Keresés

VATICAN POPE FRANCIS VATICAN POPE FRANCIS 

Ferenc pápa hétfőn reggel azokért imádkozott, akik elvesztették a munkájukat

Húsvét ötödik hetének hétfő reggeli szentmiséjén a pápa a munkanélküliekért imádkozott és megemlékezett Szent Timóteus földi maradványainak megtalálása 75. évfordulójáról. Homíliájában a napi evangéliumban a Jézus által megígért vigasztaló Szentlélek kettős szerepét elemezte: megtanít bennünket az igazságra és emlékeztet mindarra, amit Jézus tett és tanított.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

„Társuljunk ma Termoli városának a híveihez, akik Szent Timóteus földi maradványai megtalálásának 75. évfordulóját ünneplik. Mostanában sok ember elvesztette a munkáját. Nem vették fel újból őket, feketén dolgoznak” – fogalmazta meg miseszándékát Ferenc pápa.

A Szentlelket az Atya és a Fiú küldi nekünk, hogy elkísérjen életünk útjain

„Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,24-26) – hangzott az evangélium tanítása, melyet Ferenc pápa így értelmezett:  Ez a Szentlélek ígérete, aki bennünk lakik, akit az Atya és a Fiú elküld nekünk, hogy elkísérjen az életünk útjain. Paraklétosznak hívják, mert ő az, aki fenntart, aki elkísér, hogy el ne essünk, szilárdan megtart, közel áll, hogy támogasson. Az Úr ígérte meg nekünk ezt a segítséget, aki Isten, miként ő, a Szentlélek. De mit is csinál a Szentlélek? - kérdezte a pápa és az Úr szavával válaszolt: „megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek”. A Szentlélek tevékenysége tehát ez: tanít és emlékeztet.

A Szentlélek növeli bennünk annak megértését, amit Jézus tanított

A Szentlélek hivatala a tanítás. Tanítja a hit titkát, hogy belépjünk ebbe a titokba, hogy megértsünk valamit ebből a titokból. Jézus tanítását tanítja és arra vezet bennünket, hogy a hitünket tévedés nélkül fejlesszük, hiszen a tanítás mindig növekszik, de mindig ugyanabban az irányban: kompromisszum nélkül növekszik. A Szentlélek segít bennünket a hit megértésében, hogy mind jobban megértsük azt, amit a hitünk mond. A hit nem statikus dolog, a tanítás nem statikus dolog, mindig növekszik, mindig ugyanabban az irányban növekszik – ismételte a pápa. A Szentlélek elkerüli, hogy a tanítás hibázzon, hogy megálljon, hogy ne növekedjen. Megtanít mindenre, amit Jézus tanított, növeli bennünk annak megértését, amit Jézus tanított egészen az Úr tanításának érett megértéséig.

A Szentlélek felébreszt minket, ébren tart az Úr dolgaiban

A Szentlélek másik feladata az emlékeztetés, folytatta a pápa: „eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek”, ahogy Jézus megígérte. A Szentlélek olyan mint az emlékezet, felébreszt minket, ébren tart minket az Úr dolgaiban és arra emlékeztet bennünket az élet során, amikor az Úrral találkoztunk vagy amikor elhagytuk őt. Ferenc pápa ennek kapcsán egy emberre emlékeztetett, aki így imádkozott az Úr előtt. „Uram, én ugyanaz vagyok gyerekként, serdülő fiúként, mindig ez volt az álmom. Aztán jöttek az útvesztők és most Te hívtál engem”. „Ez a Szentlélek emlékezete az életünkben” – értelmezte az esetet a pápa. Az üdvösség emlékezetére vezet, amit Jézus tanított, de tanít saját életünk emlékezetére is. Ez egy szép imádság, mondta a pápa: „Ugyanaz vagyok. Sok utat bejártam. Sokat hibáztam. De ugyanaz vagyok és te szeretsz engem. Ez az élet útjának az emlékezete”.

A Szentlélek az Isten adománya

Ebben az emlékezetben az Úr vezet minket, a megkülönböztetésben, hogy mit kell csinálnom most, hogy lássam, melyik a helyes és melyik a téves út. Ha kérjük a Szentlélek világosságát, segít bennünket a helyes döntések meghozatalában, a hétköznapi apró dolgokban és a nagy döntésekben is. Kísér bennünket és segít a megkülönböztetésben. Eszünkbe juttatja a hitet, az életünket, segít a megkülönböztetésben. Végül Ferenc pápa arra utalt, hogy a Paraklétosz mellett az evangélium a Szentléleknek ad egy másik nevet is, ez pedig „Isten ajándéka, adománya”. A Szentlélek az Isten adománya és kérjük az Urat, hogy segítsen bennünket ennek az adománynak a megőrzésében, amit megkaptunk a keresztségben és amit magunkban hordozunk – zárta reggeli homíliáját Ferenc pápa.

11 május 2020, 12:19