Keresés

Papa Giovanni paolo ii lituania lettonia estonia 1993 Papa Giovanni paolo ii lituania lettonia estonia 1993 

Tizenöt éve immár, hogy Szent II. János Pál pápa megérkezett az az Atyai Házba

Tizenöt évvel ezelőtt, 2005. április másodikán az egész világ lélegzetvisszafojtva figyelt Rómára, az Apostol Palota egyik szobájára és imádkozott. Milliók és milliók vették körül szerető imádságukkal az idős Szentatyát, akinek hosszú betegségében a gondviselő Jóisten megszentelte az öregkort, az emberi elesettséget, a kapott és szerzett képességek elvesztését, az ismét magatehetetlen gyermekre csupaszodást.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Már nem jött a szó az ajkára, nem mozdult a keze, nem mosolygott az arca, ember-mivoltában már szinte semmi nem engedelmeskedett neki, csak a szeretete maradt meg, ez az egyedül legfontosabb, mert hiszen egész életében az összes többi készsége csak ezt az egyet szolgálta.

Pedig nagyon sok karizmát kapott már induláskor: családja szeretetét, a Szűzanya mindig bátorító közelségét, feltétlen bizalmát az Anyaszentegyház iránt, Hazája, a Szülőföld  iránti lángoló odaadottságát, a fizikai és a szellemi munka szeretetét, a játék örömét, fiúi tiszteletét a Római Pápák iránt, a nyelvek adományát, a tanulás, a tudás és a bölcsesség szeretetét, az egészséges életet, a sportolás és a hegyen-járás kedvelését, a papi, a püspöki és végül a pápai szolgálat becsületes végzését, azt a két tüdőt, mely egybefogta Európát és azt a nagy szívet, mi egybefogta az egész világot. Ha Jézus az egyetlen és örök Jó Pásztor, akkor ő egyetemes Bojtár volt Mellette, Akire felnéztük, míg köztünk járt, és Akihez most felfohászkodunk közös bajunkban: Szent II. János Pál pápa, a Fekete Madonnával együtt, aki immár „egészen a tiéd”, vigyázzatok ránk, küldjétek el az Atyától a gyógyító Angyalt és nagyon-nagyon oltalmazzátok drága kis Öregjeinket!  

P. Vértesaljai László megemlékezése

 

 

02 április 2020, 13:53