Keresés

VATICAN-HEALTH-VIRUS-RELIGION-POPE VATICAN-HEALTH-VIRUS-RELIGION-POPE 

Ferenc pápa felhívásai és köszöntései a Regina Coeli elimádkozása után

Több mint két hónapos bezártság után Ferenc pápa vasárnap délben, a Regina Coeli elimádkozása, felhívásai és bejelentései után dolgozószobája ablakából köszöntötte és áldotta meg a híveket, akik a szociális távolságot betartva gyűltek össze néhányan a Szent Péter téren.

Vertse Márta - Vatikán

A pápa felhívása: egyesüljünk imáinkban Kína katolikus híveivel

A Regina Coeli elimádkozása után Ferenc pápa arra kérte a híveket, hogy lélekben egyesüljenek Kína katolikus híveivel, akik ezen a vasárnapon ünneplik különös odaadással a Boldogságos Szűz Mária, a Keresztények Segítsége, Kína védőszentje ünnepét, akit a sanghaji Sheshan kegyhelyén tisztelnek. Mennyei Anyánk vezetésére és oltalmára bízta a katolikus egyház pásztorait és híveit akik abban a nagy országban élnek, hogy legyenek erősek a hitben és szilárdak a testvéri egységben, legyenek a szeretet és a testvéri remény örömteli tanúi és előmozdítói, legyenek az ország jó állampolgárai.

Az egyetemes egyház együtt imádkozik a kínai hívekkel

A pápa ezután Kína katolikusaihoz fordult. Arról biztosította őket, hogy az egyetemes egyház, amelynek integráns részét alkotják, osztozik reményeikben és támaszt nyújt nekik a megpróbáltatásokban. Az egyetemes egyház elkíséri őket az imával a Szentlélek egy újabb kiáradásáért, hogy felragyoghasson bennük az evangélium fénye és szépsége, amely Isten hatalma az üdvösségre, bárki számára, aki hisz benne. A pápa ismételten kifejezte mindnyájuk iránti nagy és őszinte szeretetét és különleges apostoli áldását adta rájuk. A Szűzanya őrködjön mindig felettük!

Mária járjon közbe értünk ebben a nehéz időszakban

Mária, a Keresztények Segítsége liturgikus emléknapján a pápa szeretettel üdvözölte a szalézi szerzeteseket és szerzetesnőket. Hálával emlékezett vissza arra a spirituális képzésre, amelyet Don Bosco gyermekeitől kapott.

Ferenc pápa Mária, a Keresztények Segítsége közbenjárására bízta az Úr minden tanítványát és minden jóakaratú embert, akik ebben a nehéz időszakban a világ minden részén szenvedélyes elkötelezettséggel munkálkodnak olyan célokért, mint a béke, a nemzetek közötti párbeszéd, a szegények szolgálata, a teremtett világ megőrzése és az emberiség minden testi, szívbeli és lelki betegség feletti győzelme.

„Beszéld majd el a fiaidnak és unokáidnak (Kiv 1,2). Az életből történelem lesz.”

A pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon tartjuk a tömegkommunikációs világnapot, amelynek idén az elbeszélés a témája. Ez az esemény bátorítson bennünket, hogy épületes történeteket beszéljünk el és osszunk meg, amelyek hozzásegítenek, hogy megértsük: mindannyian egy nálunk nagyobb történetnek a részei vagyunk és csak akkor nézhetünk reménnyel a jövőbe, ha valóban testvérekként viseljük gondját egymásnak.

A pápa áldása a környezetszennyeződés ellen küzdő Acerra lakosságának

A pápa a köszöntések végén utalt rá, hogy ezen a vasárnapon a Nápoly környéki Acerra-ba, kellett volna ellátogatnia, hogy megerősítse a lakosság hitét és mindazok elkötelezettségét, akik az ún.  tüzek Földjén a környezetszennyeződés drámájának leküzdésén fáradoznak. Látogatását elhalasztották; azonban most ezen az úton küldte üdvözletét a püspöknek, a papoknak, a családoknak és az egész egyházmegyei közösségnek. Arra várva, hogy mielőbb személyesen is találkozhasson velük, Ferenc pápa áldását és bátorítását küldte, hozzátéve: „Biztos, hogy elmegyek hozzátok!”

Megkezdődött a Laudato si’ enciklikának szentelt év

Ferenc  pápa végül emlékeztetett rá, hogy öt évvel ezelőtt tette közzé Laudato si’ enciklikáját, amelynek az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld és a szegények kiáltására. Az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériuma kezdeményezésének köszönhetően, a teremtett világ védelméről szóló enciklikának szentelt hét, amely most fejeződött be, a Laudato si’ évfordulójának különleges emlékévébe torkollik, amely 2020. május 24-től 2021. május 24-ig tart. A pápa arra kért minden jóakaratú embert, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy viseljük gondját közös otthonunknak és törékeny testvéreinknek. Az alkalomból a pápa a Teremtőhöz írt imáját is közzé tette, amelyben Isten segítségéért fohászkodik, hogy szolidaritással tudjunk szembenézni a globális pandémia következményeivel.

25 május 2020, 09:28