Keresés

2020.02.27 foto dono reliquei san clemente 2020.02.27 foto dono reliquei san clemente 

Ferenc pápa Szent Kelemen ereklyéket adományozott Neofit bolgár pátriárkának

Február 27-én csütörtökön a bolgár fővárosban, Szófiában Pecorari érsek, apostoli nuncius Ferenc pápa nevében „mint testvéri gesztus” átnyújtotta Neofit bolgár ortodox pátriárkának Szent Kelemen mártír pápa és Szent Potitusz vértanú ereklyéit.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A relikviák ajándékozását a bulgáriai apostoli nunciatúra közleményben jelentette be és a szent vértanúk földi maradványainak az átadására csütörtökön került sor a szófiai ortodox patriarkátus  székhelyén. Anselmo Guido Pecorari érsek, apostoli nuncius személyesen nyújtotta át Neofit patriarkának Szent Kelemen és Szent Potitusz ereklyéit, mint Ferenc pápa 2019 májusában Bulgáriában tett apostoli látogatására emlékezés jelét.

A Pápa imádsága a keresztények egységéért  

A bolgár ortodox vendéglátók és a szentszéki küldöttség „szívélyes” találkozóján Pecorari érsek-nuncius kifejezésre juttatta, hogy az „értékes relikviák ” adománya Ferenc pápa kifejezett akaratából történik, aki fáradozik és imádkozik a keresztények egységének a megteremtéséért, annak a kölcsönös tiszteletnek a jegyében, mely a Szentszék és Bulgária ortodox patriarkátusának kapcsolatát jellemzi. „Szent Kelemen pápa ereklyéi, Szent Potituszéval együtt visszatérnek arra a földre, ahol a két vértanú élt és amely később tanúja lett Szent Cirill és Szent Metód missziós művének” – hangsúlyozta a nuncius az ereklyék átadásakor.

Mindkét szent Szófia-Szerdika szülötte
Mindkét szent Szófia-Szerdika szülötte

Nagy áldás

Neofit bolgár ortodox pátriárka örömmel fogadta a katolikus egyház testvéri gesztusát, melyet „nagy lelki áldásnak tart az egész bolgár ortodox egyház számára”. A pátriárka egyúttal utalást tett a korábbi pápák gesztusaira. 2002-ben Szent II. János Pál pápa dorosztoli Szent Dáciusz ereklyéit adományozta a bolgár ortodox egyháznak, míg XVI. Benedek pápa 2006-ban a keleti keresztényeknek oly kedves Szent György ereklyéket adott ajándékba. „Krisztus szentjeinek és vértanúinak tanúságtétele fényes bizonysága a közöttünk fennálló jó kapcsolatoknak, melyek megmaradnak és továbbra is fennállnak békében és egymás kölcsönös tiszteletében” – állapította meg Neofit pátriárka.

A két szent életéről     

Ősi hagyomány szerint Szent Kelemen és Szent Potitusz élete a bolgár fővároshoz, régi nevén Szerkidához (Serdica) kötődik. A város mai Szófia-Bölcsesség nevét a betelepülő görögök adták a középkor vége felé. A régi hagyomány Szent Kelement tekinti a város alapító püspökének. Szent Cirill és Szent Metód 860-tól a kazárok földjén végzett missziójuk során kutatták fel a Krím félszigeten, a Szevasztopol mellett fekvő egykori Kerszónban a Trajánusz császár által oda száműzött és tengerbe fojtott római püspök, Szent Kelemen földi maradványait. A két testvér 867-ben Rómába utazott és ekkor vitték magukkal ünnepélyesen Péter harmadik utódának földi maradványait, amiket aztán a róla nevezett ősi templomban helyeztek el. Szent Potitusz a második század elején született ugyancsak Szerdikában előkelő római pogány családban. Megtérése után 160-ban szenvedett vértanúságot Antoninus Pius császár alatt a dél-itáliai Tricarióban.       

A bolgár ortodox liturgia Kelemen és Potitusz közös ünnepét március 24-re teszi a szófiai ókeresztény bazilikában, melynek másnapján Neofit pátriárka ünnepélyes isteni liturgiát celebrál.    

29 február 2020, 11:15