Keresés

2020.05.12 Papa Francesco con medici e infermiere / infermieri in visita al Bambin Gesù ospedale pediatrico di Roma il 21.12.2013 - giornata mondiale degli infermiere / infermieri. 2020.05.12 Papa Francesco con medici e infermiere / infermieri in visita al Bambin Gesù ospedale pediatrico di Roma il 21.12.2013 - giornata mondiale degli infermiere / infermieri. 

Ferenc pápa üzenete az Ápolók Világnapjára: Köszönet az emberiségért végzett szolgálatotokért!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 2020-ra meghirdetett Ápolók és Szülésznők nemzetközi éve keretében május 12-én tartják az Ápolók Világnapját. Ferenc pápa üzenetet küldött az évfordulóra, amelyben nagyobb megbecsülést kér számukra. Ezen a napon emlékezünk Florence Nightingale születésének 200. évfordulójára is, aki a modern nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítója.

Somogyi Viktória – Vatikán

A koronavírus okozta járvány történelmi pillanatában újra felfedeztük, hogy milyen fontos szerepet töltenek be az ápolók és a szülésznők életünkben – kezdi üzenetét Ferenc pápa. Nap mint nap megtapasztaljuk az egészségügyi dolgozók bátor tanúságtételét és áldozathozatalát, közülük kifejezetten is az ápolókét, akik szakértelemmel, odaadással, felelősségtudattal és szeretettel gondozzák a vírussal megfertőződött betegeket, kockára téve saját egészségüket is. Ezt a tényt bizonyítja sajnos az is, hogy magas az életüket vesztett egészségügyi dolgozók száma, akik szolgálatuk hűséges teljesítése közben haltak meg. Imádkozom értük – akik nevét az Úr ismeri – és ennek a járványnak minden áldozatáért – írja üzenetében a pápa. A feltámadt Krisztus adja meg nekik a paradicsom világosságát és családjaiknak a hit vigaszát.

Az élet védelmezői és szolgálói

Az ápolók kezdettől fogva központi szerepet töltenek be az egészségügyi ellátásban. Minden nap a betegekkel való kapcsolatukban megtapasztalják azt a traumát, amit a szenvedés okoz az ember életében. Az ápolók igent mondtak egy különleges hivatásra: arra, hogy irgalmas szamaritánusok legyenek, akik gondjukba veszik embertársuk életét és sebeit. Az élet védelmezői és szolgálói ők, akik a szükséges terápiák végrehajtása közben bátorítást, reményt és bizakodást nyújtanak.

Erkölcsi felelősség

Kedves ápolok! Erkölcsi felelősség vezérli szakértelmeteket, amely nem korlátozódik pusztán a tudományos és technikai ismeretekre, hanem folyamatosan áthatja az emberi és emberséges kapcsolat a beteggel. Gondját viselitek férfiaknak és nőknek, gyermekeknek és időseknek életük minden szakaszában a születéstől a halálig. Készek vagytok arra, hogy mindig meghallgassátok és megértsétek a beteg szükségleteit. Minden helyzet egyedi mivolta miatt sosem elegendő az előírt eljárást követni, hanem szükség van az állandó és fáradságos megkülönböztetésre és az odafigyelésre minden személyre.

A „szomszédban élő szentek”

Ti és a szülésznők közel álltok az emberekhez létük meghatározó pillanataiban, a születés, a halál, a betegség és a gyógyulás idején, hogy segítsétek őket legyőzni a legmegrázóbb helyzeteket. Előfordul, hogy mellettük vagytok a haldoklásuk idején és vigaszt, megkönnyebbülést nyújtotok az utolsó pillanatokban. Önzetlen szolgálatotok miatt ti vagytok a „szomszédban élő szentek” – hangsúlyozza Ferenc pápa levelében. Jelképei vagytok a tábori kórház jellegű egyháznak, amely tovább folytatja Jézus Krisztus küldetését, aki közel lépett és meggyógyította a szenvedőket bármiféle bajból, és aki lehajolt, hogy megmossa tanítványai lábát. Köszönet az emberiségért végzett szolgálatotokért!

Be kell fektetni az egészségügybe

Számos országban a járvány rávilágított az egészségügyi ellátás hiányosságaira is – állapítja meg Ferenc pápa. Ezért a világ minden nemzetének felelőseihez fordulok, hogy fektessenek be az egészségbe, ami elsődleges közjó. Erősítsék meg a struktúrákat és alkalmazzanak több ápolót, hogy biztosítani tudják mindenkinek a megfelelő ellátást a személy méltóságának tiszteletben tartásával. Fontos, hogy ténylegesen felismerjük ennek a szakmának az alapvető szerepét a betegellátásban, a vészhelyzetek lebonyolításában, a betegségmegelőzésben, az egészség előmozdításában, a családi, a közösségi és az iskolai környezetben nyújtott ellátás terén.

Jobban kell értékelni az ápolókat és a szülésznőket

Az ápolóknak és a szülésznőknek joguk van hozzá és megérdemlik, hogy jobban értékeljék és bevonják őket azokba a folyamatokba, amelyek a személyek és közösségek egészségét érintik. Kimutatták, hogy ha befektetnek az ápolókba és a szülésznőkbe, akkor javul az ellátás és általánosságban az egészség. Növelni kell a szakmai felkészültségüket, megfelelő eszközök biztosításával tudományos, emberi, pszichológiai és spirituális szinten a képzésük érdekében. Javítani kell továbbá munkakörülményeiket és biztosítani kell, hogy méltóságteljesen tudják végezni szolgálatukat. Az egészségügyi dolgozók szervezeteinek fontos szerepük van abban, hogy képzést kínálnak tagjaiknak és hogy egy egységes testület részének érezzék magukat, így nem magányosan kell szembe nézniük az etikai, gazdasági és emberi kihívásokkal szakmájuk terén.

Az egyik legnemesebb foglalkozás

Ezután a pápa a szülésznőkhöz fordul, akik a várandós nőket gondozzák és segítik, hogy világra hozzák gyermeküket: az egyik legnemesebb foglalkozásotok van, amely közvetlenül az élet és az anyaság szolgálatában áll. A Bibliában a Kivonulás könyvében (vö. 1,15-21) is megemlékeznek a bábákról. A Mennyei Atya ma is hálával tekint rátok!

Középpontba kell helyezi az ápolók és a szülésznők méltóságát

Üzenete végén Ferenc pápa annak a reményének ad hangot, hogy ez a világnap középpontba helyezi az ápolók és a szülésznők méltóságát az egész társadalom egészsége érdekében. Imádkozik értük és családjaikért, majd apostoli áldását adja rájuk.

           

 

12 május 2020, 13:10