Keresés

2020.05.21 SANTA RITA DA CASCIA 2020.05.21 SANTA RITA DA CASCIA 

Szent Rita a megrendíthetetlen hit élő példaképe

Május 22-én pénteken ünnepli az egyház a casciai szent emléknapját, méghozzá egészen lehetetlen körülmények között. Ám éppen ezek a „lehetetlen körülmények hozzák formába őt”. Erről a különleges ünnepről kérdezte a Vatikáni Rádió a casciai Szent Rita ágostonrendi monostor apátnőjét.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán   

Rita szilárdan hitte: „Istennél semmi sem lehetetlen”  

XIII. Leó pápa ,,Umbria gyöngyének'' nevezte Szent Ritát, amikor 1900-ban szentté avatta. A pápai és ez egyházi elismerés bőven megkésett, mert ekkor már közel hatszáz éve Isten különleges szentjeként tisztelték nemcsak Umbriában, hanem Itália és Európa szerte is. Türelmes szeretetével élete egyik fő műveként Istenhez szelídítette durva, erőszakos férjét, majd megözvegyülvén, a cascia ágostonrendi szerzetesnővérek közé lépett, akiket szintén meg kellett győznie hivatása komolyságáról. A Szent Ágoston szellemi örökségét ápoló tanult nővérek ezt nagy nehézségek  árán ismerték el, mert Rita olvasni is alig tudott. Ám olyan karizmát kapott, mely Gábor angyal Szűz Máriához intézett zárszavát vette komolyan: „Istennél semmi sem lehetetlen”. Ennek a hitbeli meggyőződésnek a hitelesítéséhez azonban sok türelem kellett és még több szenvedést kellett elhordania. Isten népe ma hálából a „lehetetlen dolgok szentjének” tekinti, aki hűségesen közbenjár. El tudjuk képzelni, mennyi a tennivalója a mostani lehetetlen világjárvány helyzetben!

Szent Rita életének jelképe a vérpiros, illatos és tövises rózsa 

Jóllehet csak korlátozott számban érkezhetnek zarándokok a kegyhelyre, mégis gazdag programot kínálnak az ágostonos nővérek az érdeklődőknek. Délelőtt fél tizenegykor Renato Boccardo Spoleto-Norcia érseke mutatott be szentmisét, majd fél tizenkettőkor tartották meg a hagyományos rózsaáldást. Ennek eredete a szent életének betegséggel sújtott utolsó idejéhez kapcsolódik. Szent Rita az őt meglátogató unokahúgától 1457 januárjában egy rózsaszálat kért szülőháza kertjéből, korántsem véletlenül: élete sok szenvedésének külső jele lett egy tövisszúrás okozta homloksebe, mely ráadásul rossz szagot árasztott. Ennek emlékére szentelnek illatos rózsát halála napján, május 22-én.

Öt szál rózsát küldünk a Szentatyának, aki a keresztény nép őrzője az egész földön

Maria Rosa Bernardinis, a casciai Szent Rita ágostonrendi monostor apátnője erről így számot be a rádiónknak: A megszentelt piros rózsák, töviseikkel együtt az egész világot megváltó Jézus szerető szenvedésének a jelei. Ezért öt szál rózsát küldünk a Szentatyának, aki a keresztény nép őrzője az egész földön, amit az öt földrész jelképez. 45 szál rózsát Rita hazája, Itália számára áldanak meg, ebből húszat az egyes régiók vezetői kapnak, 16 szál rózsa jut a 16 olasz regionális püspöki konferenciák elnökeinek, és külön megszentelt rózsaszálat kap az ország állam- és kormányfője.

A járvány okozta szükséghelyzet nem akadályozza a hitet?

A járvány okozta szükséghelyzet nem akadályozza a hitet, sőt a hit kifejezésének újabb módjaira tanított meg. A hitet ugyanis itt nem lehetett megakadályozni, mert a hit az az ugrás, mely túllép minden akadályon. Ezt éppen Szent Rita életében lehet nagyon jól látni. Ahhoz, hogy cselekedni tudjon, mindig a megrendíthetetlen hite segített neki. A keresztrefeszített, de feltámadt Krisztusba vetett hit. Ő ugyanis Krisztus hűséges tanítványa volt. Jézus azt mondja nekünk, hogy csak egyetlen  dolgot kell megtanulnunk tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Ma is szükségünk van alázatra és szelídségre. Hiszen azokkal a provokációkkal szemben, melyek bennünket elérnek, úgy kell viselkednünk, hogy a rosszat jóval viszonozzuk. Ezt mutatta meg Szent Rita az életében. Ha le akarjuk győzni a rosszat, az Úr adott hozzá egy eszközt. Ő először is példává lett, akit nekünk követnünk kell. Ezt mondja nekünk ma Szent Rita, ahogy eddig is mindig ezt üzente: ha erősek akarunk lenni, akkor erősekké kell tenni magunkat a Jézus Krisztusba vetett hittel.   

Sokan erősítést kaptak tőle a hitben, mikor hozzá folyamodtak 

Arra a kérdésre, hogy a mostani járvány időszakban másfajta kérések érkeznek-e hozzájuk, az apátnő így válaszolt: Sokféle és változatos kérések érkeznek hozzá. Köztük vannak lelki, családi, vagy anyagi jellegű kérések. Sokan írnak a magányról, különösen most a pandémia idején, elsősorban akik kórházba kerültek, vagy akik otthoni őrizetben vannak. Sokan írták, hogy Szent Ritához folyamodva, erőt kaptak tőle a hitben sokszor egyszerűen csak úgy, hogy a kis szentképét tartották a kezükben.  

Szent Rita milyen üzenete segíthet most ezekben a hónapokban, amikor kezdünk kilábolni a bajból?

Szent Rita üzenete mindig időszerű: Isten szeretet. Aki ebben a szeretetben van, Istenben lakik, és Isten őbenne. Mi minden erőnkkel arra törekszünk, hogy kitágítsuk a monostorunk falait, abban az értelemben, hogy megosztjuk minden pillanatban az imádságainkat a zarándokokkal. Május egész hónapjában minden nap együtt imádkozzuk a rózsafüzért a hívekkel együtt a facebook oldalunkon. Aztán majd meglátjuk, hogy mindezt miként folytathatjuk. Mindenesetre minden erőnkkel arra törekszünk, hogy a lehető legközelebb legyünk azokhoz, akik szent Ritát keresik. Nagyon szép dolog megosztani egymással annak a tapasztalatát, hogy az Isten velünk van a mostani nehéz időszakban is. Jó lenne visszaszerezni olyan erőket, amikről talán korábban már nem is mertünk álmodni, hogy visszatérnek - zárja az interjút a casciai Szent Rita monostor apátnője.

22 május 2020, 14:33