Keresés

Vatican News
VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS  (AFP or licensors)

Soha ne folytassunk párbeszédet az ördöggel – Ferenc pápa Úrangyala imája

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa, az evangéliumi szakaszt elemezve emlékeztetett rá, hogy a kísértés annak a kísérlete, hogy az Isten útjaitól eltérő utakra vezessen bennünket.

Vertse Márta - Vatikán

A Mária ima után a pápa bejelentette, hogy megfázása miatt nem vesz részt idén a Római Kúria nagyböjti lelkigyakorlatán, amely vasárnap este kezdődik Ariccia-ban. Az elmélkedéseket a Vatikánból követi majd, lélekben csatlakozva a Kúria tagjaihoz.

Jézus böjttel készül fel küldetésére

Nagyböjt első vasárnapján az evangéliumi szakasz (vö. Mt 4,1-11) elbeszéli, hogy Jézust, miután megkeresztelkedett a Jordán folyóban, „a Lélek a pusztába vitte”, hogy „megkísértse az ördög” – kezdte elmélkedését a pápa. Jézus negyven napi böjttel készül fel küldetésére, a mennyek országának hirdetésére, mint ahogy az Ószövetségben ezt már Mózes és Illés tették (vö. Kiv 24,18; 1Kir 19,8).

Az első kísértés az éhség leküzdésére irányul

Ennek a böjti időszaknak a végén tör be a kísértő, az ördög, aki háromszor is megkísérli, hogy Jézust nehéz helyzetbe hozza. Az első kísértés abból indul ki, hogy Jézus megéhezett; az ördög ezt sugallja: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek kenyérré váljanak.”. Ez egy kihívás, de Jézus válasza egyértelmű: „Írva van: nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való”. Mózesre utal, amikor a nép a pusztaságban megtett hosszú vándorlás után megtanulta, hogy élete az Úr Szavától függ (vö. MTörv 8,3: nemcsak kenyérrel él az ember, sokkal inkább azzal él az ember, ami az Úr szájából jön).

A második: Isten kísértése

Ezután az ördög egy második kísérletet tesz, ravaszabbá válik, ő is a Szentírást idézi. A pápa rámutatott a gonosz világos stratégiájára: ha olyan nagy a bizalmad Isten hatalmában, akkor tapasztald meg azt, hiszen maga az Írás is azt állítja, hogy az angyalok sietnek majd a segítségedre. De Jézus ebben az esetben sem hagyja, hogy az ördög megtévessze, mert aki hisz, az tudja, hogy Isten nem teszi őt próbára, Isten jóságára hagyatkozik. Tehát a Biblia szavaira, amelyeket a sátán manipulálva értelmezett, Jézus egy másik idézettel válaszol: „Írva van az is: ne kísértsd Uradat, Istenedet!”. 

A harmadik: a világi hatalom és emberi dicsőség illúziója

Végül a harmadik kísérlet felfedi az ördög valódi gondolatát: mivel Isten országának eljövetele az ő vereségének a kezdetét jelenti, a gonosz szeretné megakadályozni, hogy Jézus véghez vihesse küldetését. Felkínálja neki a politikai messianizmus perspektíváját. De Jézus visszautasítja a hatalom és az emberi dicsőség bálványimádását és végül ezekkel a szavakkal űzi el a kísértőt: „Takarodj, sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” És ekkor az Atya megbízásához hű Jézust körülvették az angyalok, hogy szolgáljanak neki.

Jézus Isten Szavával válaszol a kísértésekre

Ez azt tanítja nekünk, hogy Jézus nem folytat párbeszédet az ördöggel Jézus az ördögnek Isten Szavával válaszol – hangsúlyozta a pápa, majd rögtönzött szavakkal hozzátette: A kísértésben hányszor kezdünk párbeszédet folytatni az ördöggel: „De igen, én megtehetem ezt, majd utána meggyónom”. Soha ne folytassunk párbeszédet az ördöggel. Jézus két dolgot tesz az ördöggel: elűzi vagy, mint ebben az esetben, Isten Szavával válaszol. Vigyázzatok: soha ne folytassatok párbeszédet a kísértéssel, soha ne folytassatok párbeszédet az ördöggel – hangzott a pápa nyomatékos felhívása.

Ha nem Isten útját követjük, védtelenek vagyunk a lét problémáival szemben

A sátán ma is betör az emberek életébe, hogy megkísértse őket csábító javaslataival; összevegyíti hangját sok más hanggal, amelyek befolyásolni kívánják a lelkiismereteket. Több helyről érkeznek az üzenetek, amelyek arra hívnak, hogy „hagyjuk megkísérteni” magunkat, hogy megtapasztaljuk a törvényszegés mámorát. Jézus tapasztalata azt tanítja nekünk, hogy a kísértés arra irányuló kísérlet, hogy az Isten útjaitól eltérő utakon haladjunk végig - mondta a pápa, majd egy képzeletbeli beszélgetés szavait fűzte be elmélkedésébe: „Tedd meg ezt vagy azt, nem probléma, Isten majd megbocsátja! Élvezd az életet egy napig...”- „De ez bűn!” – „Nem, ez semmiség”. Alternatív utak, amelyek az önfenntartás képességének érzését keltik bennünk, az élet öncélú élvezésére vezetnek. De mindez illuzórikus: nagyon hamar észrevesszük, hogy minél inkább eltávolodunk Istentől, annál inkább védtelennek és tehetetlennek érezzük magunkat a lét nagy problémáival szemben.

Kövessük Jézust a gonosz elleni küzdelemben

A pápa végül Szűz Máriához fohászkodott: „Annak az Anyja, aki széttiporta a kígyó fejét, segítsen bennünket ebben a nagyböjti időszakban, hogy éberek legyünk a kísértésekkel szemben, hogy ne vessük alá magunkat e világ egyetlen bálványának sem, hogy kövessük Jézust a gonosz elleni küzdelemben; és így mi is Őhozzá hasonlóan győztesek leszünk”.

01 március 2020, 17:10