Keresés

2020.04.01 Papa Francesco Udienza Generale in Biblioteca del Palazzo Apostolico 2020.04.01 Papa Francesco Udienza Generale in Biblioteca del Palazzo Apostolico  

Ferenc pápa szerdai katekézise: A megtisztított, egyszerű szívvel lehet meglátni az Istent

A jézusi boldogmondásokról szóló sorozatát folytatta Ferenc pápa szerdán délelőtt az Apostoli Palotába könyvtárszobájában megtartott virtuális kihallgatás során, melyen az audienciák során segítő legközvetlenebb munkatársai vettek csak részt.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán

Az Úr arcát meglátni képtelen vakság eredete a balga és a lassú szív

Ma együtt olvassuk a hatodik boldogságot, mely az Isten látását ígéri meg és amelynek feltétele a tiszta szív – kezdte katekézisét a pápa. A 27. zsoltárt idézte: „Arcodat keresem Uram! Ne rejtsd el előlem arcodat, Uram!” Ez a nyelvezet az Isten személye iránti kapcsolat szomját tárja fel, mely Jónás könyvében egy őszinte kapcsolat jelét mutatja: „Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak” (Jób 42,5). De hogyan is tudunk eljutni erre a bensőséges kapcsolatra? – tette fel a kérdést a pápa. Az emmauszi tanítványokra lehet gondolni, akik az Úr mellett vannak, „mégis a szemük képtelen volt felismerni őt” (Lk 24,16). Az Úr azonban megnyitja  a szemüket az út végén, mely a kenyértöréssel jut csúcspontjára, amikor szemrehányást tesz nekik:  „Ó, ti balgák, milyen lassan tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek” (Lk 24,25). Íme a vakság eredete: a balga és a lassú szív.

A legnemesebb csata a benső csalárdságaink ellen folytatott küzdelem

Ez a boldogság bölcsessége: Isten arcának a szemléléséhez önmagunkba kell nézni és ott helyet kell készíteni az Istennek, mert ahogy Szent Ágoston mondja: „Isten az én legbensőbb bensőm”. Isten látásához nem elegendő szemüveget vagy szem-pontot cserélni, meg kell szabadítani a szívet a belső csalárdságaitól. Ez pedig egy döntő jellegű növekedés: amikor számot vetünk, hogy a legrosszabb ellenségünk a szívünkben rejlik. A legnemesebb csata a benső csalárdságaink ellen folytatott küzdelem, melyek megteremtik a vétkeinket – állapította meg a pápa.

A szív az a benső tér, ahol az emberi személy önmaga

Meg kell tehát értenünk azt, hogy mi is a „szív tisztasága”. A Bibliában a szív nem csak érzésekből áll, hanem az ember létezésének a legbensőbb helye, az a benső tér, ahol az emberi személy önmaga. A Máté evangéliumban Jézus maga mondja: „Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?” (Mt 6,23). Ez a világosság a szív tekintete, távlat,  összegzés, az a pont, amiből az egész valóság értelmezhető.             

A tiszta szív nem születik ilyennek, meg kell tisztítani a Lélek által  

De mit is mond az, hogy „tiszta”? - kérdezett tovább a pápa. A tiszta szív Isten jelenlétében él, megőrzi a szívében mindazt, ami méltó a Vele való kapcsolatra. Egyedül csak így birtokolja a benső egységes életet, mely nem gyötrelmes, hanem egyszerű. A megtisztított szív egy folyamatnak az eredménye, amely magában foglalja a megszabadítást és a lemondást. A tiszta szív nem születik ilyennek, egy benső egyszerűsödést élt meg, miközben megtanulta megtagadni a rosszat önmagában, amit a Biblia a „körülmetélés” képével fejez ki. Ez a benső megtisztulás magában foglalja a szív azon részének a felismerését, mely a rossz befolyása alatt áll, hogy aztán a Szentlélekre hagyatkozzon, aki mesteri módon vezeti és oktatja őt. És íme, a szívnek ezen az útján jutunk el Isten látására – állapította meg Ferenc pápa.

Ez egy komoly munka, de leginkább az Isten műve

Ebben a boldogító látásban van egy jövőbeli eszkatológikus dimenzió, mint az összes boldogságban, vagyis Isten Országának az öröme, ami felé tartunk. De van egy másik dimenzió is: Istent látni azt jelenti, hogy megértjük őt a Gondviselés jeleiben, ami most történik, felismerjük Őt szentségeiben, főként a szenvedőkben és szegényekben. Ez a boldogság egy kicsit gyümölcse az előzőknek: ha meghallgattuk a bennünk lakó jóság szomját, ha tudatosan éljük az irgalmasságot, akkor megkezdődik a megszabadulás útja, mely az egész életen át tart és a Mennybe vezet. Ez egy komoly munka, de leginkább az Isten műve - zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.

   

     

01 április 2020, 13:06