Keresés

POLAND BELIEF JOHN PAUL II 100TH BIRTH ANNIVERSARY POLAND BELIEF JOHN PAUL II 100TH BIRTH ANNIVERSARY 

Szent II. János Pál Isten rendkívüli ajándéka az egyház és Lengyelország számára

Ferenc pápa videóüzenetben köszöntötte a krakkói fiatalokat Szent II. János Pál születésének centenáriuma alkalmából. Az olasz nyelvű üzenetet hétfőn este kilenc órakor tette közzé lengyel felirattal a TVP1 állami televízió, egy fiatalok számára megrendezett koncert végén. Ferenc pápa arra buzdítja a lengyel ifjúságot, hogy mélyítsék el a hazájuk nagy szülöttének tanítását. Szent II. János Pál többek között az irgalmasság óriása, a család pápája volt, aki arra buzdított, hogy életünket a maga teljességében Krisztusra alapozzuk.

Vertse Márta – Vatikán

Kedves fiatalok, idén ünnepeljük Szent II. János Pál születésének századik évfordulóját. Ez egy szép alkalom számomra hogy hozzátok forduljak krakkói fiatalok, arra gondolva, hogy ő mennyire szerette a fiatalokat és emlékezve nálatok tett látogatásomra a 2016-os Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából. Szent II. János Pál Isten rendkívüli ajándéka volt az egyház és hazátok, Lengyelország számára. Földi zarándoklatát, amely 1920.  május 18-án kezdődött Wadowicében és tizenöt évvel ezelőtt Rómában fejeződött be, az élet szenvedélyes szeretete jellemezte, Isten, a világ és az ember misztériumának vonzásában élt.

Szent II. János Pál az irgalmasság óriása

Úgy emlékezek rá, mint az irgalmasság nagy óriására: gondolok itt a Dives in misericordia enciklikájára, Szent Fausztina szentté avatására és az Isteni Irgalmasság vasárnapjának megalapítására. Isten irgalmas szeretetének fényében megértette a nők és férfiak hivatásának sajátosságát és szépségét, megértette a gyermekek, fiatalok és felnőttek szükségleteit, figyelembe véve a kulturális és társadalmi környezeteket is. Ezt mindenki megtapasztalhatta. Ma ti is megtapasztalhatjátok, megismerve életét és tanításait, amely mindenki számára elérhető az internetnek köszönhetően.

Szent II. János Pál a család pápája

Kedves fiúk és lányok, mindannyian magatokon viselitek családotok lenyomatát, örömeivel és fájdalmaival. A család szeretete és gondozása II. János Pál jellemző vonása. Tanítása biztos vonatkozási pontot képvisel ahhoz, hogy konkrét megoldásokat találjunk a nehézségekre és kihívásokra, amelyekkel a családoknak napjainkban szembe kell nézniük (vö. Üzenet „II. János Pál, a család pápája” konferenciához, Róma, 2019. október 30.).

Megtapasztalta a nácizmust és az ateista kommunizmust

A személyes és családi problémák nem jelentenek akadályt az életszentség és a boldogság útján. Nem jelentettek a fiatal Karol Wojtyła számára sem, aki gyerekkorában elszenvedte édesanyja, testvére és édesapja elveszítését. Diák korában megtapasztalta a nácizmus retteneteit, amely olyan sok barátjától megfosztotta. A háború után, papként és püspökként kellett szembenéznie az ateista kommunizmussal.

„Az embernek mindenestől Krisztusba kell öltöznie”

A nehézségek, amelyek olykor súlyosak is, próbára teszik az érettséget és a hitet; ezt a próbát csak akkor álljuk ki, ha a meghalt és feltámadt Krisztus hatalmára alapozunk. II. János Pál erre emlékeztette az egész egyházat első enciklikájától, a Redemptor hominis-tól kezdve, amelyben ezt mondja: „Az embernek tehát, ha szíve mélyéig érteni akarja önmagát […], Krisztushoz kell mérnie önmagát félelmeivel és kétségeivel, gyöngeségeivel és bűnösségével, életével és halálával együtt. Az embernek mindenestől, amije van, Krisztusba kell öltöznie” (10. pont).

Szent II. János Pál járjon közbe a lengyel fiatalokért

Kedves fiatalok, ez az, amelyet mindnyájatoknak kívánok: egész életetekkel öltözzetek Krisztusba. És kívánom, hogy Szent II. János Pál születése centenáriumának ünnepségei ösztönözzenek arra, hogy bátran Jézussal haladjatok előre, aki „a kockázat Ura, a mindig „tovább” Ura. […] Az Úr, mint Pünkösdkor, meg akarja valósítani az egyik legnagyobb csodát, amelyet megtapasztalhatunk, ez pedig az, hogy a te kezed, az én kezem, a mi kezünk alakuljanak át a kiengesztelődés, a szeretetközösség, az alkotás jeleivé. A te kezedet akarja: fiú és lány: a te kezedet akarja, hogy folytassa korunk világának építését” (Krakkó, 2016. július 30., Beszéd az Ifjúsági Világtalálkozó imavirrasztásán). Mindnyájatokat Szent II. János Pál közbenjárására bízlak és szívből megáldalak titeket. És arra kérlek benneteket, hogy ne felejtkezzetek el imádkozni értem. Köszönöm!

19 május 2020, 09:39