Keresés

2020.03.25 Recita del Padre Nostro con il Santo Padre 2020.03.25 Recita del Padre Nostro con il Santo Padre 

Ferenc pápa délben együtt imádkozta a világ keresztényeivel a Miatyánkot

A pápa a vasárnapi Úrangyala alkalmával felhívásában arra buzdította a világ keresztényeit, hogy március 25-én délben, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén imádkozzák vele együtt egyidőben a Miatyánk imádságot. A pápa az Apostoli Palota könyvtárában fohászkodott az Úrhoz a járvány megszűnéséért, amelyet élőben követhettek világszerte a televízión, a rádión és a Vatikáni Rádió online felületein. „A vírus-járványra az ima egyetemességével akarunk válaszolni.” Ferenc pápa imáját az Úrangyala és a rózsafüzér imádság követte a Szent Péter bazilikából Angelo Comastri bíboros vezetésével élőben.

Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa a latin nyelven elmondott Miatyánk imája előtt rövid bevezetővel fordult a tömegkommunikációs eszközökön keresztül élőben bekapcsoló hívekhez:

„Ma a világ keresztényeivel egybegyűltünk, hogy együtt imádkozzuk a Miatyánkot, amely imádságot Jézus tanította nekünk. Bizakodó gyermekekként fordulunk az Atyához. Mindennap ezt tesszük, többször is egy nap, de ma irgalmáért könyörgünk az emberiség érdekében, amely kemény próbatételt él meg a koronavírus járvány miatt. Ezt együtt tesszük: minden egyházhoz és közösséghez, valamint nemzethez tartozó, bármely korban levő, bármely nyelvet beszélő kereszténnyel közösen.

Imádkozzunk a betegekért és családjaikért, az egészségügyi dolgozókért és azokért, akik őket segítik, a hatóságokért, a rendfenntartó erőkért és az önkéntesekért, közösségeink papjaiért.

Ma közülünk sokan az Ige Megtestesülésének ünnepét, Gyümölcsoltó Boldogasszony liturgikus emléknapját ünnepeljük. Mária alázatos és teljes „igenjében” („Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint”) visszatükröződött Isten Fiának az „igenje”. Mi is teljes bizalommal Isten kezeibe ajánljuk magunkat, és közös szívvel és lélekkel így imádkozunk: Miatyánk...”.

Comastri bíboros elimádkozta az Úrangyalát és a rózsfüzért

Ferenc pápa latin nyelvű Miatyánk imádságát követően az élő közvetítés átkapcsolt a vatikáni bazilikába, ahol Angelo Comastri bíboros, a Szent Péter bazilika főpapja fordult kötetlen szavakkal Szűz Máriához, majd elimádkozta az Úrangyalát, amelyet a rózsafüzér követett. Comastri bíboros mindennap délben élő közvetítésben vezeti ezeket az imádságokat, amelybe mindenki bekapcsolódhat a Vatikáni Rádió weboldalán (vaticannews.va) vagy YouTube oldalán: https://www.youtube.com/user/vatican

25 március 2020, 13:31