Keresés

2020.04.05 Domenica delle Palme 2020.04.05 Domenica delle Palme 

Ferenc pápa köszöntései és buzdításai a virágvasárnapi szentmise végén

A szertartás befejezése előtt a pápa köszöntötte mindazokat, akik a tömegkommunikációs eszközök révén részt vettek a szentmisén. Elsősorban a világ összes fiataljához szólt, akik idén eddig még soha nem látott formában élik meg egyházmegyei szinten az Ifjúsági Világnapot. A tervek szerint a panamai fiatalok ezen a virágvasárnapi szentmisén adták volna át a fiatalok Keresztjét lisszaboni társaiknak, a következő Világtalálkozó vendéglátóinak.

Vertse Márta – Vatikán

Krisztus Király ünnepére halasztották a GMG keresztjének átadását

A pápa bejelentette, hogy ezt a jelentőségteljes gesztust november 22-re, Krisztus Király ünnepére halasztották el. Arra buzdította a fiatalokat, hogy addig is ápolják a reményt, a nagylelkűséget és a szolidaritást, és tegyenek tanúságot róluk, mivel ezekre mindnyájunknak nagy szükségünk van ebben a nehéz időszakban.

A sport szolgálja a békét és a fejlődést

A pápa emlékeztetett rá, hogy április hatodika az ENSZ kezdeményezésére a Sport a békéért és a fejlődésért nemzetközi napja. Ebben az időszakban számos sportrendezvényt felfüggesztettek, de a sport legjobb gyümölcsei kerülnek felszínre, mint a kitartás, a csapatszellem, a testvériség, a tőlünk telhető legjobb nyújtása... Adjunk tehát új lendületet a békét és a fejlődést szolgáló sportnak – hangzott a pápa felhívása.

A húsvéti hit fényében imádkozzunk a halottakért

Ferenc pápa ezután arra buzdított, hogy hittel lépjünk rá a Nagyhét útjára, amelyen Jézus szenved, meghal és feltámad. Arra szólította fel mindazokat a személyeket, családokat, akik nem vehetnek részt a liturgikus szertartásokon, hogy otthon merüljenek imába, felhasználva a technológiai eszközöket is. Lélekben gyűljünk össze a betegek, hozzátartozóik és mindazok körül, akik önmegtagadással ápolják őket. Imádkozzunk az elhunytakért a húsvéti hit fényében. Mindegyikük jelen van szívünkben, emlékezetünkben, imánkban – mondta a pápa, majd a következő szavakkal zárta beszédét a virágvasárnapi szertartás befejezése előtt:

„Máriától tanuljuk meg a belső csöndet, a szív tekintetét, a szeretettel teli hitet, hogy kövessük Jézust a keresztúton, amely a Feltámadás dicsőségéhez vezet. Mária velünk halad és támaszt nyújt reménységünknek”.

05 április 2020, 14:33