Keresés

2019.09.21 Festa della fratellanza umana, New York 2019.09.21 Festa della fratellanza umana, New York 

Az Emberi Testvériségért Főbizottság imája a koronavírus járvány legyőzéséért

Amint arról már beszámoltunk, május másodikán tette közzé a Főbizottság az Emberi Testvériségért azt a felhívását, mely tizenhárom nyelven megfogalmazva a Teremtő Istenben hívőkhöz és minden emberhez fordul a világjárvány leküzdése érdekében az ima, a böjt és a jócselekedet eszközeivel. A Főbizottság május 14-e csütörtökre imanapot hirdetett az emberiségért a koronavírus járvány elleni küzdelemben.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Testvéreinknek, akik hisznek a Teremtő Istenben; testvéreinknek az emberiségben bárhol a világon.

Napjainkban a világunk egy olyan súlyos veszéllyel szembesül, mely emberek millióinak az életét fenyegeti az egész földkerékségen, vagyis a gyorsan terjedő Covid-19 koronavírussal. Miközben megerősítjük az orvosok és a tudományos kutatás szerepének jelentőségét a járvány elleni küzdelemben, ne feledkezzünk meg arról, hogy a Teremtő Istenhez folyamodjunk ebben a súlyos válságban. Mi tehát meghívunk minden embert az egész világon, hogy forduljon az Istenhez imával, böjttel, az irgalmasság cselekedeteivel, vallásfelekezete, hite és tanítása szerint, hogy Ő szüntesse meg ezt a világjárványt, mentsen meg minket ettől a csapástól, segítse a tudósokat a vírust legyőző gyógyszer felfedezésében, és hogy Ő szabadítsa meg a világot a súlyos fertőzés egészségügyi, gazdasági és humanitárius következményeitől.

Az Emberi Testvériségért Főbizottság tehát az Emberi Testvériségről szóló dokumentum célkitűzéseivel megegyezően május 14-e csütörtökre az emberiségért mondott ima, böjt és jócselekedet napját hirdette meg, továbbá arra szólítja fel a világ minden vallási vezetőjét és minden embert, hogy válaszoljon erre a humanitárius felhívásra és egy hangon forduljon az Isten felé, hogy őrizze meg az emberiséget, segítsen a járvány legyőzésében, a biztonság, a stabilitás, az egészség és a felvirágzás helyreállításában és megszabadítva a járványtól ezt a világot, tegye azt mind emberibbé és testvéribbé.            

Emberi Testvériségért Főbizottság

14 május 2020, 11:08