Keresés

Z4Z Z4Z 

Krisztus az örök élet forrása – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Ferenc pápa az Apostoli Palota Könyvtárszobájából internetes élő adásban mondta el Nagyböjt harmadik vasárnapján délben az Úrangyala imádságot. Április 12-ig ugyancsak internetes egyenes adásban követhetők majd a pápai általános kihallgatások, a pápai szentmisék, valamint a nagyheti szertartások.

Vertse Márta – Vatikán

Az evangéliumi szakaszról szóló elmélkedése előtt Ferenc pápa a koronavírus járvány által különösen sújtott Lombardia papjainak köszönte meg apostoli buzgóságukat, kiemelve Mario Delpini milánói érsek tevékenységét.

A pápa köszönete Lombardia buzgó papjainak

„Ebben a pillanatban fejeződik be Milánóban a szentmise, amelyet a érsek mutat be a kórházban a betegek, orvosok, ápolók és önkéntesek számára. Az Érsek úr közel van népéhez és Istenhez is az imában” – kezdte beszédét a pápa, majd felidézte az elmúlt hét egyik eseményét, amelynek fényképe bejárta a világot: a milánói érsek egyedül imádkozik a dóm tetején a Szűzanyához.  A pápa köszönetét fejezte ki minden papnak, dicsérve kreativitásukat, amelyről sok hír érkezik hozzá Lombardiából, a súlyos csapással küzdő tartományból. Papok, akik ezer módon közel állnak népükhöz, hogy a nép ne érezze magát magára hagyatottnak. Ezek az apostoli buzgósággal megáldott papok jól megértették, hogy pandémia idején nem viselkedhetnek „Don Abbondio” módjára – utalt a pápa Alessandro Manzoni olasz író művének, a Jegyesek c. regényének papi figurájára, a „nyájas-kenetes Don Abbondio tisztelendő úrra”, aki az 1630-as milánói nagy pestisjárvány idején nem tett tanúságot a bátorságról.

Jézus felfedi az élő víz, a Szentlélek misztériumát

Nagyböjt harmadik vasárnapján az evangéliumi szakasz Jézus és a szamariai asszony találkozását beszéli el (vö. Jn 4,5-42) – kezdte elmélkedését a pápa. A tanítványaival együtt Galileába tartó Jézus útközben megállt egy kút mellett Szamariában. A zsidók eretneknek tekintették a szamariaiakat és nagyon lenézték őket, mint másodosztályú állampolgárokat kezelték őket. Jézus fáradt és szomjas. Egy asszony érkezik  a kúthoz, hogy vizet merítsen és Jézus megkéri: „Adj innom”. Így, minden korlátot áttörve, párbeszédet kezd vele, amelyben felfedi az asszonynak, az élő víz, vagyis a Szentlélek, Isten ajándéka misztériumát. És valóban, az asszony csodálkozására Jézus így válaszol: „Ha ismernéd Isten ajándékát és tudnád, aki mondta neked: adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élővizet adna neked.” 

A víz alapelem és az isteni kegyelem jelképe        

Ennek a párbeszédnek a középpontjában a víz áll – hangsúlyozta a pápa, rámutatva, hogy a víz egyrészt alapelem, amely eloltja a test szomjúságát és fenntartja az életet, másrészt az isteni kegyelem jelképe, amely örök életet ad. A bibliai hagyományban Isten az élő víz forrása, ezt mondják a zsoltárok és a próféták. Ha eltávolodunk Istentől  és Törvényétől, az a legrosszabb szárazsággal jár. Ezt tapasztalta meg Izrael népe a pusztában, amikor a szabadság felé vezető hosszú úton, szomjúságtól égve zúgolódik Mózes és Isten ellen, mert nincs víz. Ekkor Isten utasítására Mózes egy sziklából vizet fakaszt Isten gondviselésének jeleként, amely elkíséri népét és életet ad neki (vö. Kiv 17,1-7).

