Keresés

2020.04.08 Messa Santa Marta 2020.04.08 Messa Santa Marta 

A pápa szerda reggeli homíliája: térjenek meg a mai Júdások, maffiózók

A Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa azért imádkozott az Úrhoz, hogy érintse meg azok szívét, akik kihasználják a rászorulókat a jelenlegi járvány okozta válságban. Homíliájában Júdás árulásáról beszélt és azokról, akik embereket, akár saját szeretteiket is eladják személyes hasznuk érdekében.

Somogyi Viktória – Vatikán

Nagyszerdán reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmiséje elején Ferenc pápa így imádkozott: „Imádkozzunk ma azokért, akik a járvány idején a rászorulókkal kereskednek. Kihasználják mások szükséghelyzetét és eladják őket: a maffiózók, az uzsorások és sokan mások. Kérjük, hogy az Úr érintse meg szívüket és térítse meg őket”.

Aki túlságosan szereti a pénzt, árulóvá válik

Homíliájában Ferenc pápa Máté evangéliumának (Mt 26,14-25) részletéről elmélkedett, amelyben Júdás árulásáról van szó. Ma is vannak Júdások, olyan emberek, akik elárulják saját szeretteiket, eladják őket saját érdekeik miatt. Ma is vannak olyanok, akik Istent és a pénzt is akarják szolgálni, rejtett visszaélők, akik látszólag hibátlanok, de valójában emberekkel kereskednek: eladják embertársukat. Júdás elhagyta a tanítványokat, ragaszkodott a pénzhez. Aki túlságosan szereti a pénzt, árulóvá válik. Az ördög azonban elárulja őt, mert nem jó fizető és kétségbeesésben hagyja az embert, aki aztán felakasztja magát. A pápa a sok intézményi szintű Júdásra gondolt, akik kihasználják az embereket, és azokra a kis Júdásokra is, akik bennünk élnek: mindannyian árulókká válhatunk pénzimádatból vagy más javakért.

Nagyszerda az árulás szerdája

Nagyszerdát az „árulás szerdájának” is nevezik. Ez az a nap, amelyen az egyházban Júdás árulását hangsúlyozzuk. Júdás eladja a Mestert – kezdte homíliáját Ferenc pápa. Amikor emberek eladására gondolunk, eszünkbe jutnak az afrikai rabszolgák, akiket Amerikába hurcoltak. Ez egy régi történet. Aztán például a jazidi fiatal lányok kereskedelmére is gondolhatunk, akiket eladtak az ún. Iszlám Állam képviselőinek... Ma is adnak el embereket, mindennap – emlékeztetett a pápa. Vannak Júdások, akik eladják testvéreiket, kizsákmányolják őket a munkahelyen és nem kapják meg az igazságos fizetésüket, a munkaadók nem ismerik el kötelezettségeiket... Vannak, akik a legdrágább dolgokat adják el. Itt a pápa azok példáját említette, akik a kényelmük érdekében elhelyezik a szüleiket egy idősek otthonában és sosem mennek el meglátogatni őket... eladják őket. Létezik a mondás, hogy „ez az ember még az anyját is képes eladni” és el is adja. Aztán nyugalomban élnek, eltávolodtak szüleiktől és azt mondják: ’gondoskodjanak róluk mások’.

Nem lehet Istent és a pénzt is, vagyis két urat szolgálni

Ma az emberkereskedelem olyan szinten van, mint a kezdeti időkben. Ma is létezik. Miért? Mert Jézus megmondta: urává tette a pénzt. Nem lehet Istent és a pénzt is, vagyis két urat szolgálni. Jézus elénk helyezi a két lehetőséget, amely közül választhatunk: vagy Istent szolgálod és szabad leszel imádásában és a szolgálatban, vagy a pénzt szolgálod és akkor a pénz rabszolgája leszel. Sokan Istent és a pénzt is szolgálni szeretnék, de ez nem lehetséges. Végül aztán úgy tesznek, mintha az Istent szolgálnák, hogy a pénzt szolgálhassák. Ők rejtett kizsákmányolók, akik társadalmilag hibátlanok, de az asztal alatt kereskednek, még az emberekkel is, mert nekik nem számít semmi. Az emberek kihasználása annyit jelent, hogy eladom az embertársamat – nyomatékosította a pápa.

