Keresés

2020.05.17 Messa Santa Marta 2020.05.17 Messa Santa Marta 

A pápa vasárnap reggel a takarítókért imádkozott. Csak az Atyaistenben vagyunk testvérek

Most vasárnap utolsó alkalommal tartott élő adásban sugárzott reggeli szentmisét Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájából, melyet a takarítókért ajánlott fel, akik otthon vagy egyebütt végzik rejtett szolgálatukat. Homíliájában kitért a mai társadalmat jellemző háborúkra és konfliktusokra, melyek az apa hiányából adódnak. A Lélek pedig megtanít arra, hogy eljussunk az Atyához, aki belőlünk egyetlen családot teremt és megadja az Isten gyermekeinek a szelídségét.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán        

A szentmise előtt Ferenc pápa így fogalmazta meg a szándékát: „Ma az imádságunk mindazon sok személyért szól, akik a kórházakat, az utcákat takarítják, akik házról házra járva elviszik a szemetet. Olyan munka ez, amit senki nem lát, de ami szükséges a továbbéléshez. Az Úr áldja és erősítse őket!”.

Jézus a búcsúbeszédében megígéri, hogy nem hagy árván bennünket

A szentmise homíliájában Ferenc pápa a napi evangéliumot magyarázta: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat”.      

Amikor hiányzik az apa, akkor mindig hiányzik valami

Jézus a búcsúja során nyugalmat és békét ígér a tanítványoknak ezzel az ígérettel: „Nem hagylak árván benneteket” és ezzel megvédi őket az árvaság fájdalmas érzésétől. Ma a világban nagyon jelen van az árváság érzete. Sok embernek sok mindene van, de hiányzik az Atya. Az emberiség történetében ugyanez ismétlődik. Amikor hiányzik az apa, akkor hiányzik valami és mindig ott van a szándék, hogy találkozzunk vele, hogy újra rátaláljunk, miként az ősi mítoszokban: gondoljunk csak Oidipuszra és Télemakhoszra és még sok más személyre, akik mindig a hiányzó apa keresését mutatják fel – emelte ki a pápa.

A Szentlélek az Atya küldötteként emlékeztet bennünket az Atyához eljutásra

Ma egy olyan társadalmat élünk, melyben hiányzik az atya. Az árvaság érzete pedig a hovatartozást és a testvériséget érinti. Ezért ígéri meg Jézus: „Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek”. Én elmegyek, mondja Jézus, de eljön valaki, aki megtanítja nektek az Atyához jutást. Emlékeztet benneteket az Atyához jutásra. A Szentlélek nem azért jön el, hogy saját klienseivé tegyen bennünket. Azért jön el, hogy emlékeztessen az Atyához jutásra, amit Jézus nyitott meg, amit Jézus láttatott. Nem létezik csak a Fiú spiritualitása vagy csak a Szentlélek spiritualitása: a központ az Atya. A Fiú az Atya küldötte és visszatér az Atyához. A Szentlélek az Atya küldötte, hogy emlékeztessen bennünket és megtanítsa nekünk az Atyához való eljutást – értelmezte Ferenc pápa.

Ha ugyanis nincs apa, akkor nincsenek testvérek és akkor elvész a testvériség

Csak a gyermeknek ezzel a tudatával, hogy ők nem árvák, lehet egymás közt békében élni. A háborúk, a kicsi és a nagy háborúk éppúgy mindig hordozzák az árvaságnak ezt a dimenzióját: hiányzik az apa, aki békét teremtsen. Ferenc pápa ekkor a szentmise olvasmányára utalva folytatta: Éppen ezért hívja Péter apostol az első keresztény közösséget arra, hogy feleljen szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel, amikor reménységük alapja felől kérdezik őket. Vagyis a Szentlélek szelídségével válaszoljanak, mert a Szentlélek szelídséggel tanít minket, az Atya fiainak a kedvességével. A Szentlélek nem sértegetésre tanít minket. A sértegetés ugyanis éppen ennek az árvaságnak az egyik következménye, mint a háborúk - szögezte le a pápa. Ha ugyanis nincs apa, akkor nincsenek testvérek és akkor elvész a testvériség.     

A kedvesség, szelídség és tisztelet a jele az összetartozásnak

Ez a kedvesség, szelídség és tisztelet az összetartozásnak, az egy családhoz tartozásnak a  magatartása, melynek biztosan van Atyja. Ő a központ, mindennek az eredete és üdvössége, mert Ő küldte el a Fiát a megmentésünkre. Ő pedig elküldi a Szentlelket, hogy emlékeztessen az Atyához való eljutásra, erre az atyaságra, a testvéri szelídség, a kedvesség és béke ezen adományára – foglalta össze homíliáját Ferenc pápa.   

             

                    

17 május 2020, 14:44