Keresés

Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer 

Isten Törvényét a szabadság eszközeként éljük meg – a pápa Úrangyala imádsága

Ha befogadjuk szívünkbe Isten törvényét, akkor megértjük, hogy mi az igazi szabadság és felelősen tudjuk irányítani életünket, nem engedve a kísértéseknek és szenvedélyeinknek – mutatott rá Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Akik háborúskodnak, nem tudnak uralkodni szenvedélyeiken és nem urai saját életüknek.

Vertse Márta - Vatikán

A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Mt 5,17-37) a „Hegyi beszéd” keretében hangzik el és a Törvény betartásának témájával foglalkozik, vagyis azzal, hogy hogyan kell megtartanom a Törvényt. Jézus segíteni akar hallgatóinak, hogy helyesen közelítsék meg a Mózes által kapott Parancsolatok előírásait – kezdte beszédét Ferenc pápa.

Isten Törvénye valódi szabadságra és felelősségre nevel

Arra buzdítja őket, hogy álljanak Isten rendelkezésére, aki a Törvény által az igazi szabadságra és felelősségre nevel bennünket. A Törvényt a szabadság eszközeként kell megélnünk. Ezt ne felejtsük el: úgy éljük meg a Törvényt, mint a szabadság eszközét, ami segít nekem hogy szabadabb legyek, hogy ne legyek szenvedélyeim és a bűn rabszolgája – hangsúlyozta Ferenc pápa, majd így folytatta: „Gondoljunk csak a háborúkra, gondoljunk a háborúk következményire, gondoljunk arra a kislányra, aki tegnapelőtt halálra fagyott Szíriában”. A sok csapás a szenvedélyek eredménye, és azok, akik háborúskodnak, nem tudnak uralkodni szenvedélyeiken. Nem tartják be a Törvényt. Amikor engedünk a kísértéseknek és a szenvedélyeknek, már nem vagyunk urai és főszereplői életünknek, hanem képtelenek leszünk, hogy felelősen irányítsuk.

A szívünkből indulnak ki tetteink

Jézus beszéde négy ellentétre épül, amelyeket a következő formulával fejez ki: „Hallottátok a régieknek szóló parancsot, ... én pedig azt mondom nektek”. Ezek az antitézisek a mindennapi élet helyzeteire utalnak: gyilkosság, házasságtörés, válás és esküdözés. Jézus nem törli el az előírásokat, amelyek ezekre a problémákra vonatkoznak, hanem elmagyarázza teljes értelmüket és rámutat, hogy milyen lelkiséggel kell megtartani őket. Arra ösztönöz, hogy lépjünk túl a Törvény formális betartásán és lényegét tartsuk be, fogadjuk be a Törvényt szívünkbe, ami mindnyájunk számára a szándékok, döntések, szavak és gesztusok központja. A szívből indulnak ki a jó és a rossz cselekedetek – mutatott rá beszédében Ferenc pápa.

A testvéri szeretet a személyek közötti kapcsolat alapja

Befogadva Isten Törvényét szívünkbe, megértjük, hogy amikor nem szeretjük felebarátunkat, valamilyen mértékben saját magunkat és a többieket öljük meg, mert a gyűlölet, a versengés és a megosztottság megölik a testvéri szeretetet, ami a személyek közötti kapcsolatok alapja. „És ez vonatkozik arra, amit a háborúkról mondtam” – utalt vissza előző állítására Ferenc pápa, majd kifejtette, hogy mindez érvényes a pletykákra is, mert a nyelv gyilkol. Ha befogadjuk Isten Törvényét a szívünkbe, akkor megértjük, hogy a vágyainkat irányítani kell, mert nem birtokolhatunk mindent, amit megkívánunk, és nem tesz jót, ha engedünk önző és birtokvágyó érzéseinknek. Amikor befogadjuk Isten Törvényét a szívünkbe, akkor megértjük, hogy fel kell hagynunk a be nem tartott ígéretek életstílusával, mint ahogy azt is, hogy a hamis eskü tilalmától el kell jutnunk az elhatározáshoz, hogy egyáltalán nem esküdözünk, a teljes őszinteség magatartásával fordulunk mindenki felé.

Jézus kegyelme segít a Törvény betartásában

És Jézus tudatában van annak, hogy nem könnyű megélni a Parancsolatokat ezen a mindenre kiterjedő módon. Ezért felkínálja szeretete segítségét: nemcsak azért jött el a világba, hogy beteljesítse a Törvényt, hanem azért is, hogy nekünk adja kegyelmét, hogy így megtehessük Isten akaratát, szeretve Őt és testvéreinket. Mindent, mindent megtehetünk Isten kegyelmével! – fejtette ki a pápa, majd hozzátette: „Sőt, az életszentség nem más, mint az, hogy megőrizzük ezt az ingyenességet, ezt a kegyelmet, amit Isten adott nekünk. Bíznunk kell Őbenne és Őrá kell bíznunk magunkat, kegyelmére, arra az ingyenességre, amit nekünk adott. El kell fogadunk kezét, amit szüntelenül nyújt felénk, hogy erőfeszítéseinknek és szükséges elkötelezettségünknek támasza lehessen jósággal és irgalmassággal teli segítsége”.

A Szűzanya segítsen, hogy Fia útját követve eljussunk az igazi örömre

Jézus azt kéri ma tőlünk, hogy haladjunk előre a szeretet útján, amelyet Ő jelölt ki számunkra és ami a szívből indul ki. Ez a követendő út ahhoz, hogy keresztényként éljünk. Szűz Mária segítsen minket, hogy kövessük a Fia által kijelölt utat, hogy eljussunk az igazi örömre és mindenütt terjesszük az igazságosságot és a békét – fejezte be Ferenc pápa a vasárnap déli Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét.

17 február 2020, 09:10