Keresés

2020.05.13  Migranti indigeni del popolo Warao dalla Venezuela in Brasile (a Boa Vista, in Roraima) pregano il rosario con missionario del Kenia 2020.05.13 Migranti indigeni del popolo Warao dalla Venezuela in Brasile (a Boa Vista, in Roraima) pregano il rosario con missionario del Kenia 

Ferenc pápa üzenete a Pápai Missziós Műveknek: A misszió a Lélek ingyenes ajándéka

A pápa üzenetet küldött a Pápai Missziós Műveknek abból az alkalomból, hogy ezekben a napokban tartották volna éves közgyűlésüket, amelyet el kellett halasztaniuk a vírusjárvány miatt. Ferenc pápa arra buzdítja a szervezetet, hogy kerülje az önreklámozást és a misszió két vágányon haladjon előre: az imára és a szeretetcselekedetekre alapozva.

Somogyi Viktória – Vatikán

„Az Evangélium hirdetése teljesen más, mint minden politikai, kulturális, pszichológiai és vallási prozelitizmus” – fogalmaz a pápa üzenetében, amelyben a keresztény misszió alapjairól elmélkedik. Megfogalmazza a küldetés megkülönböztető jegyeit. Ezek között említi a vonzást: az egyház a vonzás által növekszik a világban, nem a prozelitizmusnak köszönhetően. A hála és az ingyenesség fontos, mert a missziós lelkület nem gondolkodás vagy kalkulálás következménye, hanem a hála visszatükröződése. A misszióhoz alázatra van szükség, valamint arra, hogy elősegítsük és ne komplikáljuk a dolgokat hasztalan súlyokkal terhelve az emberek életét. További jellemzőként említi a pápa az élethez való közelséget, mert a misszió ott és úgy jut el az emberekhez, ahol vannak. Isten népének a hitérzéke (sensus fidei) illetve a kicsinyek és a szegények előtérbe helyezése is meghatározó jegye a küldetésnek, mert ezek az egyház számára nem választható opciók.

Elkerülendő negatív jellemzők a misszió során

A pápa arra buzdítja a Pápai Missziós Műveket, hogy a missziós lelkület az ima és a szeretetcselekedetek útján haladjon előre. Utal azokra a negatív jellemzőkre, amelyek a misszió megvalósításának útján előfordulhatnak: az önmagukra hivatkozás, vagyis, hogy önmagukat és kezdeményezéseiket reklámozzák és ünneplik. Az irányítás kényszere, hogy a közösségeket ellenőrizni akarják ahelyett, hogy szolgálnák őket. Az elitarizmus veszélye is fennáll, hogy egyik társadalmi osztályt fontosabbnak tekintik, mint a másikat. Negatív jellemző lehet a néptől való elszigetelődés, az elvontság és a funkcionalizmus is, amely világias hatékonysági modelleket utánoz.

Tanácsok az útra                    

Ferenc pápa azt tanácsolja a Pápai Missziós Műveknek, hogy őrizzék meg és fedezzék fel újra beilleszkedésüket Isten népe körébe azáltal, hogy elmerülnek az emberek valós életében és az egyházi hálózatban. A szervezet maradjon meg az ima és az adománygyűjtés gyakorlatában új utakat is keresve. A Pápai Missziós Művek ne váljon egy nem kormányzati szervvé, amely minden erejét a pénzügyi támogatások szerzésére összpontosítja. Próbáljanak új módon adománygyűjtést szervezni a Missziós Világnap alkalmából októberben esedékes gyűjtésre, amelyet a világ templomaiban tartanak. A pénzalapok felhasználásakor figyeljenek elsősorban a közösségek alapvető szükségleteire. Ne feledkezzenek meg a szegényekről. Ferenc pápa üzenetét Szent Ignác szavaival zárja, melyekkel kéri a Pápai Missziós Műveket, hogy munkájukat végezzék jól, „mintha minden tőlük függene, annak tudatában, hogy valójában minden Istentől függ”.

21 május 2020, 14:24