Keresés

Vatican News
2020.05.04 Messa Santa Marta 2020.05.04 Messa Santa Marta 

Ferenc pápa hétfőn reggel a családok békéjéért és az egyház egységéért imádkozott

„A családokért imádkozzunk ma, ebben a karantén időszakban, amikor a családok otthon vannak, bezárva, és sok jó dolgot próbálnak csinálni, leleményesen a gyerekekkel, mindenkivel, hogy előbbre jussanak. Néha azonban adódik családi erőszak. Imádkozzunk a családokért, hogy továbbra is békében éljenek, leleményesen és türelemmel, ebben a karantén időszakban” – fohászkodott a szentmise elején Ferenc pápa. Homíliájában az egyház egységét hangsúlyozta, melyet könnyen veszélybe sodorhat ideológiai jellegű pártoskodás, noha Jézus az egyetlen Megváltó és Szentlelke őrzi ezt az egységet.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán                  

A napi szentlecke az Apostolok Cselekedeteiből Péter joppéi látomása alapján azt tanítja, hogy Isten minden népet meghív a keresztény életre (ApCsel 11,1-18). A pogányok közt is Krisztust hirdető Péter apostolt zsidó-keresztények egy csoportja megvádolja, hogy nem tartja meg a mózesi törvény előírásait. Péter a látomás alapján a Szentlélek vezetésére utal, ám az egyházban – állapította meg a pápa – mindig létezett a jelenség, hogy egyesek magukat igaznak, másokat bűnösnek tartottak.

Az egyház megosztottsága ideológiákból vagy vallási pártokból származik

Az egyháznak ez a betegsége az ideológiákból vagy a vallási pártokból születik. Elég csak Jézus idejére gondolni, amikor legalább négy vallási párt létezett: a farizeusok,  a szadduceusok, a zélóták és az esszénusok pártja. Mindegyik a törvényből magyarázta saját ideológiáját. Ez azonban törvényen kívüli eszmévé lesz, amikor világi módon magyarázza a törvényt. Jézust magát is megvádolták, mert együtt étkezett a vámosokkal, akik szerintük bűnösök voltak, hiszen azt a mózesi tisztaság-törvénye nem engedte meg. Ez a szemrehányás mindig megosztottságot eredményez.            

Az egyház egysége: nincs senki kívül, mindenki bent van

Vannak tehát eszmék, álláspontok, melyek megosztottságot teremtenek, sőt az ideológia fontosabb lehet számukra a minket vezető Szentléleknél – mondta a pápa és utalt egy nyugalmazott vatikáni bíborosra, aki szerint „az egyház egy folyó, melybe egyik és mások oldalról is jönnek, ám az a fontos, hogy mindnyájan a folyóban legyünk”. Ez az egyház egysége, nincs senki kívül, mindenki bent van, azokkal a sajátosságokkal, melyek nem osztanak meg. És hogy miért is ilyen tágas folyó az egyház? – kérdezte a pápa. Mert az Úr így akarta! – adta meg a választ.

Jézus mindenkinek a pásztora

Beszéde második felében a pápa János evangéliumát magyarázta: „Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, - mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor” (Jn 10,11-18). Mindenfelé vannak juhaim és én mindenkinek a pásztora vagyok. Ez a „mindenki” nagyon fontos Jézusnál. Gondoljunk csak a menyegzői lakoma példabeszédére, ahol a gazda mindenkit betereltet az útkereszteződésekről. Mindenkit. Kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, jókat és rosszakat. Ez a „mindenki” az Úr látomása, aki mindenkiért jött és meghalt mindenkiért – hangsúlyozta a pápa. Meghalt a rablóért és azokért, akik nem is hisznek benne és a más vallásúakért. Ám ez nem jelenti azt, hogy prozelitizmust kell folytatnunk. Nem! Ő meghalt mindenkiért és megigazulást szerzett mindenkinek.

Mindig az egyház egységében, a Pásztor Jézus alatt               

Ferenc pápa utalt egy professzorasszonyra, aki egy nehézségében ezt mondta: „Krisztus meghalt mindenkiért, haladjunk tovább!” Ez konstruktív magatartás!  Egy a Megváltó, egy az egység! Krisztus meghalt mindenkiért. Ezzel szemben kísértés, ha azt mondjuk: én Pállal, vagy Apollóval, vagy mással tartok. Gondoljunk csak a zsinat utáni időkre, az ötven évvel ezelőtti megosztottságra, amitől annyira szenvedett az egyház! „Én ezen a véleményen vagyok..”, igen lehet így gondolkodni, de az egyház egységében, a Pásztor Jézus alatt. „Az Úr szabadítson meg minket a megosztottság pszichológiájától! Jézus segítsen minket hogy a többieket testvérnek tekintsük, őt pedig mindenki Pásztorának! Ez a szó „mindenki”, kísérjen bennünket az egész nap során!” – zárta a fohásszal a szentmise homíliáját Ferenc pápa.

04 május 2020, 11:15