Keresés

Pope Francis' General Audience Pope Francis' General Audience 

Ferenc pápa internetes katekézise: Éhség és szomjúság a legmélyebb igazság után

A bevezetett korlátozó intézkedések miatt Ferenc pápa a Vatikáni Palota dolgozószobájában tartotta meg a szerdai katekézisét, melyen csak a kihallgatások során közreműködő munkatársai vettek részt. A katekézist internetes élő adásban illetve tévé közvetítés útján is lehetett követni. A pápa folytatta a jézusi boldogmondásokról megkezdett sorozatát és ezúttal a negyedik boldogságról elmélkedett: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele” .

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Az említett éhség és szomjúság elsődleges emberi szükséglet, mert a túlélésünket érinti – kezdte beszédét a pápa. Nem egy általános kívánságról van szó, hanem a mindennapi élet alapvető követelményéről, a táplálékról. De mit jelent az igazság utáni éhezés és szomjúság? – tette a fel a kérdést a pápa. Mindenekelőtt nem a bosszú akarását jelenti, hiszen épp a szelídség hozza a boldogságot, Jézus harmadik mondása szerint. Az igazságtalanság megsebzi az emberiséget és az emberi társadalom alapvető szükséglete a méltányosság, az igazság és az igazságosság.

Az emberi igazságosság törvényes igényénél még mélyebb szomjúság

A pápa a Kivonulás könyvét idézte, melyben Isten meghallgatja a hozzá kiáltó szegény és elnyomott fájdalmát (Kiv 3,7-10), sőt a nép megszabadítására indul. De az igazság utáni éhünk és szomjunk, amiről az Úr beszél, még mélyebb az emberi igazságosság törvényes igényénél, amit minden ember a szívében hordoz. Erről az emberi jognál még nagyobb igazságosságról beszél az Úr a hegyi beszéd egy későbbi szakaszában: „Ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába” (Mt 5,20). Ez az igazságosság az, ami az Úrtól jön.

Nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned

A Szentírás beszél egy olyan szomjúságról, mely mélyebb a fizikai szomjúságnál és ami az emberi létünk gyökerébe van helyezve. A 63. zsoltár szava: „Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem! Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld”. Az egyházatyák beszélnek erről a nyugtalanságról, ami az ember szívében lakik, ahogy Szent Ágoston mondja: „Magadnak teremtettél, Uram, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned”. Van tehát egy benső szomjúság, egy benső éhség, egy nyugtalanság – fűzte hozzá szabadon a pápa.

Még a legromlottabb szívben is el van rejtve a vágyakozás

Minden szívben, még a legromlottabb szívben is el van rejtve a vágyakozás a fény után, még ha csalások és tévedések romjai alatt is, de mindig él az igazság és a jó utáni vágy, ami az Isten iránti szomjúság. A Szentlélek szítja ezt a vágyat, Ő az élő Víz, aki a porból formált bennünket, és Ő a teremtő Lélek, aki életet adott nekünk. Az Egyház ezért kapott küldetést a Szentlélektől ihletetten Isten Szava hirdetésére. Jézus Krisztus evangéliuma a legnagyobb igazságosság, amit az emberiség szívének lehet nyújtani, amire életfontossággal rászorul, még akkor is, ha nincs tudatában annak.

Az Úr adja meg nekünk ezt a kegyelmet, amit a Szentlélek vetett a szívünkbe

Ferenc pápa példaként említette a férfi és a nő házasságát, mely valami nagy és szép iránti vággyal születik meg és amit ha megőriznek, mindig megtalálja a továbbvezető utat, még nehézségek ellenére is, a kegyelem segítségével. A fiatalokban is él ez a szomjúság, amit nem  szabad elveszteniük. És a gyerekek szívében is védelmezni és táplálni kell ezt a szeretet, a gyengédség, és befogadás utáni szomjat, amit ők őszinte és világos lendülettel fejeznek ki.

Jézus meghirdeti ezt szomjúságot és éhséget az igazság iránt, mely soha nem csal meg, mert kielégítik, jóllakatják és mindig jó végre jut, hiszen megfelel Isten szíve szándékának, amely maga a szeretet. Az Úr adja meg nekünk ezt a kegyelmet, amit a Szentlélek vetett a szívünkbe -  fejezte be szerdai katekézisét Ferenc pápa.                                   

11 március 2020, 16:50