Keresés

2020.03.16 Messa Santa Marta 2020.03.16 Messa Santa Marta 

Ferenc pápa hétfő reggeli homíliája: Kerüljük mások megvetését és az erőszakot!

A reggeli rendkívüli internetes pápai szentmisék második hete kezdődött el és Ferenc pápa március 16-án hétfőn reggel mások megvetése és az erőszak elkerülésére szólított fel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise homíliájában.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

A napi olvasmány a Királyok második könyvéből (2Kir 5,1-15a) a szíriai Námán meggyógyításának a történetét mondja el, ezzel a tanulsággal: Ne mi akarjuk meghatározni, hogy mikor és hogyan tegyen velünk jót az Isten: bízzuk rá magunkat teljesen! Az evangéliumban Jézus, akit hazájában, Názáretben meg nem értéssel fogadnak, éppen Námánra hivatkozik: „Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában”.  

Egyszerűséggel a megvetés és méltatlankodás ellenében  

A Szentírás szavai nyomán Ferenc pápa a megvetés, a méltatlankodás veszélyeire figyelmeztetett. Názáret népe először csodálkozással hallgatta Jézus prédikációját, de később megütköztek rajta. Megvetésük hamar átfordult erőszakba, Jézust elűzték a városukból. Námán pedig azon kezdett méltatlankodni, hogy Elizeus nem úgy kezeli őt, mint ahogy azt ő elvárná tőle. A hétszeres megmerülés helyett inkább gyógyító kézföltételt vár. Ezzel az elvárással szemben Isten mindig egyszerűséggel cselekszik. A világias magatartás mindig a hiúság felé vezet. A megvetés a gőgös farizeuskodás magatartása, mely előbb-utóbb erőszakba torkollik – foglalta össze tanítását Ferenc pápa hétfő reggeli homíliájában.                

16 március 2020, 14:51