Krisztus a szikla, amelyből életet adó víz fakad

És Szent Pál úgy értelmezi azt a sziklát, mint Krisztus jelképét – folytatta elmélkedését Ferenc pápa, idézve az Apostol Korintusiakhoz írt első leveléből: „a szikla Krisztus volt” (vö. 1Kor 10,4) Ez jelenlétének titokzatos alakja Isten úton lévő népe körében. Krisztus ugyanis a Templom, amelyből fakad a próféták látomása szerint a Szentlélek, vagyis az élő víz, aki megtisztít és életet ad. Aki szomjazza az üdvösséget, ingyenesen meríthet Jézusból, és a Lélek teljes és örök élet forrásává válik benne. Az élő víz ígérete, amelyet Jézus tett a szamariai asszonynak, valósággá vált Húsvétjában: átszúrt oldalából „vér és víz” folyt ki (Jn 19,34). Krisztus, az áldozati és feltámadt Bárány a forrás, amelyből a Szentlélek fakad, aki megbocsátja a bűnöket és új életre támaszt.

A keresztségben új életre keltünk, tegyünk tanúságot Krisztusról

Ez az ajándék egyben a tanúságtétel forrása is. A szamariai asszonyhoz hasonlóan bárki, aki találkozik az élő Jézussal, érzi a szükségét annak, hogy elbeszélje a többieknek, hogy így mindenki eljusson odáig, hogy megvallja: Jézus „valóban a világ üdvözítője” (Jn 4,42), mint ahogy az asszony honfitársai mondták. A pápa a következő szavakkal buzdította a híveket a krisztusi tanúságtételre: „Mi is, akik új életre keltünk a keresztség által, arra kaptunk meghívást, hogy tanúságot tegyünk az életről és a reményről, ami bennünk lakozik. Ha keresésünk és szomjúságunk Krisztusban teljes kielégülésre talál, akkor mi is kinyilvánítjuk, hogy az üdvösség nem az evilági „dolgokban” van, amelyek végül szárazságot okoznak, hanem Őbenne, aki szeretett és mindig szeret minket: vagyis Jézusban, Üdvözítőnkben, az élő vízben, amelyet Ő kínál fel nekünk”.

Mária segítsen, hogy keressük az élő víz forrását

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy tápláljuk magunkban a Krisztus utáni vágyat, aki az élő víz forrása, az egyedüli, aki kielégítheti az életre és a szeretetre vágyó szomjunkat, ami szívünkben lakozik – zárta beszédét Máriához fohászkodva Ferenc pápa.

Ferenc pápa buzdító szavai az Úrangyala elimádkozása után

„Ezekben a napokban zárva van a Szent Péter tér, ezért üdvözletem közvetlenül nektek szól, akik a kommunikációs eszközök révén vagytok kapcsolatban” – mondta a pápa, majd a következő buzdítással fordult a hívekhez:

Krisztussal egyesülve soha nem vagyunk egyedül

„Ebben a világjárványnak nyilvánított helyzetben, amelyben többé-kevésbé elszigetelten élünk, arra kaptunk meghívást, hogy ismét felfedezzük és elmélyítsük a szeretetközösség értékét, amely az egyház minden tagját egyesíti. Krisztussal egyesülve soha nem vagyunk egyedül, hanem egyetlen Testet alkotunk, amelynek Ő a Feje. Ez az egység az imából táplálkozik, továbbá a lelki áldozás révén is. Ez egy nagyon ajánlott gyakorlat, amikor nem lehetséges az Oltáriszentséghez járulni. Ezt mindenkinek mondom, különösen a magányosan élő személyeknek”.

Ferenc pápa ismét közelségéről biztosította a betegeket és ápolóikat, továbbá az önkénteseket, mindenkit, akik segítséget nyújtanak azoknak, akik nem léphetnek ki otthonukból, valamint azoknak, akik gondját viselik a legszegényebbeknek és a hajléktalanoknak.

A pápa köszönetét fejezte ki mindenkinek, akik erőfeszítéseikkel ebben az olyan nehéz időszakban segítenek. Az Úr áldja meg őket, és a Szűzanya vigyázzon rájuk.

16 március 2020, 09:14