Keresés

2019.12.16  Pio XII - Paolo VI - Giovanni XXIII - Giovanni Paolo I - Giovanni Paolo II - Benedetto XVI - Papa Francesco - 2019.12.16 Pio XII - Paolo VI - Giovanni XXIII - Giovanni Paolo I - Giovanni Paolo II - Benedetto XVI - Papa Francesco - 

Liturgikus dekrétumok: a ’62-es misekönyv bővítése új szentek ünnepeivel és hét új prefációval

A Hittani Kongregáció Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén két új dekrétumot tett közzé, melyek befejezik és lezárják a XVI. Benedek pápa alatt elindított liturgikus szabályozást. Az egyik dekrétum szerint a szentmise rendkívüli formájában is elvégezhetők azok a memoriák, emléknapok, vagyis a szentek tiszteletére bemutatott szentmisék, melyeket az 1962 után kanonizált szentek tiszteletére lehet mondani. A másik dekrétum pedig hét új prefációt vezet be.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A Hittani Kongregáció dekrétuma jóváhagyta, hogy a római rítus (Ritus Romanus) rendkívüli formájában is lehessen szentmisét bemutatni az 1962 után kanonizált szentek tiszteletére. A római rítus (Ritus Romanus) mai rendkívüli formája valójában a Szent XXIII. János pápa által 1962-ben bevezetett misszálé (misekönyv) szentmiséje. A most közzétett két dekrétumot 2020. február 22-én, Szent Péter apostol székfoglalása ünnepén írták alá.

XVI. Benedek pápa kezdeményezte a megújítást      

XVI. Benedek pápa a Summorum Pontificum kezdetű Motu propriójának közzététele alkalmával, 2007. július 7-én a püspököknek írt levelében – az 1970-ben bevezetett liturgikus reform előtti római liturgia tekintetében – azt kérte a főpásztoroktól, hogy az 1962-es misekönyvbe illesszék be az új prefációkat és az 1962 után kanonizált új szentek emléknapjait is. XVI. Benedek pápa a feladatot az Ecclesia Dei Pápai Bizottságra bízta, melyet Szent II. János Pál pápa alapított 1988-ban azzal a célkitűzéssel, hogy segítsék mindazokat, akik szeretnék megőrizni az 1970-es reform előtti spirituális és liturgikus hagyományt. Az Ecclesia Dei Pápai Bizottság tevékenységét Ferenc pápa 2019-ben a Hittani Kongregáció hatáskörébe utalta át, mely aztán elvégezte a XVI. Benedek pápa által elindított munkát.

Liturgikus gazdagodás                

A Hittani Kongregáció az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi kongregációval karöltve most az egész egyháznak nyújtja a várt liturgikus meggazdagodást. A most közzétett „Cum sanctissima” kezdetű dekrétum útmutatókat ad a római rítus rendkívüli formájához a közelmúltban kanonizált szentek tiszteletével kapcsolatban. A „Quo magis” dekrétum pedig közli és jóváhagyja az 1962-es misszáléba beilleszthető új prefációkat. A prefáció az eukarisztikus ima bevezetője, mely az „Úr legyen veletek!” felhívással kezdődik és a „Szent vagy, szent vagy, szent vagy” istendicsérettel fejeződik be.

A „Cum sanctissima” dekrétuma az új szentekről                     

A Hittani Kongregáció „Cum sanctissima” kezdetű új dekrétuma hangsúlyozza, hogy az újabb szentek liturgikus ünneplése nem kötelező, csupán egy lehetőség, ennek megfelelően használata fakultatív marad. Aki a rendkívüli rítus kalendáriumát szeretné követni az új szentek ünneplésében a megfelelő liturgikus szabályok szerint, szabadon választhatja azt. A dekrétum magyarázata megjegyzi, hogy a miséző papot a választásnál a megfelelő lelkipásztori érzék vezesse, azaz legyen tekintettel a hívek lelki igényére.

A „Quo magis” dekrétum az új prefációkról

A „Quo magis” dekrétum új prefációi is szabadon választhatóak. Az új lehetőség azonban nem szünteti meg a korábban engedélyezett prefációk használatát, melyeket adott helyeken és intézményekben már bevezettek. Egybeesések esetén, amikor több forma is kínálkozik, lehetőség van a most jóváhagyott és a korábban engedélyezett formák közötti választásra.

Folytonosság a pápák között  

A Hittani Kongregáció dokumentuma kiemeli a harmóniát, mely egybekapcsolja a római pápák különböző időszakait, főként az utóbbi négy Péter utód, vagyis Szent XXIII. János pápa, Szent II. János Pál pápa, Szent VI. Pál pápa és XVI. Benedek emeritus pápa között. Végül a dekrétum arra buzdítja a híveket, hogy ismételten újból és újból békében fedezzék fel az egyház liturgikus kincseit.

            

26 március 2020, 14:03