Keresés

Papa Francesco e Sacra Sindone Papa Francesco e Sacra Sindone  

Pápai köszönet a Torinói Lepel előtt Nagyszombatra meghirdetett imáért

Cesare Nosiglia torinói érsek április 4-én hirdette meg az imakezdeményezést Nagyszombat délutánra. Április 11-én délután 5-tól a hagyomány szerint Krisztus halotti leple előtt imádkozik a jelenlegi járvány befejeződéséért. A szertartást élőben közvetíti az olasz RAI 3 televízió és az olasz püspöki konferencia TV2000 csatornája. A közvetítésbe be lehet kapcsolódni a torinói érsekség Facebook és YouTube oldalán is.

Somogyi Viktória – Vatikán

A torinói érseki palota kápolnájában őrzik a Szent Leplet, amelyet most rendkívüli módon, a körülményekre való tekintettel, virtuálisan közszemlére helyeznek Nagyszombat délután a kommunikációs eszközök segítségével. A nagy érdeklődést kiváltó torinói kezdeményezés kapcsán Ferenc pápa levelet küldött Nosiglia érseknek, amelyben elismerését fejezi ki, hogy a főpásztor meghallgatta Isten hűséges népének kérését a vírus-járvány nagy próbatételei idején.

A Lepel Emberére szegezzük tekintetünket

A pápa lélekben csatlakozik az érsek könyörgéséhez a Lepel Emberére tekintve, akiben Urunk szolgájának vonásait fedezzük fel. Idézi Izajás próféta szavait: „a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást” (Iz 53,3-5).

Az Atya mindig meghallgatja gyermekeit

A Lepel Embere arcában meglátjuk beteg, magányos és elhanyagolt testvéreinket, de a háborúk és az erőszak, a rabszolgaság és az üldöztetés áldozatait is. A Szentírás tükrében mi keresztények a keresztre feszített, meghalt és feltámadt Úr Jézus ikonját szemléljük ezen a szöveten. Rá bízzuk magunkat és benne bízunk. Jézus ad erőt, hogy hittel, reménnyel és szeretettel nézzünk szembe minden próbatétellel abban a bizonyosságban, hogy az Atya mindig meghallgatja gyermekeit, akik Hozzá kiáltanak és megmenti őket.

Ezeket a napokat Krisztus szenvedével bensőséges egységben éljük meg

Levele végén Ferenc pápa mindazokhoz fordul, akik bekapcsolódnak majd a Szent Lepel előtti imába: „Ezeket a napokat Krisztus szenvedével bensőséges egységben éljük meg, hogy megtapasztaljuk feltámadásának kegyelmét és örömét. A pápa ezt követően áldását adja a torinói egyházra, a betegekre és a szenvedőkre, valamint az őket ápoló személyekre. Az Úr adjon mindenkinek békét és irgalmasságot. Áldott Húsvétot!” – zárul a pápa levele Torinó érsekéhez.

A torinói érsekség Facebook és YouTube oldala:

https://www.facebook.com/diocesitorino

https://www.youtube.com/channel/UCy01EDzHTvzI-lP7xUCxvUw

10 április 2020, 18:13