Keresés

2020-05.26 LASZLO KEREKES, VESCOVO AUSILIARE DI ALBA IULIA, ROMANIA 2020-05.26 LASZLO KEREKES, VESCOVO AUSILIARE DI ALBA IULIA, ROMANIA 

A pápa Kerekes László kézdivásárhelyi plébánost nevezte ki gyulafehérvári segédpüspöknek

2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján Ferenc pápa Kerekes László atyát, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb egyházközség plébánosát nevezte ki a gyulafehérvári érsekség segédpüspökének.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán      

A Gyulafehérvári Érsekség honlapja a következő üzenettel ismertette a kinevezést:    

„A Szentlélek gyümölcseinek kiáradására várva, örömmel és hálatelt szívvel értesítem főegyházmegyénk papjait és híveit, hogy Ferenc Szentatyánk a mai napon Kerekes László atyát, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát Tharros címzetes püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. A püspökszentelés helyszínét, időpontját a későbbiekben közöljük. Főegyházmegyénk kinevezett segédpüspökét foglaljuk imánkba. „Az Úr Krisztus, az élő Isten Fia, aki azért jött, hogy megváltsa népét bűneitől, hogy minden ember megszentelődjék, miként őt küldte az Atya, úgy küldte ő is apostolait, akiket, nekik adván a Szentlelket arra szentelt, hogy ők is megdicsőítsék az Atyát a földön és üdvözítsék az embereket »Krisztus testének, azaz az Egyháznak építésére« (Ef 4,12)”. Gyulafehérvár, 2020. május 26-án, Néri szent Fülöp emléknapján. + Dr. Kovács Gergely érsek

Kerekes László kinevezett gyulafehérvári segédpüspök életrajza   

Kerekes László 1968. július 23-án született Erdélyben a Kovászna megyei Gelencén és itt is kezdte meg iskolai tanulmányait, melyeket Kézdivásárhelyen folytatott. 1986-ban érettségizett a gimnáziumnak megfelelő Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában. A kötelező katonai szolgálat után 1987-ben kezdte meg filozófiai és teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán. Elöljárói 1990-ben tanulmányai folytatására Budapestre küldték a Központi Papnevelő Intézetbe, ahol 1992-ben fejezte be alapvető teológiai tanulmányait. Posztgraduális képzésre elöljárói Kanadába, az ottawai Szent Pál Egyetemre küldték, ahol két év alatt kánonjogi licenciátust szerzett 1994-ben. Nyári szünidőben hazatérve 1993. május 16-án szülőfalujában Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szentelte pappá a Szent Imre templomban. Kerekes László 1994 és 2000 között a gyulafehérvári érseki szemináriumban teológiai tanárként működött, ahol kánonjogot, retorikát, homiletikát és pedagógiát tanított.

Doktori fokozattal lelkes plébános

2000-ben ismét visszatért az ottawai Saint Paul egyetemre, hogy befejezze egyházjogi tanulmányait, immár doktori fokozattal, melyet 2004-ben védett meg. Még ebben évben kinevezték a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosává. A tömbházak közelében fekvő fiatal plébánián új közösséget kellett kialakítani, melyet nagy lelkesedéssel, mély lelkiséggel és nagy alázattal végzett. A vasárnapi szentmisék alatt zsúfolásig megtelt a templom, sok-sok gyermekkel, az oltár körül pedig lelkes ministránsok csapatával.

Kerekes László atya a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola tudományos folyóiratának, a Studia Theologica Transsylvaniensia-nak elindítója és társalapítója. 2000 decemberében szentszéki tanácsos címet kapott és jelenleg is a gyulafehérvári Érseki Bíróság helyettes bírósági helynöke. Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél románul és angolul. A Vatikáni Rádió hallgatói és szerkesztői nevében Isten áldását kérjük Kerekes László atya püspöki kinevezésére, leendő püspökszentelésére és segédpüspöki szolgálatára.

  

26 május 2020, 12:41