Keresés

2018.03.30 Adorazione della Croce, Papa Francesco in preghiera, crocifisso 2018.03.30 Adorazione della Croce, Papa Francesco in preghiera, crocifisso 

A pápa a Krisztus Légiójához: Tovább a megújulás útján, a mentalitásváltás időt igényel

„A megújulás útja nem ért véget, tovább kell folytatni azt, mert a gondolkodásmód megváltoztatása az egyes személyekben és az intézményekben hosszú időt igényel” – írja Ferenc pápa a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Apostoli Mozgalom vezetőihez intézett beszédében. Mint ahogy Matteo Bruni szentszéki szóvivő szombaton délelőtt bejelentette, Ferenc pápa a szombat reggeli szentmiséje bemutatása után, „könnyebb gyengélkedése miatt nem fogadta kihallgatáson a Krisztus Légiója és a Regnum Christi képviselőit”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán 

A Krisztus Légiója Kongregáció vezetősége ezen a héten tartotta Rómában a nagykáptalanját (rendi vezetőségi ülését), míg a Regnum Christi Világi Apostoli Mozgalom Istennek szentelt és világi tagjai pedig közgyűlésükre jöttek össze, melynek végén írásban kapták meg Ferenc pápa nekik írt beszédét.

Intézményi krízis az alapító bűnössége miatt 

Az „alapító Maciel Degollado atya (aki 2007-ben 87 éves korában hunyt el) bűnös magatartása erős intézményi válságot okozott a Regnum Christi egész rendszerében, mind az egyes tagokban, mint az intézmény teljességében” – szól a pápa beszédének a bevezetője. „Mindazonáltal tagadhatatlanul ő a történelmi alapító, ennek ellenére nem lehet őt az  életszentség követendő példájának tartani, mert beszennyezte a Lélek által neki adott eredeti karizmát”.

A szív és az elme igazi megtérése

Ebben „a válsághelyzetben az „Egyház anyai gondoskodással nézett szembe a kihívásokkal” és azok kezelésére „megfelelő jogi illetékességgel rendelkező személyeket nevezett ki”. Ennek révén „új alkotmány és új alapszabályzat” született, melyek „a II. Vatikáni Zsinat szellemében a szerzetesélet új lelkületét és új személetét tükrözik”.  Mindez „a Szentszék iránymutatásával három év alatt készült el, a Krisztus Légiója és a Regnum Christi közösségeinek bevonásával”, ami valóban „a szív és az elme igazi megtérését jelentette”.      

Hiteles indifferencia, megnyílás a bennünk lakó Szentlélek munkája előtt           

Ferenc pápa beszéde külön kitér „az igazi megkülönbözetés folyamatára, melyet bátran folytattak a Szentlélek vezetésével és az Egyház irányításával”. Ez a folyamat a „gondolkodásmód utólagos megváltoztatását igényli, mert szükség van a Krisztus Légióját alkotó különféle valóságok új látásmódjára”. A pápa megértő, „tudatában van annak, hogy ez a munka nem könnyű, mert sokszor hiányzik a hiteles indifferencia, ami megnyitja a saját akaratot a bennünk lakó Szentlélek munkája előtt”.   

A megszületett Szövetség kánonjogilag új, integráló valóság

A megújulás jegyében „létrejött a Regnum Christi Szövetségének alkotmánya, mely a Krisztus Légiója szerzetes intézményből, a Regnum Christi Istennek szentelt apostoli élet társaságából továbbá a Regnum Christi apostoli élet és Istennek szentelt világiak társaságából áll. Ehhez a Szövetséghez számos világi kapcsolódik, akik nem veszik magukra az evangéliumi tanácsokat és így tartoznak a Szövetség lelki családjához”. A „Szövetség kánonjogilag új valóság, de régi is, mert a tagok 2014, vagyis a megújulás kezdete óta élik az egységet és az autonómiát”. „Sok tennivaló marad még azonban, a megkülönböztetés széles területével”.

Az alaptörvény alkalmazása: közösségi megkülönböztetés, alázatot és imádság

„A Szövetség új alaptörvényének az alkalmazása a megkülönböztetés gondos munkáját igényli a közösségi vezetés szervezeteitől, ami fáradságos feladat akár egyéni akár kollektív szinten és mindenkitől alázatot és imádságot vár el” – állapítja meg a pápa beszéde. „Krisztus élete titkainak szemlélése és követésének a vágya” segíti ezt a célkitűzést, mely lehetővé teszi, hogy „elszakadva a személyes ötletektől, objektív módon cselekedjenek”, „mindig a közjó szempontját tekintve”.

Az új legfőbb elöljárók és tanácsadóik szoros együttműködése  

A  Krisztus Légiója és a Regnum Christi képviselői a hét során „megválasztották új legfőbb elöljáróikat és azok tanácsadó testületeit”, mely utóbbiak a pápa szerint „nagyon fontos szerepet töltenek be”, hiszen „valódi segítséget nyújtanak az elöljáróknak a kormányzásban”, ugyanakkor egyfajta „kontroll szerepét is betöltik az elöljárók munkája felett. Ennek jegyében, amikor a tanácsadó testület adott kérdést vizsgál, az elöljáró nem hozhat döntést a kérdésben”.

A múlthoz való visszatérés veszélyes és értelmetlen

A távollévő pápa átnyújtott beszéde záró részében erősen hangsúlyozza, hogy „a megújulás útja nem ért véget, mert a gondolkodásmód megváltoztatása ez egyes tagokban és közösségi szinten is a benső hozzájárulás hosszú idejét igényli”. Mindazonáltal „a múlthoz való visszatérés veszélyes és értelmetlen!”.  Végül azt kéri Ferenc pápa beszéde a Krisztus Légiója és a Regnum Christi képviselőitől, hogy a megújulás folyamatában fortiter et suaviter” járjanak el, ami azt jelenti, hogy legyenek energikusak a lényegben és gyengédek, körültekintőek a megvalósítás folyamatában”, majd apostoli áldását küldte és a Szűzanya közbenjárását kérte a Regnum Christi egész lelki családja számára.             

                   

 

 

01 március 2020, 13:52