Keresés

2020.05.17 Regina Coeli 2020.05.17 Regina Coeli 

A Szentlélek Isten szeretetének adománya – Ferenc pápa Regina Coeli imája

Húsvét hatodik vasárnapján délben Ferenc pápa ez alkalommal is az Apostoli Palota Könyvtárterméből köszöntötte a híveket a Regina Coeli Mária-antifóna elimádkozása előtt. Katekézisében Jézus ingyenes szeretetéről, a Szentlélek ajándékáról szólt.

Vertse Márta – Vatikán 

A Szentlélek erejével képesek leszünk Jézus útján haladni az élet örömei és fájdalmai közepette – mondta beszédében a pápa, azért fohászkodva Szűz Máriához, az egyház példaképéhez, hogy tegyen minket képessé Isten Szavának meghallgatására és a Szentlélek ajándékának befogadására.

Jézus szeretete ingyenes

A parancsok megtartása és a Szentlélek ígérete – ez a vasárnapi evangéliumi szakasz a két alapvető üzenete - kezdte beszédét a pápa. Jézus az iránta való szeretetet a parancsok megtartásához köti, és ezt hangsúlyozza búcsúbeszédében: „Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat”. „Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret engem”. Jézus azt kéri tőlünk, hogy szeressük őt, de megmagyarázza, hogy ez a szeretet nem merül ki az utána való vágyakozásban vagy egy érzelemben, hanem igényli, hogy készségesen kövessük útját, vagyis az Atya akaratát. Ezt a kölcsönös szeretet parancsolata foglalja össze, amit maga Jézus adott nekünk: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is” (Jn 13,34). Nem azt mondta, hogy „szeressetek engem, mint ahogy én szerettelek titeket”, hanem azt mondta: „szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket”. Ferenc pápa rámutatott: Jézus szeret minket, anélkül, hogy viszonzást kérne. Jézus szeretete ingyenes és soha nem kéri, hogy viszonozzuk. Azt akarja, hogy ez az ő ingyenes szeretete váljon az élet konkrét formájává közöttünk: ez Jézus akarata.

A Vigasztaló Szentlélek Isten szeretetének ajándéka

Hogy segítsen a tanítványoknak ezen az úton haladni, Jézus megígéri, hogy imádkozik majd az Atyához, hogy küldjön el egy „más Vigasztalót”, vagyis a Parakleitoszt, egy Védelmezőt, aki Jézus helyébe lépve képessé teszi őket arra, hogy meghallgassák szavát és bátorságot ad nekik, hogy azokat meg is tartsák. Ez a Szentlélek, aki Isten szeretetének Adománya, amely leszáll a keresztények szívébe. Miután Jézus meghalt és feltámadt, szeretetét mindenkinek odaajándékozza, aki hisz Őbenne és megkeresztelkedik az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében – fejtette ki a pápa. A keresztényeket maga a Lélek vezeti. Megvilágítja, megerősíti őket, hogy mindegyikük haladhasson előre az életben a balszerencsék és nehézségek, örömök és fájdalmak közepette is, Jézus útján maradva. Ez éppen akkor lehetséges, ha engedelmesek maradunk a Szentlélekhez, hogy működő jelenlétével ne csak vigasztaljon, hanem át is tudja alakítani a szíveket, megnyitva őket az igazságnak és a szeretetnek.

A Szentlélek segít, hogy ne roppanjunk össze az élet terhei alatt

A tévedésekkel és bűnökkel szemben – amelyeket mindannyian elkövetünk  - jegyezte meg Ferenc pápa, – a Szentlélek segít nekünk, hogy ne roskadjunk össze, hogy a maga teljességében megértsük és megéljük Jézus szavainak értelmét: „Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat”. A parancsolatokat nem azért kaptuk, hogy, mint egyfajta tükörben nézzük nyomorúságaink és következetlenségeink visszaverődését – mutatott rá Ferenc pápa, majd így folytatta: „Nem, Isten Szavát azért kaptuk, mert az az Élet Szava, ami átalakítja  a szíveket, az életet, megújít, nem bírál, hogy elítéljen, hanem meggyógyít és célja a megbocsátás. Ilyen Isten irgalmassága. Isten Szava fény, ami megvilágítja lépteinket. És mindez a Szentlélek műve! Ő Isten Ajándéka, maga Isten, aki segít nekünk, hogy szabad emberek legyünk, akik akarnak és tudnak szeretni, akik megértették, hogy az élet egy küldetés, hogy hirdessük a csodálatos dolgokat, amelyet az Úr hajt végre azokban, akik bíznak benne”.

A Szentlélek világítja meg lépteinket

Szűz Mária, az egyház példaképe, aki képes Isten Szavának meghallgatására és a Szentlélek ajándékának befogadására, segítsen bennünket, hogy örömmel éljük meg az evangéliumot, annak a tudatában, hogy a Lélek nyújt nekünk támaszt, aki isteni tűz, amely megmelegíti a szíveket és megvilágítja lépteinket.

18 május 2020, 09:24