Az ördög tanítványai

Júdás elment, de maga után hagyott tanítványokat, akik nem az ő tanítványai, hanem az ördögé – folytatta homíliáját a pápa. Milyen volt Júdás élete? Nem tudjuk. Talán egy átlagos fiatal volt, hiszen az Úr meghívta tanítványának, akinek azonban megvoltak a maga aggodalmai. Júdás sosem tudott tanítvánnyá válni: nem volt olyan a szíve és a szavai sem, ahogy az első olvasmányban láttuk. Gyenge volt a tanítványi mivoltában, de Jézus szerette őt... Az Evangélium elénk tárja, hogy Júdás szerette a pénzt: Lázár házában, amikor Mária a drága nárduszolajjal megkente Jézus lábát, Júdás megjegyzést tesz. János apostol pedig a jelenet kapcsán hozzáteszi: nem azért mondta, mert szerette a szegényeket, hanem mert tolvaj volt. A pénz szeretete odajuttatta, hogy túllépett a szabályokon, lopott. A lopástól pedig csak egy kis lépés vezet az árulásig – jegyezte meg a pápa.

Aki nagyon szereti a pénzt, árulásra is kész, hogy mindig több pénze legyen

Aki nagyon szereti a pénzt, árulásra is kész, hogy mindig több pénze legyen. Ez tény. Júdás, aki talán egy jó fiú volt és jó szándékai voltak, végül odajut, hogy árulóvá lesz: „Elment a főpapokhoz és azt mondta nekik: Mit akartok nekem adni, hogy átadjam őt nektek?”. Véleményem szerint, ez az ember önmagán kívül volt – tette hozzá a pápa.

Júdás rejtélye

Egy érdekességre hívta fel a figyelmet: Jézus sosem nevezi Júdást árulónak, sosem mondja neki, hogy ’Menj innen, áruló!’. Ehelyett barátjának nevezi és megcsókolja. Ez Júdás rejtélye... Primo Mazzolari atya nálam jobb magyarázatot adott erre... a vézelay-i Szent Mária Magdolna bazilika egyik oszlopfője is bemutatja, hogy miként végezte Júdás (az ábrázoláson a Jó Pásztor vállára veszi a halott Júdást). Mindenesetre Jézus itt erősen fenyegető szavakkal fogalmaz: „Jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik”. Ez azt jelenti, hogy Júdás a pokolban végezte? Nem tudom. A vézelay-i oszlopfőre tekintek és Jézus szavait hallom: „Barátom” – elmélkedett a pápa.

Az ördög rosszul fizet

Ez egy másik dolgot is eszünkbe juttat, ami valóságosabb és közelebb van a mához: az ördög megszállta Júdást és az ördög juttatta el erre a pontra. Hogyan végződött a történet? Az ördög rosszul fizet, nem megbízható. Mindent megígér és megmutat neked, aztán végül a kétségbeesésben magadra hagy, hogy felakaszd magad. Júdás szíve nyugtalan: a kapzsiság és a Jézus iránti szeretet gyötri, amit nem tudott gyakorolni. Ebben a ködös lelkiállapotban visszatér a papokhoz, bocsánatot kér és azt kéri, hogy mentsék meg. ’Mi közünk hozzá? Ez a te bajod’ – hangzik a válaszuk. Az ördög így beszél és magunkra hagy a kétségbeesésben – nyomatékosította Ferenc pápa.

Sok intézményesült Júdás van a mai világunkban

Gondoljunk a sok intézményesült Júdásra mai világunkban, akik kizsákmányolják az embereket. Gondoljunk a kis Júdásra is, aki bennünk él a választás órájában, amikor a hűség és az érdek között kell döntenünk. Mindannyian képesek vagyunk elárulni, eladni másokat és saját érdekünket választani. Mindannyiunk előtt áll a lehetőség, hogy engedjünk a pénz, a javak vagy a jövőbeli jólét szeretete vonzásának. Júdás, hol vagy? Mindannyiunkhoz intézem a kérdést: „Te, bennem élő kis Júdás, hol vagy? – zárta nagyszerdai homíliáját Ferenc pápa.

A szentmise végén szentségimádást végzett és eucharisztikus áldást adott, majd lelki áldozásra hívott.

08 április 2020, 14:52