Keresés

VATICAN POPE FRANCIS PANDEMIC CORONAVIRUS COVID19	 VATICAN POPE FRANCIS PANDEMIC CORONAVIRUS COVID19  

Távolítsuk el a követ szívünkből, hogy felvirágoztassuk az életet – a pápa Úrangyala imája

Nagyböjt ötödik vasárnapján délben, Ferenc pápa ismét az Apostoli Palota Könyvtárszobájából imádkozta el az Úrangyala imát, amelybe világszerte élő internetes közvetítés segítségével kapcsolódtak be a hívek. A Lázár feltámasztásáról szóló evangéliumi szakaszt elemezve a pápa arra mutatott rá, hogy Jézus az élet Ura, de magára vállalja a halál drámáját, a fájdalmat, amit szeretteink távozásakor érzünk.

Vertse Márta – Vatikán  

Isten nem a halálra, hanem az örömteli életre teremtett minket. Akkor találjuk meg az élet igazi értelmét, ha eltávolítjuk szívünkből a bűn köveit és befogadjuk Krisztust, aki legyőzte a halált – hangsúlyozta a pápa, azért fohászkodva Máriához, hogy segítségével Jézus példáját követve mi is együtt érezzünk szenvedő testvéreinkkel.

Jézus magáévá teszi fájdalmunkat

Nagyböjt ötödik vasárnapján az evangélium Lázár feltámasztását beszéli el (vö. Jn 11,1-45) – kezdte beszédét Ferenc pápa. Lázár Márta és Mária fivére volt, mindhárman Jézus jó barátai voltak. Amikor Jézus megérkezik Betániába, Lázár már négy napja halott. Márta Jézus elé siet és ezt mondja neki: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem”. Jézus ezt válaszolja: „Testvéred föl fog támadni” és hozzáteszi: „Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog”. Jézus úgy mutatkozik meg, mint az élet Ura, aki képes életet adni még a halottaknak is. Amikor könnyeiket hullatva megérkezik Mária és a többiek, akkor Jézus „lelke mélyéig megrendült […] és könnyekre fakadt”. Szívében ezzel a gyötrő érzéssel a sírhoz megy, hálát ad az Úrnak, aki mindig meghallgatja, kinyittatja a sírt és hangosan így kiált: „Lázár, jöjj ki!”. És Lázár kijön a sírból. „Lába és keze pólyával volt körültekerve, arca pedig kendővel bekötve”.

Az ember hite és Isten szeretete keresik egymást és végül találkoznak

Itt kézzel érintjük, hogy Isten élet és életet ad, de magára vállalja a halál drámáját – folytatta elmélkedését a pápa. Jézus elkerülhette volna barátja, Lázár halálát, de magáévá akarta tenni fájdalmunkat, amit a szeretett személy halála miatt érzünk és főleg meg akarta mutatni Isten uralmát a halál felett. Ebben az evangéliumi szakaszban  azt látjuk, hogy az ember hite és Isten szeretetének mindenhatósága keresik egymást és végül egymásra találnak. Olyan ez, mint egy kétirányú utca: az ember hite és Isten szeretetének mindenhatósága keresik egymást és végül találkoznak – hangsúlyozta Ferenc pápa. Látjuk ezt Márta és Mária és velük együtt mindnyájunk kiáltásában: „Ha te itt lettél volna!...”. És Isten válasza nem egy beszéd, hanem Jézus: „Én vagyok a feltámadás és az élet... Higgyetek! Sírás közben továbbra is higgyetek, akkor is, ha látszólag a halál győzött. Távolítsátok el a követ szívetekből! Hagyjátok, hogy Isten Szava visszahozza az életet oda, ahol halál van”.

A halál a sátán révén jött el a világba

Jézus ma is ismétli: „Vegyétek el a követ”. Isten nem a sír számára teremtett minket, hanem a szép, a jó, az örömteli életre.  „A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál” (Bölcs 2,24), mondja a Bölcsesség Könyve és Jézus Krisztus eljött, hogy megszabadítson bennünket kötelékeitől.

Távolítsuk el a követ szívünkből, hogy kivirágozhasson benne az élet

Tehát arra kaptunk meghívást, hogy távolítsuk el a követ mindarról, aminek köze van a halálhoz – mutatott rá a pápa a következő példákat sorolva fel: a képmutatással megélt hit, halál; mások pusztító bírálata, halál; a sértés, a rágalmazás halál; a szegény kirekesztése halál. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy távolítsuk el ezeket a köveket a szívünkből, és akkor az élet még kivirágzik körülöttünk. Krisztus él és aki befogadja őt és csatlakozik hozzá, az élettel lép kapcsolatba. Krisztus nélkül, vagy Krisztuson kívül, nem csak, hogy nincs jelen az élet, hanem visszaesünk a halálba.

A keresztség révén beilleszkedtünk Krisztus húsvéti misztériumába

Lázár feltámasztása annak a megújulásnak is a jele, amely a hívőben megy végbe a keresztség által, a Krisztus Húsvéti Misztériumába való teljes beilleszkedés révén.  A Szentlélek cselekvése és ereje által a keresztény olyan személy, aki új teremtményként, az élet teremtményeként halad az élet útjain.

Szűz Mária segítségével ragyogtassuk fel Isten szeretetét a világban

Szűz Mária segítsen minket, hogy együtt érzők legyünk, mint Fia, Jézus, aki magáévá tette fájdalmunkat – fohászkodott végül a pápa, arra buzdítva mindnyájunkat, hogy álljunk azok mellé, akik megpróbáltatásoktól szenvednek, váljunk számukra Isten szeretetének és gyöngédségének visszfényévé, amely megszabadít a haláltól és győzelemre juttatja az életet.

30 március 2020, 10:55