyitottak szeretetére, amely által át tudjátok alakítani saját életeteket, családotokat és közösségeiteket.

03 június 2020, 11:45