Keresés

2020.03.17 Papa Francesco celebra la messa a casa Santa Marta 2020.03.17 Papa Francesco celebra la messa a casa Santa Marta 

Ferenc pápa kedd reggeli szentmiséjét az egyedül élő idősekért ajánlotta fel

„Ma az idősekért szeretnék imádkozni, akik ebben az időszakban különös módon szenvednek a nagy benső magány és néha a félelem miatt. Kérjük az Urat, hogy legyen közel a nagyszüleinkhez és minden idős emberhez, és adjon nekik erőt. Tőlük kaptuk a bölcsességet, az életet, a történelmet. Mi is közel vagyunk hozzájuk az imádságunkkal” – fogalmazta meg Ferenc pápa kedd reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise szándékát.

P. Vértesaljai László SJ  - Vatikán      

A napi evangélium Máté könyvéből (Mt 18,21-35) Jézus felszólítását hirdeti, ami szerint meg kell bocsátanunk az ellenünk vétőknek. Homíliája kezdetén Ferenc pápa az evangéliumi szakasz közvetlen előzményére utalt, melyben Jézus éppen a közös ima sajátosságát jelentette ki: „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

Jézus tanítása: mindig meg kell bocsátani

A testvérek közötti egység, barátság és béke magára vonja Isten jóakaratát – fűzte hozzá a pápa. Péter ebben a helyzetben kérdezi meg az Úrtól: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer? Jézus válasza, a „hetvenszer hétszer” egy korabeli szófordulat, melynek értelme: mindig. Mindig meg kell bocsátani! – szögezte le a pápa, pedig nem mindig könnyű megtenni azt, hiszen a szívünk önző, mindig ragaszkodik a gyűlölethez, a bosszúhoz és haraghoz. Mindnyájan láttunk már gyűlölettől szétrombolt családokat, amit nemzedékről nemzedékre továbbadnak. Testvéreket, akik a szülők koporsója mellett sem tudják egymást köszönteni a régi sérelmek miatt.

Isten betegsége, hogy elfelejti a bűnt: nincs emlékezete

Úgy tűnik, hogy erősebb a kötődés a gyűlölethez, mint a szeretethez, ez pedig az ördög kincse – folytatta a pápa. Ő mindig sérelmeink, gyűlölködéseink közé telepszik és csak növeli azokat, hogy romboljanak és elpusztítsanak mindent. Még ezt az Istent is elpusztítja, aki nem elítélni jött, hanem megbocsátani. Ezt az Istent, aki ünnepet rendez a hozzá közeledő bűnös számára és elfelejt mindent, mindazt a rosszat, amit csináltunk. Valaki ezt úgy mondta, hogy ez Isten betegsége: neki nincs emlékezete, képes elveszteni az emlékezetét ezekben az esetekben. Mindössze egyet kér: Tedd ugyanazt, tanulj megbocsátani!

Megbocsátással lépünk a mennyországba     

A pápa szerint a gyűlölet, a harag, a „Majd megfizeted ezt nekem!” gondolat se nem keresztény, se nem emberi. Az igazi szeretet következetességet igényel tőlünk, amire a jézusi szeretet nagylelkűsége tanít. Úgy tűnik, az ördög gazdagsága abban áll, hogy elveti a meg nem bocsátás magvát, a ragaszkodást a meg nem bocsátáshoz. Márpedig a megbocsátás a feltétele annak, hogy a mennyországba jussunk.    

Ha másért nem, legalább érdekből bocsássunk meg, hogy mi is bocsánatot nyerjünk!

A megbocsátásról szóló jézusi tanítás nagyon világos, de egyáltalán nem könnyű. Segíthet nekünk – ajánlotta a pápa –, ha gyónásunk előtt megkérdezzük magunktól: Én megbocsátok? Mert bocsánatot kérni azt jelenti, hogy megbocsátok, s a kettő együtt jár, nem is lehet őket elválasztani egymástól. Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy tudjunk nagylelkűek lenni a megbocsátásban. Ha másért nem, hát érdekből. De hogyan is? Hát így: Ha nem bocsátok meg, nem bocsátanak meg nekem se. Legalább ezért, de mindig megbocsátás! – zárta kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.          

          

    

17 március 2020, 14:20