Keresés

2020.05.01 Messa Santa Marta 2020.05.01 Messa Santa Marta 

Senkinek ne hiányozzon a méltó munka, a jogos jövedelem – A pápa homíliája május elsején

Szent József, a munkás ünnepén, péntek reggel Ferenc pápa a dolgozókért imádkozott, hogy mindenkinek legyen igazságos fizetése, méltó munkája és élvezhesse a pihenés szépségét. Homíliájában az emberi munkát Isten teremtő tevékenysége folytatásának nevezte: „A munka az embernek Istentől kapott hivatása a világmindenség teremtése céljából”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

„Ma van Szent József, a munkás ünnepe, egyúttal a dolgozók napja is. Imádkozzunk az összes dolgozóért, hogy senkinek ne hiányozzon a munka, hogy mindenkit igazságosan megfizessenek és hogy mindenki élvezhesse a munka méltóságát és a pihenés szépségét” – imádkozta Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában tartott reggeli szentmise kezdetén. A napi olvasmány az ember teremtését és a rendeltetését mondja el: „Isten újra szólt: teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert, saját képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után” (Ter 1,26-2,3).

A munka Isten munkájának a folytatása

Isten teremt, világot és benne embert teremt, majd átadja neki a tevékenységét, a munkát, hogy folytassa a teremtés művét – kezdte beszédét a pápa. Isten befejezte a művét és a hetedik napon megpihent minden munkától és átadta neki ezt a tevékenységet: Neked kell ezt csinálnod, őrizni és velem együtt dolgozni, teremteni. Ilyen módon a munka Isten munkájának a folytatása, a munka az embernek Istentől kapott hivatása a világmindenség teremtése céljából”.     

A munka adja meg az ember méltóságát

A munka teszi az embert hasonlóvá az Istenhez, mert a munkával az ember teremtő, képes megannyi dolog megteremtésére, a család megteremtésére is. Az ember teremtő, a munkával teremt, ez a hivatása. A munka ugyanis önmagában hordoz valami jóságot, harmóniát, szépséget, mely belevonja az embert mindenbe. Ez a munka adja meg az ember méltóságát és teszi hasonlóvá az Istenhez, a munka méltósága. Egy karitász példa alapján a pápa megemlítette, hogy nem elegendő kenyeret adni a munkanélkülinek, hanem munkát kell biztosítani neki, hogy a méltósága se hiányozzék neki. Sajnos a történelem során lábbal tiporták a munka méltóságát a rabszolgaság brutalitásával és ez szörnyűség még napjainkban is folytatódik.

Méltó körülmények megteremtésével a biztosítsuk az emberi személy méltóságát

Minden igazságtalanság lábbal tiporja az emberi személy méltóságát, mind az igazságtalanságot elkövető emberekét, mind a megalázottakét. Lesüllyed a színvonal és az ember a diktátor-rabszolga feszültségébe kerül. Ezzel szemben, az ember hivatása, amit az Isten ad neki, nagyon szép: teremteni, újjáteremteni, dolgozni. Ám ezt csak akkor lehet megtenni, amikor a körülmények igazak és tiszteletben tartják az emberi személy méltóságát.

Szent József szerszámot kezében tartó szép példája segítsen bennünket

A dolgozók napján, a munka ünnepén egyesüljünk mindazokkal, akik a munkában való igazságosságért harcolnak, de imádkozzunk azokért a derék vállalkozókért is, akik a munkával előre viszik az igazságosság ügyét, még ha ezen veszítenek is. Utalt egy közeli telefonbeszélgetésére, melyben egy olasz vállalkozó az imáját kérte, mondván: „senkit nem bocsátok el, mert az olyan, mintha magamat bocsátanám el”. Végül Ferenc pápa Szent József közbenjárását kérte, hogy a szerszámot kezében tartó szép példája segítsen harcolni a munka méltóságáért, hogy legyen mindenkinek méltó munkája és ne legyen rabszolgamunka.                 

01 május 2020, 13:30