Keresés

2020.04.13 Regina Coeli 2020.04.13 Regina Coeli 

Krisztus feltámadása a reménység üzenete mindenki számára – a pápa Regina Coeli imája

Húsvéthétfőn délben, a Regina Coeli elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy az asszonyok voltak az üdvösség misztériumának első tanúi, jutalmul Jézus iránti kitartó hűségükért. Jézus Feltámadása azt jelenti, hogy nem a halálé, hanem az életé az utolsó szó. Vigyük el ezt az üzenetet a világ minden részébe és tanúskodjunk róla életünkkel – buzdított rá a pápa. Ez alkalommal is az Apostoli Palota Könyvtárterméből intézte beszédét a hívekhez internetes élő adásban

Vertse Márta – Vatikán

Húsvéthétfőn Krisztus feltámadásának örömteli híre hangzik fel – kezdte az evangéliumi szakasz (vö. Mt 28,8-15) elemzését a pápa. Ez azt beszéli el, hogy az asszonyok, félelemmel telve, sietve elhagyják Jézus sírját, amelyet üresen találtak. Azonban az úton maga Jézus jelenik meg nekik és így szól hozzájuk: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába: ott majd viszontlátnak”. A Feltámadt Krisztus ezekkel a szavakkal küldi az asszonyokat missziós megbízatással az Apostolokhoz.  Az asszonyok ugyanis csodálatos példát mutattak a hűségről, a Krisztus iránti odaadásukról és szeretetükről nyilvános szereplésének idején csakúgy, mint kínszenvedésekor; most Krisztus a figyelem és az előnyben részesítő szeretet különleges gesztusával jutalmazza meg őket.  A nők, mint Mária mindig jelen vannak minden kezdetnél – tette hozzá a pápa.

A Szentlélek a Feltámadt Krisztus ajándéka

Először az asszonyok, majd a tanítványok, különösen Péter, megállapítják a feltámadás valóságát. Jézus több ízben is előre bejelentette nekik, hogy kínszenvedése és kereszthalála után feltámad, de a tanítványok nem értették meg, mert még nem voltak felkészülve ennek a hírnek a befogadására. Hitüknek még minőségi változáson kellett átmennie, amelyet csak a Szentlélek, a Feltámadt Krisztus ajándéka tudott előidézni.

Regina Colei ima a könyvtárszobából
Regina Colei ima a könyvtárszobából

A Feltámadással Isten kinyilvánította az emberiség iránti teljes szeretetét

Az Apostolok Cselekedetei elején Péter nyíltan kijelenti: „Ezt a Jézust támasztotta föl az Isten: ennek mi mindannyian tanúi vagyunk” (ApCsel 2,32). Mintha azt mondaná, hogy „Vállalom érte a felelősséget, az életemet adom Őérte”. És később életét adja Jézusért – fűzte hozzá Péter szavaihoz Ferenc pápa. Attól a perctől fogva a hír, hogy Krisztus feltámadt, mindenhol elterjed, eljut a világ minden sarkába, mindenki számára a remény üzenetévé válik. Jézus feltámadása azt mondja nekünk, hogy az utolsó szó nem a halálé, hanem az életé. Feltámasztva egyszülött Fiát, az Atya Isten a maga teljességében kinyilvánította szeretetét és irgalmasságát minden idők emberisége iránt.

Tekintsünk bizalommal életünk minden eseményére – ez a Feltámadás üzenete

Ha Krisztus feltámadt, akkor bizalommal tekinthetünk létünk minden eseményére, a legnehezebbekre is, azokra, amelyek tele vannak aggodalommal és bizonytalansággal. Íme a húsvéti üzenet, amelyet hirdetnünk kell szavakkal és főleg életünk tanúságtételével – buzdította a híveket Ferenc pápa. Otthonainkban és szívünkben visszhangozzon ez az örömteli hír a húsvéti szekvencia szavaival: „Feltámadt reményem, Krisztus!” Ez a bizonyosság erősítse meg minden megkeresztelt hitét és bátorítsa főleg azokat, akik különösen szenvednek és nehézségekkel küzdenek.

Mária, Fia halálának csöndes tanúja szilárdítsa meg hitünket

Szűz Mária, Fiának, Jézus halálának és feltámadásának csöndes tanúja, segítsen minket, hogy szilárdan higgyünk az üdvösségnek ebben a misztériumában, amely, ha hittel befogadjuk, megváltoztathatja életünket – mondta végül a pápa, majd megújította  mindenkinek szóló húsvéti köszöntését és azt Szűz Máriára, Anyánkra bízva imádkozta el a Regina Coeli Mária himnuszt.

Mindenkiért imádkozott
Mindenkiért imádkozott

A pápa imája az odaadón szolgáló és veszélyeztetett helyzetű nőkért

A Regina Coeli elimádkozása után Ferenc pápa, utalással a nők szerepére az elhangzott evangéliumi szakaszban, elismerését fejezte ki azoknak a lányoknak, asszonyoknak, akik a jelenlegi egészségügyi vészhelyzet idején másokat ápolnak: orvosnők, ápolónők, a közbiztonság fenntartói, börtönőrök, az élelmiszerüzletek alkalmazottai. Azokra az édesanyákra, nővérekre, nagymamákra is gondolt, akik bezártan élnek ezekben a napokban az egész családdal, gyermekekkel, idősekkel, fogyatékkal élőkkel. Őket olykor az a veszély fenyegeti, hogy az erőszak áldozataivá válnak, mivel túl nagy terhet jelent az összezártság. Imádkozzunk értük, hogy az Úr adjon nekik erőt, közösségeink pedig nyújtsanak támaszt nekik és hozzátartozóiknak, buzdította a híveket Ferenc pápa, azért fohászkodva az Úrhoz, hogy adjon erőt a nőknek szolgálataik folytatásához.

A pápa közelsége a pandémia áldozataihoz

Húsvét hetében a pápa közelségéről és szeretetéről biztosított azokat az országokat, amelyeket különösen sújt a koronavírus járvány, ahol nagyon magas a fertőzöttek és elhunytak száma, különösen Olaszországban, az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Franciaországban – hosszú a lista. A pápa mindnyájukért imádkozik – hangsúlyozta Ferenc pápa, ismételten imáiról és közelségéről biztosítva a szenvedőket. Végül megújította húsvéti jókívánságait, kérve, hogy maradjunk egységben az imában és az egymásnak nyújtott kölcsönös segítségben, hiszen mindnyájan testvérek vagyunk.

14 április 2020, 09:11