Keresés

2020.04.09 Messa in Coena Domini 2020.04.09 Messa in Coena Domini 

A pápa a nagycsütörtöki Coena Domini szentmisén: Köszönet Istennek a papokért!

Ferenc pápa Nagycsütörtök este a Szent Péter bazilikában mutatta be a Coena Domini szentmisét az Eucharisztia alapításának emlékére. Homíliájában köszönetet mondott a papi szolgálatért és megemlékezett mindazokról a papokról, akik a betegek szolgálata során haltak meg most a járvány idején.

Somogyi Viktória – Vatikán

Nagycsütörtök a húsvéti szent három nap első napja, amikor a liturgia felidézi Jézus és a tanítványok utolsó vacsoráját, Krisztus elárulását és elfogatását. A pápa utalt rá, hogy ezen a Nagycsütörtökön nem volt krizmaszentelési mise, de reményét fejezte ki, hogy Pünkösd előtt erre sor kerülhet. Ferenc pápa a Coena Domini szentmisén rögtönzött homíliát mondott, amelyben három kulcsszót fogalmazott meg és fejtett ki: Eucharisztia, szolgálat és felkenés.

Eucharisztia

Az Úr velünk szeretne maradni az Eucharisztiában – kezdte szentbeszédét a pápa. Mi pedig váljunk tabernákulumává és hordjuk mindig magunkkal az Urat. Ha nem esszük testét és vérét, nem jutunk be a mennyországba.

Szolgálat

A mennyek országába való belépés feltétele az, hogy mindenkit szolgálunk. A lábmosás szertartásakor Jézus Péterhez intézett szavaival (Jn 13,6-9) rávilágít: a mennybejutáshoz engednünk kell, hogy az Úr szolgáljon bennünket. Ezt nehéz megérteni. Ha nem hagyom, hogy az Úr megmosson, segítsen növekedni és megbocsásson, nem léphetek be a mennyországba.

Papság

Ma szeretnék közel állni minden paphoz, püspökhöz – fogalmazott homíliájában a pápa. Mindannyian az Úr felkentjei vagyunk azért, hogy ünnepeljük az Eucharisztiát és szolgáljunk. Megemlékezett a papokról, akik életüket adják az Úrért és akik szolgálnak. Utalt az elmúlt időszakban Olaszországban elhunyt sok papra, akik a betegeket szolgálták a kórházakban. Az orvosokkal, az ápolókkal együtt ők a „szomszédban élő szentek”. Felidézte a börtönlelkészek szolgálatát és azokét a papokét, akik távolra is elviszik az Evangéliumot és meghalnak érte. Ezek után megemlékezett azokról a falusi papokról, akik akár hét településen is teljesítenek szolgálatot és közel állnak az emberekhez.

Ferenc pápa szívében hordozza és az oltárra helyezte a megrágalmazott papokat

Ferenc pápa szívében hordozza és az oltárra helyezte a megrágalmazott papokat, akiket más papok által elkövetett csúnya tettek miatt vádolnak meg. A vétkes papokra, püspökökre, sőt magára is gondolt, akik bocsánatért könyörögnek és megtanulnak megbocsátani, mert tudják, hogy bocsánatot kell kérniük és meg is kell bocsátaniuk. Ferenc pápa utalt a válságban levő papokra is, akik nem tudják, mit tegyenek és sötét időszakot élnek meg.

Megbocsátás és vigasz

Majd minden paphoz fordult: ne legyetek makacsok, mint Péter apostol. Engedjétek, hogy az Úr megmossa a lábatokat. Az Úr a ti szolgátok, közel áll hozzátok, hogy erőt adjon nektek és megmossa a lábatokat. Ennek tudatában pedig legyetek megbocsátók. Legyen nagylelkű a szívetek a megbocsátásban. Az alapján mérnek majd meg bennünket, hogy milyen mértékben bocsátottunk meg másoknak. Ne féljetek megbocsátani! Amikor kétség gyötör benneteket, tekintsetek a keresztre feszített Krisztusra. Ott mindannyiunknak megbocsátottak. Legyetek bátrak és vállaljatok kockázatot a megbocsátásban és a vigasztalásban. Ha nem tudtok szentségi feloldozást adni egy adott pillanatban, akkor legalább nyújtsatok testvéri vigaszt, amely elkíséri és nyitva hagyja az ajtót a személy számára, hogy visszatérhessen. Köszönetet mondok Istennek a papságért, mindannyiunkért. Jézus szeret benneteket! Csak azt kéri: engedjétek, hogy megmossa a lábatokat! – zárta homíliáját Ferenc pápa a nagycsütörtöki Coena Domini szentmisén.

10 április 2020, 15:12