Keresés

2020.05.13 Udienza Generale 2020.05.13 Udienza Generale 

Ferenc pápa katekézis utáni felhívásai

A katekézis után olasz nyelvű köszöntésében Ferenc pápa megemlékezett a fatimai látnokok első Mária jelenéseinek évfordulójáról. Arra buzdított, kérjük a Szent Szűztől, hogy tegyen bennünket állhatatossá az Isten és a felebarát iránti szeretetben.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Május 18-án, Szent II. János Pál születése centenáriumán reggel hét órakor pápai szentmise a sírjánál

A lengyel hívekhez fordulva őket is a Fatimai Szűzanya napjára és üzenetére emlékeztette, valamint a Szent II. János Pál pápa ellen ezen a napon elkövetett merényletre, aki élete üdvösségében a Szent Szűz anyai közbenjárását látta. Imádságunkban kérjük az Istentől – Mária Szeplőtelen Szíve közbenjárására – a világ békéjét, a pandémia megszűnését, bűnbánó lelkületet és a megtérésünket.

Végül a pápa bejelentette, hogy jövő hétfőn, május 18-án, Szent II. János Pál pápa születése centenáriumán reggel hét órakor az ő sírjánál fogja bemutatni a szentmisét, amit a mondovisio közvetít. Köszönjük meg Istennek, hogy nekünk adta ezt a szent római püspököt és kérjük tőle, hogy segítsen minket és Róma egyházát a megtérésben és az előre haladásban!

13 május 2020, 14:23