Keresés

Vatican News
2020.02.13 Messa Santa Marta, Papa Francesco 2020.02.13 Messa Santa Marta, Papa Francesco 

Ferenc pápa reggeli homíliája: Az ördög érzéstelenítővel kísért, álljunk ellen neki!

Az „érzéstelenítés” okozta lecsúszás veszélyére hívta fel a figyelmet Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliájában, utalva Salamon király rossz példájára, aki öregkorára apránként vesztette el hűségét az Úr iránt és csúszott a bálványimádás bűnébe.

.

Debora Donnini / Vértesaljai László – Vatikán        

A napi szentmise olvasmánya (1Kir 11,4-13) a Királyok első könyvéből Salamonról szól, aki öregkorára bálványimádásba süllyed, büntetésül a fia elveszíti az ország nagyobbik részét. Hittagadó lesz a király, akinek az asszonyai elcsavarják a fejét, hogy idegen isteneket kövessen. Pedig „derék srác” volt korábban, aki az Úrtól a bölcsesség adományát kérte, ami által messze földön híressé vált.

Lassú hitehagyás      

A történet hátteréhez Ferenc pápa magyarázatként fűzte hozzá, hogy abban a korban több feleséget lehetett tartani, de ezzel nem volt megengedett, hogy bárki nőcsábász is legyen. Salamon szíve attól gyengült meg, hogy más népet választott, más istenekkel. Csapdába esik és idegen feleségeinek az isteneit, Kámoszt és Molokot kezdi imádni. Magának mindent megenged, csak éppen felhagy az egyetlen Isten imádásával. Elesik és ezért elveti az Isten – szögezte le a pápa.

A hitehagyás nem történik egyik napról a másikra, ez egy lassú folyamat

Ám ez a hitehagyás nem történik egyik napról a másikra, ez egy lassú folyamat. Atyja, Dávid is vétkezett, legalább két súlyos bűnnel, de azonnal megtért és bocsánatot kért. Hűséges maradt az Úrhoz mindvégig, még akkor is, amikor menekülnie kellett és kigúnyolták őt. Dávid szent volt, de Salamon nem volt szent, mert eltékozolta az Úr adományait szíve meggyengülésével. Nem arról van szó, hogy egyszer vétkezett, hanem hogy kezdett lecsúszni – állapította meg a pápa.

Elbukás érzéstelenítéssel, észrevétlenül   

A nők elfordítják a király szívét és az Úr szemrehányást tesz neki: Elfordult a szíved! Ez történik velünk is, noha nem vagyunk bűnözők. Ám mégis fennáll a veszély, hogy lassan lecsúszunk, ami egy érzéstelenítéssel történő elbukás, anélkül, hogy észrevennénk. Ilyenkor viszonylagossá válnak a dolgok és az ember elveszti az Isten iránti hűségét. Ezeknek az idegen asszonyoknak más isteneik voltak, így mi is, elfeledkezve az Úrról, könnyen egyezkedni kezdünk más istenekkel, mint a pénz, a hiúság és a gőg.

Óvakodjunk a világiasságtól, nem szolgálhatunk Istennek és az ördögnek

„Atyáink a pogányok közé vegyültek, és cselekedeteiket eltanulták” – idézte a pápa a szentmise zsoltárát (Zsolt 105). Ez az összekeveredés a népekkel azzal jár, hogy megtanuljuk tőlük azt, ami világiassá, pogánnyá tesz. Súlyos bűn számunkra ez a lassú lecsúszás az életben. Igaz, ellene lehetne vetni: De hiszen mindenki ezt csinálja, nincs itt baj, még ha nem is eszményi!” – ám az ilyen vélemény igazolja annak az árát, hogy elveszítjük az egyetlen Úr iránti hűségünket. Ezek modern bálványok! Gondoljunk csak a világiasság bűnére. Elveszíteni az evangélium, az Isten Szava eredetiségét, annak a szeretetét, aki életét adta értünk. Nem lehet jóba lenni az Istennel és az ördöggel, mert ez azt jelenti, hogy nem vagyunk hűségesek sem az Istenhez, sem az ördöghöz. Kérjük az Úr kegyelmét, amikor a szívünk kezd elgyengülni és lecsúszni, állítson meg bennünket! – zárta e fohásszal Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliáját.   

13 február 2020, 14:38